Offentlig transport lukker, og flere skoleklasser sendes hjem i store dele af Nordjylland

Regeringen indfører en lang række nye tiltag i syv nordjyske kommuner. Det er en skelsættende dag for nordjyder, siger statsministeren.

Regeringen vil sætte en midlertidig stopper for kollektiv transport med bus, tog og færge i store dele af Nordjylland.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Lukningen af kollektiv transport vil gælde ind og ud og på tværs af kommunerne Jammerbugt, Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn. Hjørring, Thisted, og Brønderslev, og det træder i kraft mandag 9. november.

Ifølge Transportministeriet vil busser, der kun kører internt i kommunerne, for eksempel skolebusser eller bybusser, fortsat køre. Tog, der krydser kommunegrænser, vil også fortsætte på skinner, men skal tømmes for passagerer, inden de krydser grænserne ved en af de syv kommuner.

I dag bliver skelsættende

Regeringen indfører desuden en lang række andre tiltag i de syv nordjyske kommuner.

De nye tiltag bliver indført, fordi der er fundet en mutation af coronavirus blandt danske mink, som ifølge regeringen kan betyde, at en kommende coronavaccine ikke vil virke. I de syv berørte kommuner er en del borgere ifølge myndighederne smittet med mink-virus-varianter.

På pressemødet sammenligner Mette Frederiksen de nye tiltag i Nordjylland med den landsdækkende nedlukning i foråret.

- Den 11. marts var en skæbnestund. Den dag traf vi en svær, men nødvendig beslutning, som vendte op og ned på livet i Danmark. I dag vil blive lige så skelsættende for jer i Nordjylland, siger hun.

Flere skoleelever sendes hjem

I rækken af nye tiltag fra regeringen er blandt andet en "kraftig opfordring" til, at borgere generelt ikke krydser grænserne både til og fra de syv nordjyske kommuner, medmindre de har en kritisk arbejdsfunktion eller andre "uopsættelige ærinder".

Desuden opfordrer regeringen til, at alle, der ikke har en kritisk funktion, arbejder hjemme. Det gælder også pendlere, der bor i en af de syv kommuner og arbejder i en anden kommune, eller arbejder i en af de syv kommuner, men bor i en anden.

Derudover vil flere skoleelever blive sendt hjem. Elever i 5.-8. klasse skal have fjernundervisning hjemmefra, mens 0.-4. klasse og 9. klasse fortsat kan møde op.

Kultur, idræt og restauranter lukker

Desuden vil al kultur- og idrætsliv samt forlystelser blive lukket ned i de syv kommuner. Dog kan professionel sport uden tilskuere fortsætte.

Også alle restauranter, caféer, værtshuse og andre serveringssteder vil blive lukket ned for alt andet end takeaway.

Desuden vil en række forbehold i forbindelse med det landsdækkende forsamlingsforbud blive afskaffet i Nordjylland, så der max må være ti personer samlet. For eksempel afskaffes undtagelsen om 500 personer ved siddende arrangementer og 50 ved idræts- og foreningsaktiviteter.

De enkelte restriktioner gælder fra enten i dag torsdag, fra på lørdag eller fra på mandag, og de gælder alle frem til og med 3. december.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplyser, at regeringen vil "spænde det store sikkerhedsnet" ud under arbejdspladserne i Nordjylland. Han har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger i morgen.

Ud over rækken af restriktioner vil regeringen desuden indføre en massiv testindsats og styrke opsporingen og isolationsindsatsen. Alle borgere opfordres til at lade sig teste.

Her er nogle af de nye restriktioner for de 7 kommuner:

Gælder fra torsdag aften:

  • Kraftig opfordring til alle om at blive i egen kommune, medmindre man har en kritisk funktion eller uopsættelige ærinder. Andre bør heller ikke rejse ind i kommunerne.
  • Opfordring til, at alle arbejder hjemme, medmindre man har en kritisk arbejdsfunktion.
  • Opmærksomhed på, hvor mange mennesker man ser. Omgå færrest muligt personer.

Gælder fra lørdag 7. november:

  • Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder lukker. Takeaway er fortsat tilladt.

Gælder fra mandag 9. november:

  • Studerende på videregående uddannelser sendes hjem og skal i stedet have digital undervisning, og eksaminer foregår uden fremmøde. Det gælder også for studerende på videregående uddannelser i Aalborg, der har bopæl i de berørte kommuner.
  • 5.-8. klassetrin sendes hjem og skal modtage fjernundervisning. Øvrige klassetrin kan møde op i skole, men krav om 1 meter skal overholdes på alle grundskoler, og elever skal ikke blandes på tværs af klasser.
  • Fremmøde reduceres til max 50 procent på ungdoms- og voksenuddannelser samt danskuddannelse for voksne udlændinge. Der kan gøres en række undtagelser.
  • Elever på for eksempel efterskoler eller kostskoler bør i videst muligt omfang blive på skolerne.
  • I dagtilbud vil der blive stillet krav til pasning i mindre, faste grupper.
  • Der lukkes for kollektiv trafik ind og ud af de berørte kommuner og på tværs af kommunerne, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende. Som udgangspunkt vil alle buser, der kører på tværs af kommunerne, blive lukket, mens busser, der kun kører internt i en kommune, fortsat vil køre. Togene opretholdes, men de skal tømmes for passagerer, inden de krydser en af de berørte kommuner. Der arbejdes på at lave en aftale med Nordjyllands Trafikselskab om, at de stiller flextur til rådighed for personer, der varetager kritiske arbejdsfunktioner.

Kilder: Faktaark over tiltag og restriktioner fra Sundheds- og Ældreministeriet, Transportministeriet.