Sommerpakke på plads: Sådan fordeler partierne millioner af kroner

Få overblik over den nye aftale her.

Regringen har sammen med flere partier fredag på et pressemøde præsenteret en sommerpakke, som skal booste den danske økonomi. Her fortalte aftalepartierne - med Erhvervsminister Simon Kollerup (S) i spidsen - om de konkrete tiltag, som danskerne har i vente hen over sommeren.

Her er tiltagene i sommerpakken:

Rejser

 • Gratis indenrigsfærger for gående og cyklister.
 • Tilskud til prisnedsættelse på færger til småøer samt Fanø, Ærø, Læsø og Samsø i august-september.
 • Reduktion af billetpriser på ruten Ystad-Rønne i august og september.
 • Rejsepas – otte dages frirejsebillet til kollektiv transport. Der udbydes 50.000 billetter.
 • Én million Orange-billetter over Storebælt i skolernes sommerferie.
 • Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse.
 • Styrket indsats for genstart af turismen i København via Wonderful Copenhagen.
 • Styrket indsats for genstart af kyst- og naturturismen via Dansk Kyst- og Naturturisme.
 • Madkulturelle sommerevents og oplevelser i hele landet.
 • Bedre vilkår for cykelturismen.

Kulturoplevelser

 • Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne.
 • Udvidelse af pulje til lokale idræts- og spejderforeninger.
 • Halv pris på billetter til kulturoplevelser. Følgende steder får mulighed for at indføre halv pris på entrebilletter: museer, spillesteder med siddende publikummer, orkestre, teatre, revyer, cirkusser, Folkeuniversitetet, foreningsaktiviteter, videnspædagogiske aktivitetscentre og zoologiske anlæg.
 • Sommeraktiviteter på højskoler.

Sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper

 • Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år.
 • Dagsture til plejehjemsbeboere.
 • Dagsture for beboere på socialpsykiatriske tilbud og andre botilbud.
 • Gratis handicaptransport i sommerferien.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Erhvervsminister Simon Kollerup forklarer, at halv pris på kulturaktiviteter eksempelvis kan være museer, spillesteder med siddende publikummer, orkestre, teatre, revyer, cirkusser, Folkeuniversitetet og foreningsaktiviteter.

- Pakken skal sparke gang i den del af dansk erhvervsliv, som er særligt koncentreret omkring sommeren. Vores turist- og oplevelsesøkonomi. Det er penge, som skal give en god sommer for os alle sammen - i byen, men også ude på landet og på de små øer, siger Simon Kollerup under dagens pressemøde.

Ingen gratis kørsel over Storebælt

Ministeren bekræfter, at der har været diskussion om at gøre kørsel over Storebælt gratis. Det er dog ikke kommet med i den endelige sommerpakke.

Aftalen giver desuden mulighed for at indføre halv pris på teaterbilletter, men det er ikke meget værd, lyder det fra Peter Mark Lundberg, der er direktør i brancheforeningen Dansk Teater.

- Danmarks teatre vil næppe kunne gøre brug af den nye sommerpakke, og det er altså frustrerende. For den kommer alt for sent i forhold til at kunne starte teatrene op, som jo har været nedlukket. Man må håbe, at Folketingets medlemmer ved, at denne pakke kun kommer en meget, meget lille del af kulturlivet til gavn, og at kulturlivet derfor stadig er i dyb krise - også efter sommeren, siger han.

Samlet fordeler partierne bag aftalen omkring 700 millioner kroner til konkrete initiativer til sommer-, kultur-, og naturaktiviteter rundt om i landet hen over sommeren. Sommerpakken er en udløber af weekendens aftale om genopretning af dansk økonomi oven på coronakrisen.

Her er sommerpakken

 1. Gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklister

  For at understøtte turismen på de små øer uden for sommerferien gøres det billigere at tage færgen for såvel biler, cykler som gående til de danske småøer samt til Ærø, Fanø, Læse og Samsø.

  Ordningen omfatter de øer, der er omfattet af tilskud til nedsættelse af færgetakster efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

  Der afsættes 50 millioner kroner i 2020.

 2. Reduktion af billetpriser på ruten Rønne-Ystad

  Der afsættes midler til at reducere billetpriserne på ruten Rønne-Ystad i hele august og september. Det gøres gratis for biler med handicapparkeringskort. De nærmere vilkår aftale konkret med Bornholmslinjen i forbindelse med den eksisterende kontrakt om samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm.

  Der afsættes 20 millioner kroner i 2020 til reduktion af billetpriser i august og september.

 3. Rejsepas – Otte dages fri-rejse-billet med kollektiv transport

  I skolernes sommerferie gøres det muligt at rejse frit rundt med kollektiv transport i hele landet, herunder i hovedstaden og de store byer, i otte dage for 299 kroner for voksne og 149 kroner for børn på 12-15 år. Børn under 12 år rejser gratis ifølge med en voksen i henhold til gældende rejseregler.

  Billetten omfatter offentlige kollektive transportformer, dvs. DSB- og Arriva-tog, busser, metro, lokalbaner og letbaner i hele landet. Der udbydes i alt 50.000 billetter.

  Der afsættes 37,5 millioner kroner i 2020 til kompensation af togoperatører og trafikselskaber.

 4. Én million Orange billetter over Storebælt i skolernes sommerferie

  DSB udbyder én million Orange-billetter over Storebælt i skolernes sommerferie til en udbudspris på maksimalt 99 kroner inklusive pladsbillet for voksne med halv pris for børn på 12-15 år. Børn under 12 år rejser gratis ifølge med en voksen i henhold til de gældende rejseregler.

  Aftalepartierne noterer sig, at der allerede er en eksisterende ordning for fjernbusser, hvor der kan opnås støtte til at give rabat til bl.a. studerende, pensionister mv.

  Der afsættes 25 millioner kroner i 2020 til kompensation af DSB.

 5. Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

  Bundfradraget ved udlejning af sommerhuse forhøjes, hvor der sker indberetning, midlertidigt fra 41.800 kroner til 60.000 kroner i indkomståret 2020. Dette vil skabe tilskyndelsen til at flere vil udleje sommerhuse i 2020, hvilket kan skabe mere aktivitet og beskæftigelse i sommerhusområderne.

  Der afsættes 70 millioner kroner til initiativet i 2020.

 6. Styrket indsats for genstart af turismen i både hovedstaden og i kyst- og naturturismen

  Der afsættes henholdsvis 15 millioner kroner til Wonderful Copenhagen og 15 millioner kroner til Dansk Kyst og Naturturisme, til aktiviteter der skal understøtte genstart af turismeerhvervet i både hovedstaden og resten af landet.

  Initiativet ligger i forlængelse af at der med Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer allerede er afsat 50 millioner kroner til VisitDenmarks indsats, og alle aktiviteter vedrørende international markedsføring skal koordineres med VisitDenmark.

 7. Boost af Ø-passet og ø-turismen

  Blandt andet det populære ”Ø-pas” opdateres og udbredes med fakta og oplevelser på øerne, ligesom der iværksætter andre initiativer med henblik på at booste ø-turismen.

  Der afsættes to millioner kroner i 2020 som statsligt tilskud til Landdistrikternes Fællesråd.

 8. Madkulturelle sommerevents og -oplevelser i hele landet

  I hele Danmark afholdes sommeren over en række madaktiviteter for at styrke lokalt erhvervsliv og øge turismen. De gastronomiske og madkulturelle events arrangeres og afholdes af organisationerne Madkulturen og FOOD. Flere af arrangementerne afholdes i tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende. Blandt andet afholdes spiseoplevelser i samarbejde med lokale restauranter, rullende madværksted, kokkeskoler, smagninger, sanketure med videre.

  Der afsættes fire millioner kroner i 2020 til initiativet, herunder 2,5 millioner kroner til FOOD og 1,5 millioner kroner til Madkulturen.

 9. Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark

  Udviklingen af et nyt sammenhængende cykelknudepunktssystem igangsættes, der skal skabe en bedre afmærkning af cykelvenlige strækninger og cykeloplevelser med bedre adgang til naturen.

  Der afsættes 20 millioner kroner i 2020 til udvikling, pilottest og udbredelse af cykelknudepunktsystem. Projektet forankres i Dansk Kyst- og Naturturisme.

 10. Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne

  Der oprettes en pulje i 2020, som for eksempel lokale idrætsforeninger under DIF og DGI og medlemsorganisationer under DUF kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020.

  Der afsættes 50 millioner kroner i 2020 til initiativet. Midlerne fordeles til medlemsforeningerne af DIF, DGI og DUF.

 11. Udvidelse af pulje til lokale idræts- og spejderforeninger mv.

  Med Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger af april 2020 blev afsat 50 millioner kroner til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter med videre som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

  Der afsættes yderligere 50 millioner kroner i 2020 til en udvidelse af den eksisterende ordning for foreninger på idræts- og ungdomsområdet. Midlerne fordeles via de tre fordelingspuljer under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF.

 12. Halv pris på billetter til kulturoplevelser

  For at øge danskernes deltagelse i kultur- og foreningslivet gives mulighed for af indføre halv pris på entrebilletter til kultur- og foreningsoplevelser i skolernes sommerferie (27. juni til 9. august) samt 25 procent rabat på sommercamps.

  Følgende tilbud er omfattet af ordningen, der giver mulighed for at indføre halv pris på entrebilletter: Museer, spillesteder med siddende publikummer og orkestre, teatre, revyer, cirkusser, Folkeuniversitetet, foreningsaktiviteter, videnspædagogiske aktivitetscentre og zoologiske anlæg. Sommercamps (organiserede idrætsaktiviteter for børn) er omfattet af ordningen med 25 procent rabat.

  Der afsættes 186,5 millioner kroner i 2020 til initiativet, herunder til administration af ordningen.

 13. Sommeraktiviteter på højskoler

  Der afsættes en bevilling til højskolerne til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter. Bevillingen administreres af Højskoleforeningen.

  Der afsættes fire millioner kroner i 2020.

 14. Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter

  Professionelle kunstnere og kunstnergrupper, kunst- og kulturinstitutioner og foreninger styrkes inden for kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, foredrag, musik, scenekunsts mulighed for at lave optrædener, udstillinger med videre i en coronatid. 

  I tildelingen af midler vil der blive lagt vægt på, at det er aktiviteter i sommerperioden, og at der er tale om projekter med bred folkelig appel, som er målrettet de kunstnere, der ellers er forhindret i at udøve deres kunst på grund af corona. Der vil ikke blive fastsat en minimumsgrænse for projekters størrelse.

  Der afsættes 30 millioner kroner i 2020 til aktivitetspuljen.

 15. Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år

  Der tilbydes gratis deltagelse for ældre over 65 år i aktiviteter arrangeret af lokale frivilligforeninger, for eksempel ture til seværdigheder, fællesspisning, foredrag mv.

  Der afsættes 20 millioner kroner til gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år henover sommerperioden og resten af 2020. Midlerne udmøntes til Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer. Midlerne fordeles ligeligt mellem de fem organisationer, som selv fordeler midlerne til deres lokalforeninger og klubber, der får ansvaret for at arrangere aktiviteterne.

 16. Flere dagsture til plejehjemsbeboere

  Der arrangeres i samarbejde med kommunerne udendørs dagsture for plejehjemsbeboere, så de kan få gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret. Kommunerne kan ansætte ungarbejdere eller turistguider i sommerferien eller personer fra erhverv, der er særligt ramt under corona-krisen, for eksempel ledige turistguides med videre, så de kan tage med beboere og plejepersonale på udendørs dagsture.

  Plejehjemmene får mulighed for at få dækket udgifter forbundet med dagsturene, som for eksempel transport, bespisning og entrebilletter samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer.

  Der afsættes 40 millioner kroner til initiativet i 2020. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud og kommunerne skal sørge for, at plejehjemsbeboere i kommunen, både offentlige og private, får glæde af midlerne.

  Aftalepartierne noterer sig, at der er etableret en pulje på 20 millioner kroner til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre borgere i forbindelse med corona-krisen.

 17. Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud

  Borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud har i perioden med COVID-19 oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, blandt andet i form af færre besøg og mindre socialt samvær. De mange forandringer kan skabe utryghed, og den manglende sociale kontakt kan påvirke borgernes trivsel og livskvalitet negativt.

  Der gives derfor støtte til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. Kommunerne kan med fordel samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne.

  Der afsættes 20 millioner kroner til initiativet i 2020.

 18. Gratis handicaptransport i sommerferien

  Der indføres to gratis ture på max 50 kilometer med handicaptransport over sommeren for alle, der er visiteret til handicaptransport.

  Der afsættes seks millioner kroner i 2020 til initiativet.