Kommission vil have flere elbiler, men en anden udfordring presser sig mere på

For klimaets skyld vil flere organisationer gøre det dyrere at køre i biler med fossile brændsler. Men det vil ramme socialt skævt, advarer FDM.

Flere elbiler på de danske veje er rigtig godt, men hvis vi ikke samtidig sørger for, at der kommer færre biler på fossiler brændsler, hjælper vi ikke klimaet meget.

Sådan lyder opråbet til politikerne på Christiansborg tirsdag, efter Bilkommissionen mandag har fremlagt sine bud på, hvordan den danske bilpark bliver grønnere.

Kommissionen anbefaler selv en model, hvor 750.000 danskere i 2030 vil have en el- eller hybridbil, men da der de næste ti år samtidig er udsigt til 600.000 flere biler på vejene, vil antallet af biler på fossile brændsler kun falde lidt. Og så hjælper det umiddelbart ikke klimaet meget, forklarer Niels Buus Kristensen, der er transportøkonom ved DTU og medlem af Klimarådet, til TV 2.

- Det centrale er antallet af fossildrevne biler, for det er dem, der står for CO2-udslippet, siger han.

- De skal være væsentligt dyrere

Niels Buus Kristensen mener ikke, at Bilkommissionen går i nærheden af langt nok for at nå klimalovens mål om en reduktion i udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Og det er de helt enige i hos den grønne tænketank CONCITO.

Her mener seniorkonsulent Henrik Gudmundsson ikke, det er nok, når Bilkommissionen i sin model for 750.000 grønne elbiler i 2030 ellers foreslår en højere registreringsafgift for konventionelle biler og en literpris på benzin og diesel, der skal stige med en krone.

Det vil ifølge kommissionen selv være med til at betyde en samlet afgiftsstigning på 2300 kroner om året for en gennemsnitlig konventionel bil, men der skal meget mere til for at få de "sorte" biler væk, mener Henrik Gudmundsson fra CONCITO.

- De skal tage mere fat om det her problem og signalere helt klart, at det skal være væsentlig dyrere at anskaffe og køre i fossile biler i fremtiden. Ellers er det meget svært at bidrage til reduktionen i udledningen, hvis ikke man tager fat om det problem, siger han Henrik Gudmundsson til TV 2.

- Gået fri indtil nu

I Bilkommissionens mest ambitiøse forslag, der vil få omkring en million grønne biler ud på vejene i 2030, kan det blive næsten 6000 kroner dyrere om året for den gennemsnitlige konventionelle bil. Men med henvisning til, at udgifterne bliver for store, anbefaler kommissionen ikke selv den model.

Henrik Gudmundsson fra CONCITO er dog ikke bange for at sende en større regning over til købere og brugere af de fossile biler. Han fremhæver, at de har fået lettet registreringsafgiften ad flere omgange de senere år og dermed sparet penge. Og derfor kan han ikke se et problem i, hvis det bliver 6000 kroner eller måske endda endnu dyrere årligt at have en konventionel bil.

- Det er ikke en voldsom udgift, hvis vi tænker på, at personbiltrafikken er en af de virkelig store bidragsydere til vores CO2-udledning. Det er en sektor, der er gået meget fri indtil nu, siger han.

Foreslår roadpricing

Ingeniørforeningen har foretaget beregninger, som viser, at der skal være 1,3 millioner grønne biler på vejene i 2030, hvis målsætningen om en 70 procent reduktion i 2030 skal nås.

Derfor er Bilkommissionens forslag ”meget uambitiøse”, mener Ingeniørforeningens formand, Thomas Damkjær Petersen.

Han siger, at der skal gøres mere for at tvinge biler på fossile brændstoffer væk fra de danske veje og mener ikke, at Bilkommissionens forslag om en vejafgift på 1000 kroner er nok. Han ser hellere, at der indføres roadpricing, så bilisterne betaler en afgift efter, hvor meget de kører. Og gerne differentieret, så det er klart billigere ude på landet, hvor flere ifølge ham er afhængige af en bil.

- Hvis det koster mere at køre omkring de større byer, vil flere gå over til den kollektive trafik eller tage cyklen, og det vil alt sammen være med til at nedbringe vores CO2-udslip.

Det vil dog ifølge Anders Eldrup, formand for Bilkommissionen, være besværligt og meget tidskrævende at indføre sådan en model.

FDM advarer mod pisk

Hos bilejernes interesseorganisation FDM forstår forbrugerøkonom Ilyas Dogru, hvis Ingeniørforeningen og CONCITO er skuffede over ambitionerne, men han advarer om at lægge mere over på de fossile biler.

Ifølge FDM betaler danskerne allerede langt mere over bilafgifterne, end belastningen på eksempelvis vejnettet og miljøet kan retfærdiggøre. Og interesseorganisationen mener, det vil ramme socialt skævt, hvis det skal være dyrere at køre i fossile biler.

- Priserne på elbilerne er ikke på et niveau, hvor alle kan være med. De, der skifter til elbiler, er dem, som har råd til at skifte. Det er 'hr. og fru Danmark', der vil få regningen, siger Ilyas Dogru.

Han opfordrer til, at der bruges meget mere "gulerod end pisk" i bestræbelserne på at få færre fossile biler på vejene, og siger blandt andet, at politikerne bør gøre det meget mere attraktivt at køre i delebil.

Erkender beskedent klimabidrag

Ligesom et flertal af partierne på Christiansborg opfordrer FDM også til, at en kommende aftale om bilafgifterne godt må koste staten penge.

Bilkommissionens opgave har ellers været, at det ikke må ende i en underskudsforretning for staten, at gøre elbilerne mere attraktive. Staten indkasserer op mod 50 milliarder kroner årligt i bilrelaterede afgifter, og kommissionsformand Anders Eldrup erkendte ved fremlæggelsen mandag, at kommissionen er blevet sat på en for svær opgave.

Han medgav også, at der i kommisionens modeller ikke er den helt store gevinst for klimaet.

- Næsten uanset hvilken model man vælger, er det et beskedent bidrag til 70 procents reduktion i 2030, lød det mandag fra Anders Eldrup.

Politikerne på Christiansborg skal den kommende tid forsøge at nå til enighed om en aftale om bilafgifterne.