Alle vil udbetale feriepengene - derfor blev det ikke nu

Feriepengene skal nok blive udbetalt. Men lige nu kæmper partierne om æren for at få dem udbetalt, siger TV 2s politiske redaktør.

Tirsdag aften faldt aftalen om en ny hjælpepakke på plads til de danske virksomheder og kulturlivet under coronakrisen. Men især én ting glimrede ved sit fravær.

Nemlig de omdiskuterede feriepenge, som først fik Dansk Folkeparti til at forlade forhandlingsbordet, og siden fik Venstre til at trække forhandlingerne ud.

I starten af oktober fik danskerne mulighed for at få tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt. Siden har et flertal i Folketinget lagt pres på for, at de sidste to ugers feriepenge også bliver frigivet, mens regeringen fastholder, at det ikke er det rette tidspunkt.

Derfor var feriepengene heller ikke at finde i den nye hjælpepakke.

Flertal uden om regeringen

Men regeringen indkalder til yderligere drøftelser om feriepengene inden udgangen af november, lovede erhvervsminister Simon Kollerup (S) tirsdag aften på pressemødet, hvor hjælpepakken blev præsenteret.

- Der bliver der rig lejlighed til at drøfte spørgsmålet. Når det ikke bare lige er sådan at udbetale feriepengene her og nu, er det, fordi vi for det første har udbetalt de første tre uger i oktober. Det handler nogle gange om, at når der er krise i økonomien, og et samfund er i oprørt farvand, at holde noget krudt tørt i kælderen, lød det fra ministeren.

Da Venstre efterfølgende kom til orde ved pressemødet, oplyste finansordfører Troels Lund Poulsen, at Venstre vil fremlægge et beslutningsforslag i Folketinget, således at det flertal, der er i Folketinget, kan få lov til at udbetale feriepengene til danskerne i 2021.

I en kommentar til en artikel på TV 2 har Nye Borgerliges finansordfører Lars Boje Mathiesen oplyst, at partiet allerede tirsdag aften har sendt forslaget til behandling i Folketinget.

- De partier, som har turneret rundt med løfter om feriepenge, ville ikke alligevel, da det kom til stykket. Derfor har Nye Borgerlige her til aften sendt forslaget til behandling i Folketinget, så kan borgerne se, hvem der ikke holder ord, skriver han.

Strides om æren for at få feriepengene udbetalt

Reelt er der dog ikke uenighed om, at pengene skal udbetales til danskerne. Det skal de nok blive, forklarer TV 2s politiske redaktør Troels Mylenberg.

Det er mere et spørgsmål om, hvornår de skal udbetales, og hvor hurtigt det skal gå. For rigtig mange danskere har gjort brug af udbetalingen og har desuden været glade for den.

- Derfor strides partierne også om æren for at få feriepengene fordelt. Der er god politisk ræson vælgermæssigt i at være dem, der virkelig kæmper for, at danskerne får pengene udbetalt, siger Troels Mylenberg.

Mens det politiske flertal uden om regeringen vil sende de resterende to ugers feriepenge ud til danskerne øjeblikkeligt - og derfor ikke ser grund til at forhandle i dagevis - mener regeringen fortsat, at pengene kan bruges mere aktivt i forhold til, hvis coronakrisen bliver værre i det nye år.

- Flertallet uden om regeringen argumenterer for, at vi allerede har set, hvordan de udbetalte feriepenge har gavnet dansk økonomi. Derfor skal de resterende to uger ud til danskerne, siger Troels Mylenberg.

- Regeringen har - ifølge dem selv - et større samfundsmæssigt ansvar i forhold til, at systemet fungerer og kan følge med - og at vi får udbetalt de rigtige penge.

Svært at opgøre det præcise beløb

Tidligere har Simon Kollerup desuden argumenteret for, at eksempelvis restauranter og barer med påbud om at lukke klokken 22 alligevel ikke vil kunne opnå den fulde effekt, hvis danskerne får udbetalt feriepengene nu.

Dertil kommer nogle tekniske formaliteter, som gør det umuligt på nuværende tidspunkt at opgøre det præcise beløb.

Det skyldes ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at mange virksomheder endnu ikke har indberettet, hvor mange feriepenge danskerne står til at modtage. Deadline for dette er 31. december.

- Helt grundlæggende fungerer det på den måde, at staten lægger pengene ud, hvor vi vurderer, hvad vi tror, folk har optjent af feriepenge. Det er derfor, at vi kun udbetaler tre uger. Hvis vi udbetaler for lidt, eller hvis vi udbetaler for meget, kan vi justere og korrigere i de sidste to uger, har Peter Hummelgaard tidligere forklaret.

Én ukendt faktor

Og praktikken gør det ganske rigtigt svært at udbetale de sidste to ugers feriepenge lige nu, fortæller cheføkonom i Dansk Bank, Las Olsen.

Omvendt mener han ikke, at risikoen er ret stor ved at give danskerne de ekstra penge i hånden efter nytår.

Faren for, at feriepengene sætter for meget fart på økonomien med mangel på arbejdskraft og overophedning som følge, vurderer Las Olsen er minimal.

Derimod bør vi snarere frygte det modsatte scenarie. At økonomien går for langsom, og at arbejdsløsheden vil være for høj i lang tid.

- Det taler for, at man faktisk udbetaler pengene, siger Las Olsen, som dog ser én stor uvished ved udbetalingen.

At det ganske enkelt kan være for svært for danskerne at finde noget at bruge pengene på, hvis Danmark lukker yderligere ned.

- Hvis man ikke kan rejse, gå på restaurant eller få fat i en håndværker, hvad skal man så bruge pengene til? Indtil videre er det dog lykkes folk at finde noget at bruge pengene på, siger Las Olsen.

Det sidste krudt?

Regeringens argument om at gemme tørt krudt holder kun til en vis grad, mener cheføkonomen.

- Hvis man udbetaler feriepengene nu, kan man selvfølgelig ikke gøre det igen. Men hvis det viser sig, at vi får endnu mere brug for dem på et senere tidspunkt, har vi stærke offentlige finanser og gode rammer, hvis man politisk ønsker det, siger Las Olsen og uddyber, at staten også kan give danskerne flere penge i hånden via eksempelvis offentlige overførsler og skattelettelser.

- Jeg tror på, at pengene kan gøre gavn nu. Hvis coronakrisen bliver større, har vi stadig flere muligheder. Feriepengene er absolut ikke det sidste tørre krudt i dansk økonomi.

En opgørelse, som ATP har lavet, viser, at 1,9 millioner borgere per 9. oktober havde bestilt feriepenge for 42,4 milliarder kroner.