Politik

Sofie Carsten Nielsen afviste at kende til flere sager om Morten Østergaard - men det var ikke rigtigt

I næsten en måned har Sofie Carsten Nielsen kendt til endnu en sag. Hun har ikke fortalt om den på grund af kvindens ønske om fortrolighed, siger hun.

Det var ikke korrekt, da Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, i sidste uge sagde, at hun ikke kendte til, at den nu forhenværende leder Morten Østergaard skulle have krænket andre kvinder end det radikale folketingsmedlem Lotte Rod.

Torsdag blev Sofie Carsten Nielsen direkte adspurgt, om hun kendte til andre sager, og om fortællingen var den fulde fortælling om Morten Østergaard.

- Det er den, jeg har. Jeg kender ikke flere, sagde Sofie Carsten Nielsen til Berlingske.

Adspurgt om hun kendte til andre sager i partiet, svarede hun også følgende til TV 2 torsdag morgen:

- Jeg er ikke bekendt med nogen, der vedrører folketingsgruppen, lød det fra Sofie Carsten Nielsen.

Men nu viser det sig, at Sofie Carsten Nielsen allerede i midten af september fik at vide, at en anden kvinde også havde følt sig krænket af Morten Østergaard.

Det radikale folketingsmedlem Katrine Robsøe gik til Sofie Carsten Nielsen og fortalte om sin oplevelse 17. september.

- Da Lotte Rod stod frem, vakte det mange følelser i mig. Jeg gik til Sofie Carsten Nielsen og fortalte, at jeg også havde en oplevelse med Morten, skriver Katrine Robsøe på Facebook.

Udsat for upassende berøringer som studentermedhjælper

Episoden fandt sted i 2015, da Katrine Robsøe var studentermedhjælper i Radikale Venstre.

Her oplevede hun i forbindelse med en festlig lejlighed "uønsket seksuel opmærksomhed" i form af "upassende berøringer" fra Morten Østergaard. Det fremgår af en ny redegørelse om Morten Østergaards krænkelsessager, som sekretariatet offentliggjorde mandag.

Hun klagede over episoden til sekretariatsledelsen i sommeren 2016, og i september 2016 indkaldte sekretariatschefen Morten Østergaard til møde om denne klage samt en anden klage.

Under mødet satte Morten Østergaard ikke spørgsmålstegn ved oplysningerne, og han tog klagerne til efterretning, står der i redegørelsen.

- Jeg har ikke nogen som helst plan

Det står imidlertid i kontrast til oplysninger fra Sofie Carsten Nielsen.

Efter Katrine Robsøe kom til hende på hendes kontor 17. september, konfronterede hun - med Katrine Robsøes accept - efterfølgende Morten Østergaard med episoden. Ifølge Sofie Carsten Nielsen kunne han ikke genkende den.

Sofie Carsten Nielsen forklarer, at hun ikke har fortalt om sagen, fordi Katrine Robsøe havde ønsket fortrolighed.

- Jeg har ikke talt om sagen offentligt af hensyn til Katrine, som var meget berørt af det hele og ikke ønskede at skulle være en del af nogen som helst debat om dette, skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook.

Over for TV 2 siger Sofie Carsten Nielsen også, at "det vigtige har været for mig, at Katrine er kommet til mig i stor fortrolighed og har bedt mig om fuld fortrolighed".

Sofie Carsten Nielsen, var din plan i virkeligheden, at de her sager om Morten Østergaard aldrig nogensinde skulle komme frem?

- Nej, jeg har ikke nogen som helst plan. Jeg har modtaget Lotte Rod og Katrine Robsøe hos mig i fortrolighed, og jeg har tilbudt dem begge at bakke dem op, hvis de ville ud offentligt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Overbevist om, at der vil komme mere frem

Når vi nu oplever, at der nærmest dag for dag kommer mere frem, bliver man jo nødt til at spørge, om der er mere, du ikke fortæller os om, i det parti hvor du jo har været en del af ledelsen af i årevis. Er der flere folketingsmedlemmer eller ansatte i partiet, der har været udsat for noget, og som I går og dækker over?

- Jeg dækker ikke over noget. Jeg har varetaget en fortrolighed, og der er ikke andre, der er kommet til mig i fortrolighed.

- Hvad der yderligere kommer, kan jeg ikke sige. Det er derfor, vi har igangsat en undersøgelse af omfanget og karakteren i hele vores parti. Jeg er da overbevist om, at der vil komme noget frem. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet på nuværende tidspunkt.

Kan du gøre det klart en gang for alle, om der er flere end Lotte Rod og Katrine Robsøe, der er kommet til dig?

- Det har jeg ingen erindring om, at der er.

Radikale er selv en del af rodet - der skal ryddes op

Radikale Venstre har i de seneste uger og måneder ført en meget offensiv politik på den her MeToo-kampagne og haft et stort banner på jeres hjemmeside, hvor der stod: "Virkeligheden kalder, og den skal ikke gøres tavs". Er den måde, Radikale Venstre har håndteret de interne sager på, ikke lige præcis en del af problemet?

- Det bliver tydeligt, at der ikke har været klare retningslinjer. Der er kommet nogen fortroligt til mig, og i den ene af sagerne har der været forskellige udlægninger. Så er der kommet nogle medarbejdersager, som er blevet rapporteret og håndteret. Men det er ikke blevet lagt sammen, og derfor har man ikke det fulde billede, og det er jo helt tydeligt, at det er et kæmpe problem.

- Jeg mener det samme om bekæmpelse af sexisme, og at vi skal kulturen til livs. På den måde bliver vi selv et eksempel på, hvor vigtigt det er at tage det opgør og lave den kulturændring. Og det er da noget helt vildt rod. Derfor er der et afsindigt behov for at rydde op.

Morten Østergaard har sygemeldt sig selv. Sofie Carsten Nielsen har endnu ikke taget stilling til, om han har en fremtid i partiet, siger hun.