Politik

KOMMENTAR: Nu taler Søren Pind i Støjberg-sagen

Den tidligere justitsminister afhøres fredag i Instrukskommissionen i forbindelse med Inger Støjberg-sagen.

Det er nærmest Twitter-historie, at et hurtigt tweet bliver en direkte adgangsbillet til den varme stol i et forhørslokale hos en kommission.

Men det er nu virkeligheden for den forhenværende justitsminister Søren Pind, der fredag bliver afhørt i den såkaldte instrukskommission.

Kommissionen med landsdommer Peter Mørk Thomsen i spidsen er i gang med at undersøge, om Søren Pinds partifælle i Venstre og regeringskollega i 2016, Inger Støjberg, gav en ulovlig ordre til sine embedsmænd, da hun ville adskille asylægtepar, hvor den ene var mindreårig. Og hvis ja, efterfølgende førte Folketinget bag lyset om forløbet. Begge dele vil være brud på loven om ministeransvar, hvilket kan føre til en Rigsretssag mod Inger Støjberg.

Pind gav direkte modsvar til Støjberg

Det var 14. maj på Kommissionens første arbejdsdag med afhøringer, at Søren Pind ikke kunne holde sig fra at tweete.

Tydeligvis provokeret af, at Inger Støjberg samme dag på Facebook forsvarede sig med, at sagen for hende først og fremmest drejede sig om det, hun kalder barnebrudene. Altså, at det vigtigste i sagen for hende er, at hun ville skille mindreårige piger i ægteskaberne fra deres mænd.

Men tweetede Søren Pind: ”For mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at beskeden dengang fra Justitsministeriet var klokkeklar: Man kunne ikke bare generelt skille mand og kone ad - hvert enkelt tilfælde skulle vurderes konkret. Andet manglede også bare. Og den besked tilgik også Integrationsministeriet”.

Altså et direkte modsvar til Inger Støjberg. For Pind drejer sagen sig nemlig ikke kun om barnebrude. Den drejer sig især om lov og orden.

I dag ved vi fra mails og afhøringer, at Søren Pind har ret: Justitsministeriet anså den måde, som Inger Støjbergs ministerium og Udlændingestyrelse ville adskille asylparrene på, for at være ulovlig. Advarsler, der også nåede Inger Støjberg. Alligevel rettede myndighederne ikke ind. Ægteparrene blev ikke vurderet individuelt.

Ombudsmanden nåede senere til det samme resultat som Søren Pinds jurister. Der manglede den såkaldte partshøring, og det var ulovligt.

Men de hidtil kendte advarsler var fra embedsmand til embedsmand. At Søren Pind også spillede med, ved vi kun gennem hans tweet. Den kan vanskeligt tolkes anderledes, end han var orienteret dengang.

Også selv om det ikke står direkte i tweetet.

Take action

Og her begynder det virkeligt interessante. Normalt når en sådan sag om Justitsministeriets rådgivning af et andet ministerium sjældent op på ministerens bord. Hvis der er sket her, vil Kommissionen sandsynligvis betragte det som et nødråb fra Justitsministeriets kronjurister. En opfordring til Søren Pind om at agere i regeringen - ”to take action” så at sige.

Derfor er de virkelige farlige spørgsmål til Søren Pind nu: Gjorde han det? Tog han selv kontakt til Inger Støjberg dengang? Advarede han hende?

I kommissionen har Inger Støjberg selv forklaret, at hun ikke drøftede sagen med ham. Men derfor kan han jo godt have nævnt det. Det er sjældent velset i en hvilken som helst regering, hvis en minister blander sig i en andens ansvarsområde. I kommissionen har Inger Støjberg fastholdt, at hun ikke gav ordre til ulovligheder.

Endnu mere opsigtsvækkende

Et forlydende på Christiansborgs gange tyder endda på, at Søren Pind advarede sin statsminister Lars Løkke Rasmussen. Hvis rigtigt, er det endnu mere opsigtsvækkende. En statsminister har nemlig tilsynspligt over for sine ministre. Han kan ikke se igennem fingre med ulovligheder. Hvis Pind virkelig henvendte sig, har Lars Løkke Rasmussen så sat en undersøgelse i gang? Svarene kan for alvor sylte Lars Løkke Rasmussen ind i Støjberg-sagen.

Vi ved dog, at Statsministeriet har været opmærksom på sagen. Kommissionen har fremlagt en intern mail, hvor en ledende embedsmand i Statsministeriet, Tanja Franck, advarer statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen. Under forberedelsen af et talepapir til Lars Løkke Rasmussen, der skulle i Folketinget, skrev hun i en mail 3. marts 2016 om et oplæg fra Udlændingeministeriet, at ”man ikke helt kan høre det komme ud af statsministerens mund”.

Hun skrev videre:

- Nok vigtigt, at han får at vide, at UIBM (læs Støjberg, red.) har meldt hårdere ud, end juraen kan holde til.

Under afhøringerne har Udlændingeministeriets daværende departementschef, Uffe Toudal Pedersen, fortalt, at han på et tidspunkt i forløbet fik en opringning fra Kettel Thomsen, der indledte med: ”Nå, I er nok meget i medierne for tiden”. Men da Toudal forsikrede Statsministeriets departementschef om, at der blev administreret lovligt, blev det ved det.

Har Søren Pind spillet en rolle i forhold til den udtrykte skepsis i Statsministeriet? Det kan vi få svar på under afhøringerne.

Og hvis ja, kan Lars Løkke Rasmussen næppe heller klare sig med et enkelt tweet som svar på mange nye spørgsmål. Så vil vi helt givet se ham i afhøringslokalet i efteråret, hvor han vil skulle fortælle om sin egen rolle. Til en ny stor dag i Kommissionen.

Søren Pind har ikke ønsket at udtale sig til TV2.DK før afhøringerne fredag.