Regeringen vil indføre kilometerbaseret vejafgift på tung transport

Selvom Klimarådet har anbefalet et mål om en million elbiler i 2030 som mål, sigter regeringen kun efter det halve.

500.000 elbiler på danske veje i 2030, kilometerbaseret vejafgift på tung transport og øget krav til iblanding af biobrændsel i de fossile tanke.

Sådan lyder regeringens mål i udspillet til en transportaftale.

Dermed spiller regeringen altså ud med et mål, der ligger væsentligt under flere af støttepartiernes mål samt Klimarådets anbefaling om en million elbiler på danske veje i 2030. Målet ligger også et godt stykke under Bilkommissionens anbefalinger, der lød på 750.000.

- Det er et meget ambitiøst, grønt udspil, og det er nødvendigt. Vi sikrer, at omstillingen sker, så almindelige familier stadig kan få hverdagen til at hænge sammen, og at vi stadig har råd til velfærden, siger skatteminister Morten Bødskov (S) til TV 2.

Udover målet om antal lægger regeringens udspil ifølge TV 2s oplysninger op til, at der indføres et loft på afgiftsrabatten. Det skal sikre en social balance, som i praksis betyder, at der gives mindre rabat på køb af de dyreste elbiler. Det, der spares, skal sikre større afgiftsdebat på de billigere elbiler.

Vejafgifter på tung transport

Den kilometerbaserede vejafgift vil være CO2-differentieret og gælde tung transport.

Det vil sige, at de lastbiler, der udleder mest, betaler tilsvarende mere end de mindre CO2-udledende af slagsen.

Det er endnu uvist, hvor store afgifter, der er tale om.

- Vi skal ikke slå et kæmpe hul i kassen for det her. Vi skal sikre, at familier stadig kan køre ungerne til og fra fodbold, og at de kan få hverdagen til at hænge sammen, samtidig med at vi sikrer et meget stort bidrag fra transportsektoren på en million tons CO2 i 2030, siger skatteministeren.

Bilkommissionens anbefalinger

Udspillet kommer godt to uger efter, at Bilkommissionen præsenterede sit bud på, hvordan der kommer flere elbiler på de danske veje.

Kommissionen blev nedsat i februar 2019 af den daværende VLAK-regering for at undersøge, hvordan alle nyregistrerede personbiler senest fra 2030 kan være lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler.

Omtrent halvandet års arbejde senere kunne den fremlægge fire modeller, der blandt andet bragte ekstra CO2-tillæg og årlige tilskud i spil. Den mindst ambitiøse model regnede på en halv million elbiler i 2030, mens den mest ambitiøse regnede på en million. Anbefalingen fra kommissionen landede altså lige midtimellem.

Men optimismen hos kommissionen var ikke just slående. Blandt andet slog den fast, at EU-lovgivning gør det umuligt helt at forbyde køb af diesel- og benzinbiler. Et greb, flere partier ellers har advokeret for som led i målet om en million elbiler i 2030.

- Man kan ikke bruge lovgivning til at styre det, og det gør det sværere. Vi kan kun regulere med incitamenter, lød det fra kommissionens formand, Anders Eldrup.

Stort potentiale i transportsektoren

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser er overordnet set faldet de seneste år, mens udledningen i transportsektoren er steget svagt. Derfor var Bilkommissionen nået frem til, at der er et stort potentiale netop dér.

En total omlægning af transportsektoren vil ifølge Anders Eldrup spare 14 millioner tons CO2, mens der på persontransporten vil være syv millioner tons CO2 at hente, hvis man fjernede udledningen helt.

- Så den gode nyhed er, at det batter. Den dårlige er, at det tager lang tid, så vi skulle nok være begyndt for 10-15 år siden. Det gjorde vi ikke, konstaterede Anders Eldrup under fremlæggelsen af anbefalingerne 7. september.

Regeringen indleder forhandlingerne i Skatteministeriet torsdag aften.