Politik

Ombudsmanden går ind i sag om Frederiksberg-borgmesters 'meget heldige' bolighandel

Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen har ifølge Ekstra Bladet scoret 11 millioner kroner på boligmarkedet på bare fire år.

En række historier om hvordan Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (K) har scoret kassen på opdeling og salg af en herskabslejlighed i sin egen kommune, får nu Ombudsmanden til at gå ind i sagen.

Det bekræfter ombudsmand Niels Fenger overfor TV 2.

Onsdag har han sendt en henvendelse til Frederiksberg Kommune, hvori han beder kommunen om en udtalelse:

- Der har for nyligt været medieomtale af omstændighederne omkring, at Frederiksberg Kommune i 2018 gav tilladelse til, at en ejerlejlighed, der på daværende tidspunkt tilhørte kommunens nuværende borgmester, kunne opdeles i to lejligheder. Borgmesteren var efter det oplyste på daværende tidspunkt medlem af kommunalbestyrelsen.

- Jeg er alene bekendt med sagens oplysninger ud fra den nævnte medieomtale. Til brug for mine overvejelser om, hvorvidt jeg eventuelt skal indlede en undersøgelse af sagen, beder jeg derfor Frederiksberg Kommune om en udtalelse, skriver Niels Fenger blandt andet.

Gevinst på 11 millioner

Det er Ekstra Bladet, der i flere artikler de seneste dage har beskrevet, hvordan Simon Aggesen på fire år tjente over 11 millioner kroner på først at købe og istandsætte og siden opdele en 460 kvadratmeter stor herskabslejlighed på Frederiksberg Allé i København. Ifølge avisen svarer det til, at han har tjent cirka 250.000 kroner om måneden.

Fortjenesten kom i hus, dels fordi det i 2016 lykkedes Aggesen at købe lejligheden uden om ejendomsmæglere og til en pris der ifølge Ekstra Bladet var langt under markedsprisen, dels fordi han efterfølgende benyttede en mulighed for at opdele lejligheden, som han som byrådspolitiker tidligere selv havde været med til at give ejerforeningen.

Vi har været meget heldige på boligmarkedet

Simon Aggesen (K), borgmester på Frederiksberg

Sælgeren af lejligheden var Dansk Bibelskole, der har haft lejligheden siden 1943. Den hidtidige beboer havde boet i lejligheden i en årrække, men ifølge Ekstra Bladet overtalte Simon Aggesen ham til at flytte blandt andet ved at skaffe ham en ny lejlighed med udsigt over søerne i København. Derudover betalte Aggesen også beboernes flytteomkostninger på lidt over 100.000 kroner.

Undersøge habilitet

Ombudsmanden understreger i sin henvendelse til Frederiksberg Kommune, at han ikke har "kompetence til at undersøge en lokalpolitikers handlinger som privatperson". Hans interesse drejer altså ikke om, hvorvidt der er fundet noget ulovligt sted i forbindelse med selve boligkøbet.

Han har heller ikke grund til at tro, at Simon Aggesen skulle have benyttet sig af fortrolig information, skriver han, men beder dog kommunen bekræfte, at oplysningerne om muligheden for at for at opdele lejligheder på Frederiksberg er offentligt tilgængelige.

I stedet drejer ombudsmandens henvendelse sig om, hvorvidt Frederikberg-borgmesteren selv har været med til at behandle sin egen sag:

- Jeg beder Frederiksberg Kommune om at oplyse, hvilken sagsbehandling der har fundet sted i kommunen i forbindelse med den omtalte tilladelse til at opdele den nuværende borgmesters egen lejlighed.

- Kommunen bedes i den forbindelse redegøre for, om den nuværende borgmester har deltaget i eller på anden måde haft en rolle i forhold til kommunens sagsbehandling, hvad hans funktion var i kommunen på det pågældende tidspunkt, og om denne funktion måtte have givet kommunen anledning til overvejelser om inhabilitetsspørgsmål, skriver Ombudsmanden.

- Meget heldig

Frederiksberg Kommunes svarfrist er fire uger. Hverken kommunen eller borgmester Simon Aggesen ønsker at kommentere sagen, men bekræfter blot, at man har modtaget Ombudsmandens henvendelse, og at man "vil svare på ombudsmandens spørgsmål og oversende de akter, ombudsmanden beder om.”

Simon Aggesen har dog tidligere på Facebook skrevet et opslag om sagen.

Her afviser han at have gjort noget ulovligt. I stedet skriver han, at sagen er "meget lige til", og at han og hans kone ganske simpelt har været "meget heldige på boligmarkedet".