Politik

Ny hård kritik af Skatteministeriet: Økonomien sejler - og der blev givet millioner på et misvisende grundlag

Skatteministeriet erkender problemer i forbindelse med nyt skattesystem og igangsætter ekstern undersøgelse.

Skatteministeriet får endnu en gang hård kritik i forbindelse med genopretningen af det kuldsejlede skattevæsen.

Der er således ikke styr på økonomien i udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem, der skal sikre, at danskerne får mere korrekte ejendomsvurderinger.

Det konkluderer Rigsrevisionen i et nyt notat.

- Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Skatteministeriet fortsat ikke har etableret et tilstrækkeligt styringsgrundlag for økonomien, skriver Rigsrevisionen.

Millioner givet på misvisende grundlag

Sidste år fik Skatteministeriet via Finansudvalget godkendt en samlet bevilling på 960 millioner kroner til at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem.

Nu viser det sig, at bevillingen på de 960 millioner kroner blev givet på et misvisende grundlag.

Dengang oplyste ministeriet til Folketinget, at der var lavet et "samlet og solidt dokumenteret budget for hele projektets levetid”, og at der var ”etableret økonomistyring for det samlede projekt, som gjorde det muligt for ministeriet løbende at følge op på forbrug og leverancer”.

Men der var ikke et "samlet og solidt dokumenteret budget for hele projektets løbetid". Det viser notatet fra Rigsrevisionen, som har gennemgået sagen.

- Det fremgår af materialet, at der ikke var udarbejdet en detaljeret plan for projektets leverancer, skriver Rigsrevisionen i notatet.

Ifølge Rigsrevisionen styrer Skatteministeriet desuden ikke længere projektet ud fra det budget, der var lagt, og ministeriet har ikke et samlet overblik over de resterende leverancer til det nye it-system.

I notatet pointerer Rigsrevisionen, at Finansudvalget ikke er blevet orienteret om de "væsentlige ændringer" i projektet, og at det er i uoverensstemmelse med gældende krav.

Ministerium erkender problem

Skatteministeriet oplyser til Rigsrevisionen, at den økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig til at færdigudvikle det nye inddrivelsessystem, og at ministeriet "snarest" vil gå til Finansudvalget og bede om en ny pose penge.

Skatteministeriet erkender problemerne over for Rigsrevisionen, som refererer ministeriets svar i notatet.

- Skatteministeriet har oplyst, at ministeriet grundlæggende er enig i Rigsrevisionens kritikpunkter og finder, at den utilstrækkelige styring af projektet er utilfredsstillende. Ministeriet har oplyst, at der vil blive taget initiativer til at rette op herpå, skriver Rigsrevisionen.

Skatteminister Morten Bødskov (S) afviser at stille op til interview.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen oplyser, at Skatteministeriet har igangsat en ekstern undersøgelse af ejendomsvurderingsprogrammet.

Torsdag drøfter statsrevisorerne notatet fra Rigsrevisionen.