Politik

Claus Hjort trækker sig som formand for efterretningsudvalg

Det sker efter flere turbulente dage for Forsvaret, hvor en række ledende medarbejdere er blevet fritaget fra tjeneste.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) trækker sig som formand for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Claus Hjort Frederiksen har besluttet, at han ikke vil sidde i spidsen for udvalget, da der nu skal foretages en omfattende undersøgelse af den potentielle skandale i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Jeg har valgt at trække mig som formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Jeg har været glad for at være formand for udvalget. Som tidligere forsvarsminister finder jeg det mest rigtigt, at der ikke kan stilles nogen form for spørgsmål om habilitet i forbindelse med en kommende undersøgelse af FE. Derfor har jeg meddelt, at jeg stopper i udvalget, siger Claus Hjort Frederiksen til TV 2.

Fritaget fra tjeneste

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har kunnet berette om en række kritisable forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste. Det kom frem i en rapport mandag.

Blandt andet har FE i årevis tilbageholdt oplysninger fra TET og givet urigtige oplysninger.

I den forbindelse blev ledende medarbejdere i FE fritaget fra tjeneste indtil videre.

Det drejer sig om chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og to øvrige ledende medarbejdere.

Efterfølgende blev også den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Ahrenkiel, fritaget fra tjeneste.

Thomas Ahrenkiel skulle efter planen være startet som ambassadør i Tyskland 1. september, men det skal han ikke længere.

Hjorts eget valg

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har varslet en undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste, og det er på grund af denne, at Hjort trækker sig. Han kan nemlig ikke både lede et kontroludvalg og have ministeransvar for en del af den periode, der undersøges, pointerer politisk analytiker Hans Engell.

Claus Hjort Frederiksen var forsvarsminister fra 2016 indtil regeringsskiftet i 2019.

- Han kan jo risikere at blive indkaldt som vidne, for vi må regne med, at undersøgelsen omfatter den periode, siger Engell.

Der er ingen regler, der kræver, at Claus Hjort Frederiksen trækker sig, og Hans Engell understreger, at det er hans eget valg at gøre det.

- Vi skal ikke lægge i det her, at Hjort har gjort et eller andet, eller er skyldig i noget. Han har valgt at sige, at der ikke må kunne stilles spørgsmålstegn ved hans habilitet.

Den udlægning er Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, enig i, og han bakker op om sin partifælles beslutning.

- Det er den rigtige beslutning. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, at Claus Hjort Frederiksen sidder som formand for Kontroludvalget, når han tidligere har været forsvarsminister. Den tvivl skal elimineres, siger han til TV 2.

Alvorlig kritik

Kritikken rettet af TET mod Forsvarets Efterretningstjeneste er alvorlig.

  • Tilsynet vurderer, at Forsvarets Efterretningstjeneste fra 2014 til 2020 i forbindelse med kontroller har "tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold". Det skulle være sket omkring, hvordan Forsvarets Efterretningstjeneste har indhentet og videregivet information.
  • Centrale dele af Forsvarets Efterretningstjenestes indhentning af information har risiko for, at der bliver indsamlet information om danske statsborgere.
  • Ledelsen har undladt at følge op på indikationer af spionage inden for Forsvarsministeriets område.
  • Tilsynet vurderer, at der i Forsvarets Efterretningstjenestes ledelse og dele af tjenesten har været en kultur, hvor "uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt" og skjult for kontrollen.
  • Forsvarets Efterretningstjeneste har haft ulovlige aktiviteter, der blandt andet involverer "indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere".
  • Forsvarets Efterretningstjeneste har "behandlet" oplysninger om en ansat i Tilsynet med Efterretningstjenester.