Politik

Minister vil styrke ledige - tag en uddannelse og få 110% dagpenge

Det er starten på et nybrud i dansk reformpolitik, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Ufaglærte, der vil uddanne sig, skal have mulighed for en højere dagpengesats, og faglærte med en forældet uddannelse skal kunne blive voksenlærlinge allerede efter tre måneder som ledig.

Det er blot nogle af de forslag til opkvalificering af de mange ledige, der under coronakrisen har mistet deres job, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) onsdag har præsenteret.

- Vi skal investere i, at ledige og den danske arbejdsstyrke har de rigtige kvalifikationer og er rustet til fremtidens arbejdsmarked, siger han i en pressemeddelelse.

Håber på hurtig aftale

Han vil i den kommende tid forhandle udspillet med Folketingets partier og håber at lande en hurtig aftale.

- Vi er ikke i tvivl om, at det er en god investering – også for den enkelte – hvis vi får løftet flere ufaglærte til faglærte. Derfor vil vi allerede fra august måned give ledige ret til at tage en række erhvervsuddannelser på 110% dagpenge. Undersøgelser viser, at økonomi betyder noget for den enkeltes motivation for uddannelse. Det er derfor på tide, at vi giver ledige det nødvendige rygstød til at vende tilbage til skolebænken, siger Peter Hummelgaard.

Ledigheden i Danmark er under coronakrisen vokset med flere end 42.000. I alt er 174.265 på nuværende tidspunkt meldt ledige.

Regeringen vil senere i regeringsperioden komme med flere initiativer, der skal løfte arbejdsstyrkens kompetencer på den længere bane.

Sådan vil regeringen opkvalificere de ledige

 1. Mulighed for forhøjet dagpenge under uddannelse

  Dagpengemodtagere over 30 år har i dag mulighed for et uddannelsesløft, hvis de er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

  I den periode modtager de mellem 80 og 100% af dagpengesatsen. Det vil regeringen forhøje til 100% og 110%, hvis der er tale om et erhverv med mangel på arbejdskraft. 

  Pris: 330 millioner.
  Finansiering: Ubrugte puljer og det økonomiske råderum. 

 2. Faglært gennem voksenlærlingeordningen

  Fra 1. august og hele 2021 kan beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse blive voksenlærling. Faglærte ledige kan blive voksenlærling allerede efter tre måneders ledighed, og det er en halvering i forhold til i dag.

  Samtidig suspenderes den såkaldte positivliste for beskæftigede, så det ekstraordinært i 2020-2021 er muligt at blive voksenlærling inden for alle fag.

 3. Faglært som jobrotation

  I 2021 og 2022 videreføres muligheden for, at ufaglærte medarbejdere over 25 år med mindst to års erhvervserfaring kan tage eller færdiggøre en erhvervsuddannelse som jobrotation.

  En ufaglært i hjemmeplejen kan for eksempel opkvalificere sig til social- og sundhedshjælper, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden.

 4. Nye muligheder for rekruttering til corona-job og brancheskift

  Den årlige bevilling til korte erhvervsrettede kurser hæves fra de nuværende 120 millioner kroner til 200 millioner kroner i 2020 og 250 millioner kroner i 2021.

  De nuværende fem ordninger samles til én ordning, hvor jobcentrene kan bevilge korte erhvervsrettede kurser til alle ledige fra første ledighedsdag.

  Forsikrede ledige får derudover ret til kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag, som arbejdsmarkedets parter er med til at udpege.

 5. Kompetenceløft til corona-job

  Der følges løbende op på, om kursusudbuddet skal tilpasses, så ledige og beskæftigede kan tilbydes relevant formel efteruddannelse af kortere varighed inden for eksempelvis testopgaver, smittesporing og hygiejne.

 6. Uddannelse efter fratrædelse

  I flere af de netop indgåede overenskomstaftaler opfordrer arbejdsmarkedets parter regeringen til at etablere rammer, som gør det muligt, at opsagte medarbejdere – efter udløb af opsigelsesvarslet – kan få op til op til fem ugers uddannelse med støtte fra en overenskomstaftalt kompetencefond.

  Regeringen vil nu afdække de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af initiativet.

 7. Styrke af de basale færdigheder

  Læse-, skrive og regneambassadørerne udbredes, så flere kan få løftet de basale kompetencer.

  Ambassadørerne skal understøtte jobcentre, a-kasser og større virksomheder med at screene og motivere ledige og beskæftigede til at deltage i kurser, der vil forbedre deres basale kompetencer.

 8. Grundlæggende it- og engelsk kompetencer til flere

  Den digitale linje og engelsk på Forberedende Voksenuddannelse åbnes for alle i arbejdsstyrken – både beskæftigede og ledige – og der er ikke længere krav om, at fagene kun kan udbydes som virksomhedsrettede forløb.

 9. Grøn omstilling og uddannelse

  Regeringen vil igangsætte et tværministerielt arbejde, der skal vurdere behovet for nye tiltag til at styrke opkvalificering og efter- og videreuddannelse på alle niveauer som led i at understøtte den grønne omstilling.