Politik

Ny aftale sikrer corona-kompensation til trafikselskaber i 2021

Covid-19 presser de regionale trafikselskaber, som nu sikres kompensation for merudgifter og indtægtstab i hele 2021.

Den kollektive trafik vil i 2021 blive fuldt kompenseret for coronarelateret tab og merudgifter som følge af covid-19.

Det er regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner torsdag blevet enige om, skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen besluttede før sommerferien, at der ville være fuld kompensation til trafikselskaberne året ud, men som smitten har udviklet sig, står det nu klart, at behovet for økonomisk hjælp vil komme til at strække sig længere end det, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Trafikselskaberne er afgørende for at holde samfundet i gang, og det er klart, at det er en regning, som vi også skal være med til at betale fra fællesskabets side, siger han.

Aftalen om kompensation gælder:

  • Mindre indtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2021.
  • Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af, at der er gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af covid-19.
  • Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, som følger direkte af covid-19.
  • Merudgifter til flextrafik, som følger direkte af covid-19.
  • Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedrørende hensigtsmæssig under pandemien.
  • Merudgifter forbundet med såkaldt crowd control ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af covid-19.
  • Modgående mindre udgifter ved reduceret drift for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2021.

Udviklingen er umulig at forudse

Den kollektive transport er under pres, fordi coronavirussen har lagt en massiv dæmper for danskernes behov for at komme fra sted til sted.

Men den nuværende mangel på passagerer svækker ikke nødvendigheden af den offentlige transport, mener formanden for KL, Jacob Bundsgaard.

- Vi befinder os i en tid, hvor det er nærmest umuligt at forudse, hvordan smitten udvikler sig, og hvilken påvirkning det vil få på vores hverdag. Det er vigtigt, at man som borger har en sikkerhed for, at man kan færdes trygt og på vanlig vis med busser, tog og flextrafik med videre - også i en tid, hvor meget andet i ens hverdag ser helt anderledes ud, siger han.

Serviceniveau forbliver det samme

Aftalen betyder desuden, at der ikke vil ske besparelser på området set i forhold til niveauet før covid-19.

Grundet den store usikkerhed om udviklingen i smitten har parterne aftalt en videre drøftelse senest i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

Her vil det blive vurderet, om der skal sættes flere penge af til kompensationen, i tilfælde af at udgifterne som følge af covid-19 overstiger den afsatte økonomiske ramme på 362 millioner kroner.