Regeringen vil ophæve omdiskuteret klausul og det møder kritik

Fremmedkrigere skal permanent kunne fratages dansk statsborgerskab, mener regeringen.

Regeringen vil gøre det muligt administrativt at kunne frakende fremmedkrigere med mulighed for dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab permanent.

Derfor lægger regeringen op til, at den udløbsdato - kaldet en solnedgangsklausul - som ellers blev indbygget i en lov fra sidste år, skal ophæves.

Det skriver Information.

En række organisationer - som har fået lovudkastet i høring - mener, at det retssikkerhedsmæssigt er stærkt betænkeligt.

Advokatrådets formand, Peter Fogh, har forståelse for, at regeringen vil beskytte befolkningen mod, at fremmedkrigere kommer tilbage til Danmark.

Men han og rådet er meget kritiske over for at ophæve solnedgangsklausulen.

- Det er en meget indgribende handling at fratage et statsborgerskab, og den slags afgørelser bør man i et retssamfund overlade til en uafhængig domstol frem for at lade det være op til en minister eller embedsværket, siger han til Information.

Lov har ramt fem mennesker

Foreløbigt er muligheden for administrativ fratagelse af dansk statsborgerskab anvendt over for fem mennesker.

Heraf har tre efterfølgende rejst sagen for domstolene. Det fremgår af lovudkastet.

I stedet for at ophæve solnedgangsklausulen er der behov for at højne retssikkerheden væsentligt.

Det mener Louise Holck, som er konstitueret direktør i Institut for Menneskerettigheder.

- Det gælder især, når det nu bliver foreslået som permanent lovgivning. Blandt andet bør man indføre en automatisk domstolsprøvelse, når en person får frakendt sit danske statsborgerskab, siger hun til Information.

Minister: De har vendt Danmark ryggen

Fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) skriver i en e-mail til Information, at "regeringen vil gå langt for at undgå, at fremmedkrigere, der har vendt Danmark ryggen, vender tilbage til Danmark".

- Vi taler om mænd og kvinder, som har begået eller støttet uhyrlige forbrydelser. Derfor skal det også fremadrettet være muligt at fratage dem statsborgerskabet.