Politik

Her er regeringens udspil til nyt politiforlig: 20 nye nærpoliti-enheder

Rigspolitiet skal halveres, så der kan komme flere betjente i de lokale politikredse.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har mandag præsenteret regeringens udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Under navnet 'Nærhedsreformen' skal udspillet, ifølge regeringen, bringe politiet tættere på borgerne.

- De seneste 20 år har svaret været mere centralisering. Vi vil gå en anden vej. Vi vil have mere nærhed, flere betjente, og vi vil sætte hårdere ind over for den komplekse, økonomiske og organiserede kriminalitet, sagde justitsministeren på pressemødet.

Socialdemokraternes udspil rummer fire elementer:

En nærhedsreform af politiet, frihed til lokalløsninger, en stærk indsats mod samfundsundergravende kriminalitet og til sidst et tiltag, som skal nedbringe sagsbehandlingstiden i politiet og anklagemyndigheden.

Her får du overblikket over de vigtigste punkter i regeringens udspil.

  • 20 nærpoliti-enheder rundt omkring i landet

Regeringen vil oprette 20 nye nærpoliti-enheder placeret rundt omkring i landet.

Ti af de lokale enheder skal placeres i Østdanmark og ti i Vestdanmark. En række af enhederne skal ligge i de områder, hvor der på nuværende tidspunkt er langt til en politistation. Resten skal placeres i særligt udsatte boligområder, hvor der er høj grad af kriminalitet.

Enhederne skal have åbent mindst 15 timer om ugen og bemandes af mindst fem betjente. Nærpolitienhederne får til huse i fysiske bygninger, og der er således ikke tale om mobile enheder.

Formålet er, ifølge Nick Hækkerup, at danskerne i højere grad skal kunne gå ned på den lokale politistation og få fat i politiet.

Siden 2007, hvor antallet af politikredse blev reduceret fra 54 til 12, er der forsvundet flere end 85 lokale politistationer.

Udspillet skal, ifølge Nick Hækkerup, gøre op med den centralisering, der i en årrække har præget politiet, og et led heri er de 20 nye nærpoliti-enheder.

  • 300 ekstra betjente

Det nære politiarbejde skal styrkes med 300 betjente, som skal fjernes fra Rigspolitiet og ud i de lokale politikredse.

110 betjente fra Rigspolitiet skal kobles på de 20 nye lokalenheder. Derudover skal der tilføres 40 nye lokalbetjente i 2024.

De resterende 150 ekstra betjente, som fjernes fra Rigspolitiet, skal være med til at løse opgaver i landets 12 politikredse, eksempelvis styrke straffesagsbehandlingen.

I alt er der 11.198 politibetjente på landsplan, og med de nye tilføjelser vil 550 af disse være dedikerede lokale betjente.

  • Halvering af Rigspolitiet

Rigspolitiet skal reduceres med 900 årsværk, hvilket er en halvering.

Mere end 200 årsværk er ifølge Nick Hækkerup allerede fjernet. Derudover vil en del kunne fjernes som følge af it-effektivisering, mens andre flyttes over i en ny central efterforskningsenhed.

Der mangler stadig at blive fjernet cirka 300 årsværk. Ministeren kommer ikke nærmere ind på, hvor han vil finde dem, men fortæller, at politikerne skal forhandle om det.

Ifølge Nick Hækkerup skal halvering af Rigspolitiet sikre en bedre balance mellem antal betjente på gaden og antal betjente i Rigspolitiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har til opgave at sætte retningslinjerne for hele politiet.

  • Ny national efterforskningsenhed

Otte nuværende enheder, herunder SØIK, der populært kaldes Bagmandspolitiet, bliver samlet i en ny politikreds. Den vil få 800 medarbejdere.

Kredsen har arbejdstitlen National Efterforskningsenhed og skal opklare de mest komplicerede forbrydelser.

  • Mere frihed til politikredsene

Ifølge Nick Hækkerup har de lokale politikredse ikke nok frihed til at gøre deres arbejde, og der tages ikke højde for lokale forskelle.

Derfor skal færre beslutninger fremover træffes oppefra, og Rigspolitiet skal overlade mere til de lokale politikredse.

De lokale ledere skal til gengæld være klar til at tage ansvar for de nye opgaver, fortalte Nick Hækkerup.

  • Nedsætte sagsbehandlingstiden

Sagsbehandlingstiden hos politiet og Anklagemyndigheden skal være kortere.

Ifølge Nick Hækkerup sidder alt for mange danskere, som har været udsat for en forbrydelse, fast i systemet.

Seks ud af ti borgere er tilfredse med den behandling, de får af politiet.

Derfor skal der ansættes flere folk hos politiet og i Anklagemyndigheden til opgaven.

Konkret er målet, at 40 procent af sagsbunkerne skal bringes ned over de næste fire år. Når dette sker, vil sagsbehandlingstiderne også blive kortere, lød det fra ministeren.