Politik

Syv kommuner har udsigt til at blive sat fri - ekspert kalder forslaget 'radikalt'

Borgmestrene skal bede byråd og kommunalbestyrelser om opbakning til at sætte den enkelte dagpleje, børnehave, skole, hjemmepleje eller plejehjem fri.

Står det til regeringen får syv kommuner fuldstændig frihed på enten folkeskole-, dagtilbud- eller ældreområdet i tre år.

Det foreslog statsminister Mette Frederiksen (S) ved Folketingets åbningstale.

Tanken er, at de udvalgte kommuner bliver fri fra store dele af den statslige regulering og krav om dokumentation i den enkelte dagpleje, børnehave, skole, hjemmepleje eller plejehjem.

Helsingør Kommune er en af de udvalgte "frikommuner" og har udsigt til frihed på daginstitutionsområdet, hvis forslaget stemmes igennem på først Christiansborg og siden i byrådet.

Her ser borgmester Benedikte Kiær (K) frem til at skrotte de nationale pædagogiske læreplaner.

De kommunale politikere vil fortsat sætte en overordnet ramme med økonomi og mål for, hvad institutionerne skal nå. Men hvordan målet skal opnås, bliver op til institutionerne.

- Forældre, ledere og medarbejdere i daginstitutionerne vil sammen skulle finde ud af, hvad børn skal kunne. Det kan for eksempel være målet om, at alle børn skal kunne dansk, når de starter i skole i 0. klasse, siger Benedikte Kiær.

- Et radikalt forslag

Udover Helsingør Kommune er Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg udvalgt som frikommuner.

Der er ifølge statsministeren allerede indgået aftaler med de respektive borgmestre.

  • Helsingør og Rebild skal ifølge regeringens oplæg have frihed på daginstitutionsområdet.
  • Esbjerg og Holbæk vil kunne sætte folkeskolen fri.
  • Viborg, Langeland og Middelfart vil kunne få frihed på ældreområdet.

Arne Ullum er chefredaktør på mediet NB Økonomi, der følger økonomisk politik.

Han minder om, at der tidligere har været frikommuneforsøg, men hvor kommunerne under den borgerlige regering kunne få fjernet enkelte paragraffer og dermed krav, bliver der næsten total valgfrihed i en enkelt sektor som børneområdet.

Derfor bliver det kommunale selvstyre utroligt vidtgående, vurderer han.

- Nu går man meget mere radikalt til værks. Det er al lovgivning, alle regler - både kommunale og statslige - i en kommune, hvor der slet ikke kommer nogen regler. Ideelt set betyder det, at man kan fjerne en masse bureaukrati, og i den enkelte kommune kan man bruge pengene på det, der giver mest værdi, siger Arne Ullum.

I Kommunernes Landsforening kvitterer formand Jacob Bundsgaard for, at regeringen nu sætter gang i arbejdet, der lægger mere ansvar ud lokalt og baserer sig på sund fornuft. I for lang tid har for mange regler domineret velfærdsområderne, siger han.

- Alt for ofte støder vi i kommunerne på lovgivning og dokumentationskrav, som står i vejen for, at vi kan levere en ordentlig indsats over for borgerne baseret på faglighed og lokale forhold.

En tillidserklæring Viborg vil leve op til

Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek (V) er begejstret over udsigten til, at ældreplejen i kommunen bliver sat fri.

For ham handler forslaget om, at vise, at det kommunale selvstyre virker.

Derfor vil Viborg Kommune være ambitiøse og leve op til regeringens tillid.

- På ældreområdet vil jeg fokusere på at involvere medarbejderne. Hvad laver de i hverdagen, som de synes, er overflødigt, siger han.

Tidligere på året afslørede TV 2 kritisable forhold i den kommunale ældrepleje i dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', hvor flere ældre blev udsat for omsorgssvigt.

Ulrik Wilbek vil dog ikke udstede en garanti mod uheldige sager i ældreplejen.

Der vil altid være steder, hvor det ikke er godt nok, siger han.

- Men vi skal sørge for at være dygtige nok til at rekruttere de rigtige medarbejdere, og vi skal sørge for at have overskud til, at de opgaver, der skal løses for borgerne, at de bliver løst. I stedet for at lave ligegyldige kontrolopgaver, siger Wilbek.

Byråd og folketing skal nikke ja

Statsministeren har allerede indgået aftale med borgmestrene.

Nu skal byråd og kommunalbestyrelser også nikke ja til at sætte den enkelte dagpleje, børnehave, skole, hjemmepleje eller plejehjem fri.

Ifølge Mette Frederiksen skal der være enkelte ting, kommunerne ikke kan se sig frie for - for eksempel skal undervisningen fortsat være gratis, og eleverne skal også stadig til deres afgangseksamen.

Gentænkning af tidligere ordning

S-regeringen droppede i januar et frikommuneforsøg, som den tidligere borgerlige regering stod bag, hvor kommuner kunne fritages for love og regler for at afprøve nye løsninger.

Dengang forklarede regeringen, at man ville gentænke frikommuneordningen.

Frikommuneforsøgene var heller ikke nogen udtalt succes.

De første frikommuneforsøg var så bøvlede, at Kommunernes Landsforening allerede sidste år anbefalede kommunerne ikke at søge om at blive frikommune.

Erfaringen fra mange kommuner var, at der er alt for meget arbejde i at få projekterne op at køre i forhold til de resultater, som kommunerne endte med at få ud af dem, lød det dengang fra KL-formand, Jacob Bundsgaard (S).