Politik

Søren Pind: Jeg advarede Løkke om Støjberg-sagen

Vi kan godt forvente, at Lars Løkke Rasmussen nu også bliver indkaldt til at afgive forklaring, mener politisk analytiker.

Tidligere justitsminister Søren Pind forklarer i sit vidneudsagn i Instrukskommissionen, at han orienterede Statsministeriet og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om sagen med ulovlig adskillelse af asylpar.

Den tidligere justitsminister bekræfter, at han var bekymret over, at tingene ikke foregik, som de skulle i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Søren Pind forklarer, at samtalen formentlig foregik over sms, og at hans advarsel "ikke nødvendigvis udløste den store begejstring" hos Lars Løkke Rasmussen.

- Det er ikke en hverdagsting, at en minister henvender sig til statsministeren, fordi han er bekymret for, om loven bliver brudt. Jeg kan ikke huske, jeg har gjort det i andre sammenhænge, siger han til kommissionen.

Ved ikke, hvad Løkke så gjorde

Søren Pind siger, at det ikke er velset at blande sig i andre ministerområder, og at han havde svært ved at gøre det.

Han ved ikke, hvad Lars Løkke Rasmussen efterfølgende gjorde.

Støjberg-sagen

I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene.

Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par.

Instrukskommissionen undersøger nu, om Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun har talt usandt over for Folketinget.

- Jeg synes, at jeg havde gjort mit, siger han.

Inger Støjberg, som er nuværende næstformand i Venstre, undersøges lige nu af en kommission for instruksen om, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet måtte indkvarteres med en ægtefælle eller samlever.

Den blev givet i februar 2016, da Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Lyn-analyse

Det er opsigtsvækkende, at Søren Pind har advaret Løkke. Som han selv sagde, erindrer han ikke, at han ellers har gjort noget sådant. Det var også af bekymring for, om statsministerens tilsynspligt var i spil. Statsministeren må ikke se igennem fingrene med ulovligheder. Og Pinds jurister mente, det var problematisk. Vi ved ikke, hvordan Løkke håndterede sagen. Mon ikke han nu skal i kommissionen.

Den tidligere justitsminister blev orienteret om, "at der var et problem i Udlændinge- og Integrationsministeriet" af sin daværende departementschef, Barbara Bertelsen.

Følelse af ubehag

Den tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen kunne ikke komme igennem over for Inger Støjberg med kravet om, at der skulle foretages en individuel vurdering, før asylparrene blev adskilt, hævder Pind.

- Altså, Lykke Sørensens (tidligere afdelingschef under Inger Støjberg red.) ubehag gik jo ikke sådan lige væk. Og hun var i kontakt med mit embedsmandsværk, siger han.

Søren Pind forklarer, at Lykke Sørensen derfor ønskede hjælp fra Justitsministeriet til at gøre det klart over for Inger Støjberg, at der skulle laves en individuel vurdering.

Den tidligere minister siger i sit vidneudsagn, at der var en "følelse af ubehag i denne her sag".

Søren Pind var justitsminister for Venstre i tiden, da instruksen blev givet. Han er det første vidne fra Justitsministeriet, som bliver afhørt i Instrukskommissionen. Han har i dag forladt politik.

Kommissionen indledte sit arbejde i maj. Undersøgelsen af sagen forventes at vare halvandet år.

Her er de centrale datoer i Støjberg-sagen

 1. 2016

  1. Udsender instruks

   Udlændinge- og Integrationsministeriet udsender en pressemeddelelse om at adskille alle par på asylcentre, hvis den ene er under 18 år. Pressemeddelelsen opfattes af embedsværket som en instruks, og man begynder at adskille parrene.

  2. Ombudsmanden går ind i sagen

   Folketingets Ombudsmand går ind i sagen efter at have modtaget en klage fra et ungt syrisk par, der er blevet skilt ad.

  3. Nye regler

   Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer. Nu skal alle sager vurderes konkret og individuelt, hvilket er i overensstemmelse med loven.

 2. 2017

  1. Ulovlig instruks

   Ombudsmanden konkluderer, at Støjbergs instruks var ulovlig, fordi den ikke gav mulighed for at gøre undtagelser eller foretage individuelle vurderinger af parrene.

  2. Avis: Støjberg var advaret

   Politiken bringer en artikel om, at Støjberg var blevet advaret af sit embedsværk, inden instruksen blev udsendt. Ifølge anonyme kilder havde ministeren fået at vide, at det ville være i strid med loven at adskille parrene uden at foretage individuelle vurderinger.

   Støjberg erkender i et interview med Politiken, at hun havde fjernet embedsværkets forbehold i udkastet til instruksen, men ifølge hende godkendte embedsværket den endelige version.

  3. Maraton-samråd

   Støjberg er i et fem timer langt samråd. Hun forklarer, at instruksen kun var tænkt som en pressemeddelelse med det formål at udstikke en hård kurs over for ”barnebrude”.

   Hun skifter desuden forklaring og erkender, at hendes embedsværk ikke havde godkendt den endelige instruks, før den blev udsendt. 

   I den efterfølgende periode er Støjberg i flere samråd om sagen.

 3. 2018

  1. Blåt flertal stemmer mod undersøgelse

   I folketingsåret 2017-2018 fremsætter rød blok et beslutningsforslag om at undersøge Støjbergs rolle i sagen. Forslaget bliver nedstemt af det daværende blå flertal. 

 4. 2019

  1. Avis: Mail svækker forklaring

   Dagbladet Information bringer en artikel, der puster nyt liv i sagen. Avisen offentliggør en mail fra Udlændingestyrelsens forhenværende direktør, Henrik Grunnet, som er sendt 10. februar (samme dag som udsendelsen af instruksen), og som ifølge avisen svækker Støjbergs forklaring.

   Støjberg har hidtil fastholdt, at styrelsen var blevet orienteret om, at der skulle gøres undtagelser i nogen af sagerne – for dermed at overholde loven. Men i mailen skriver Henrik Grunnet: 

   - Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen - uanset Børnekonventionen, når parret har et fællesbarn.

   Kort efter er Støjberg i samråd om sagen igen.

   Under afhøringen i Instrukskommissionen i maj 2020 har Henrik Grunnet forklaret, at han ikke husker, at Støjberg deltog på mødet, og at det først senere på dagen stod klart for ham, at alle par skulle skilles ad. 

 5. 2020

  1. ​Kommission nedsættes

   Rød blok nedsætter en kommission, der skal kulegrave forløbet omkring instruksen. 

   Kommissionen skal gennemgå tusindvis af dokumenter og afhøre en lang række vidner.

  2. ​De første vidner taler

   Instrukskommissionen begynder de første afhøringer af vidner i retten på Frederiksberg. Der er planlagt afhøringer af flere end 20 vidner i maj, juni, august og september.

   Når kommissionen er færdig med sit arbejde, er det Folketinget, der skal vurdere, om der skal rejses en rigsretssag.