Politik

Regeringen vil atter gøre peberspray forbudt

Evaluering viser, at peberspray i højere grad benyttes af kriminelle og kun sjældent som værn mod røveri og overfald, fastslår Justitsministeriet.

Det skal igen være forbudt for alle andre end særligt truede danskere at købe og anvende peberspray.

Det mener justitsminister Nick Hækkerup (S). En evaluering foretaget af hans ministerium viser, at peberspray i de to år, det har været tilladt, kun i ganske få tilfælde har været brugt til selvforsvar. Til gengæld er det i stigende grad blevet et våben for kriminelle.

- Den periode, vi har været igennem, har vist, at det ikke skaber tryghed at give danskerne mulighed for at bevæbne sig, siger Nick Hækkerup til TV 2.

- Dem, der skal have våben, er politiet. Og så kan vi andre til gengæld regne med, at dem, vi møder på gaden, heller ikke er bevæbnet.

Få sager

Det var den borgerlige regering, der med støtte fra Dansk Folkeparti i 2018 fik ændret våbenloven, så det blev lovligt for personer over 18 år at købe peberspray i danske butikker med tilladelse til at sælge samt besidde peberspray i eget hjem.

Argumentet for lovændringen var, at almindelige danskere skulle have mulighed for at beskytte sig selv i deres hjem, men Justitsministeriets evaluering viser, at det ikke er noget, danskerne har benyttet sig af.

Rigspolitiet oplyser således, at politiet per 28. januar 2020 havde kendskab til samlet ni sager, hvor peberspray var blevet anvendt til, hvad man kan karakterisere som selvforsvar, og i bare ét af tilfældene var der tale om et røveriforsøg.

Til gengæld er der fra 2018 til 2019 sket næsten en fordobling i antallet af sager, hvor peberspray har været anvendt ulovligt, fra 893 til 1.660.

Sådan er loven i dag

- Du må købe en peberspray hos en forhandler med tilladelse til at sælge peberspray og have den stående hjemme hos dig selv.

- Hvis du har købt en peberspray, må du transportere den hjem fra forretningen, men du må ikke foretage andre ærinder på vej hjem.

- Du må ikke uden tilladelse fra politiet købe en peberspray i udlandet og indføre den i Danmark. Det gælder også via internettet.

Straffen for ulovlig besiddelse af beperspray er 3.000 kr. Er der skærpende omstændigheder, kan det udløse større bøde eller fængsel.

Kilde: Københavns Politi

DF ærgrer sig

Alligevel ærgrer det partierne bag legaliseringen af peberspray, at det nu atter bliver forbudt at have i hjemmet.

- For Venstre er det afgørende, at danskerne kan føle sig trygge i deres eget hjem. Derfor er vi også helt uenige med den socialdemokratiske regering, når de nu vil fjerne muligheden for at have en peberspray i eget hjem. Hvordan skal danskerne så kunne forsvare sig selv ved for eksempel et hjemmerøveri? Det savner vi svar på, siger Venstres retsordfører, Inger Støjberg, til TV 2 og bakkes op af Dansk Folkepartis Peter Skaarup:

- Da vi indførte det her, gjorde vi det ikke nødvendigvis for, at der skulle bruges mere peberspray. Det var først og fremmeste for at give særligt de ældre tryghed derhjemme. Nu vil regeringen så tage det redskab fra de lovlydige borgere, og så må den jo svare på, hvordan de så skal føle sig trygge, siger han.

Begge oppositionspolitikere pointerer, at man i deres optik aldrig vil kunne gardere sig fuldstændig imod, at peberspray bliver brugt til at begå kriminalitet. Blandt andet fordi, de kan købes lige ovre på den side af grænsen i Tyskland.

Derfor så de hellere, at man i stedet skærpede straffene for ulovlig besiddelse af peberspray.

Fortsat lovligt for særligt udsatte

Med den ændring af våbenlovgivningen, som regeringen lægger op til, vil det fremover kun være muligt for personer med en særlig tilladelse fra politiet at besidde peberspray.

Dispensationsordningen er tiltænkt særligt udsatte personer, som for eksempel vurderes at være i risiko for overfald på grund af for eksempel æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter eller stalking.

Justitsministeriets evaluering viser imidlertid, at heller ikke denne ordning fungerer optimalt. Derfor vil regeringen undersøge om for eksempel ansøgningsprocessen kan lempes.

Nick Hækkerup håber, at lovændringen kan træde i kraft i begyndelsen af 2021.