Coronavirus

Dansk Folkeparti vil bruge fodlænke til coronasmittede

Stop den politiske korrekthed og lad politiet anvende fodlænke, hvis corona-karantæne brydes, foreslår DF.

Fredag ventes Folketingets partier at indgå en aftale om fase 4 af genåbningen.

Men aftalen skal gerne bakkes op af en kontant indsats over for smittede personer, der ikke vil gå i coronakarantæne. Det mener Dansk Folkeparti.

Partiets gruppeformand, Peter Skaarup, siger på vej ind til forhandlingerne i Landstingssalen på Christiansborg:

- Vi skal stoppe med den politiske korrekthed, hvor vi ikke tør tale om tingene. I Dansk Folkeparti tør vi godt sige, at uanset om det er en dansker, en polak eller en somalier, så skal man blive hjemme, hvis man er smittet.

- Hvis ikke man kan finde ud af det, så skal man have fodlænke på, så politiet sikrer, at man kan finde ud af det, siger Peter Skaarup.

Vidtgående beføjelser

I foråret vedtog et flertal epidemiloven, som giver myndighederne vidtgående beføjelser til at bremse smitte.

Loven giver blandt andet myndighederne mulighed for at give påbud om selvisolation. Efterkommes det ikke, kan den pågældende i yderste konsekvens tvangsindlæggelses med hjælp fra politiet.

Den bestemmelse har dog ikke været brugt, selvom borgere i Ringsted har klaget over, at smittede fra det lokale slagteri ikke overholdt karantænen. Det har ud over DF også fået Venstre til at foreslå brug af tvangsindlæggelser.

Flere partier afviser dog forslagene fra de to blå partier, fordi man mener, at langt de fleste i Danmark gør deres bedste for at overholde myndighedernes anbefalinger. Derfor indeholder udkastet til aftale heller ikke så stærk en udmelding, som DF ønsker.

Forhandlinger fortsætter

Det første udkast til aftalen blev skrevet på et mere end ni timer langt forhandlingsmøde onsdag. Her er sprogbrugen mindre kontant end det, Venstre og Dansk Folkeparti har talt for. I udkastet til aftale står der:

- I forhold til personer, der er konstateret smittet med covid-19, vil myndighederne øge fokus på, at meddelte opfordringer efterleves og i modsat fald tage relevante skridt til at sikre dette - herunder i relevant omfang ved brug af påbud efter den gældende lovgivning.

Fredag fortsætter forhandlingerne på Christiansborg, og der kan derfor blive ændret i udkastet til aftalen.