Politik

Inger Støjberg fik opbakning - men tre ting står tilbage efter dagens afhøring

Det var hovedreglen, at asylpar skulle adskilles, men selvfølgelig skulle der være undtagelser. Sådan lød forklaringen i Instrukskommissionen i dag.

Den ulovlige adskillelse af asylpar kan sende Venstres næstformand, Inger Støjberg, ud i den første rigsretssag siden 1995. Men i så fald bliver det formentlig ikke dagens vidne i den såkaldte Instrukskommission, der bliver det fældende bevis.

For Line Skytte Mørk Hansen, der er afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, bakkede i store træk op om sin tidligere ministers forklaring.

- Inger Støjberg er i hvert fald ikke blevet svækket i dag, lyder vurderingen fra TV 2's journalist, Olav Christensen, der følger Instrukskommissionens undersøgelse.

Støjberg-sagen

I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene.

Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par.

Instrukskommissionen undersøger nu, om Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun har talt usandt over for Folketinget.

Ikke et ord om undtagelser

Instrukskommissionen er i gang med at undersøge, om Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister beordrede sine embedsmænd til at handle ulovligt ved at adskille mindreårige fra deres ældre ægtefæller på asylcentre i 2016.

Dagens vidne bliver betragtet som afgørende, fordi en ansat i Udlændingestyrelsen har noteret, at hun blev ringet op af Line Skytte Mørk Hansen fra ministeriet med beskeden om, at alle asylpar skulle adskilles - uden undtagelse. Og det er heri det ulovlige består, for alle har krav på en individuel vurdering.

Men det blev afvist fra vidneskranken i Instrukskommissionen i Retten på Frederiksberg. Der måtte mangle noget i notatet, der er skrevet flere uger efter telefonsamtalen, mente hun.

- Jeg kunne aldrig drømme om at ringe og bede nogen om at gøre noget ulovligt, fastslog Line Skytte Mørk Hansen.

- Jeg mener simpelthen ikke, de kunne have været i den vildfarelse, at de skulle administrere ulovligt, sagde hun flere gange under dagens afhøring, selvom kommissionens udspørger fremviste talrige skriftlige eksempler, hvor der ikke stod et ord om undtagelser.

Bakkede op om ukendt ministernotat

Og det er godt nyt for Støjberg, mener TV 2's Olav Christensen:

- Det centrale i Inger Støjbergs forklaring er jo, at Udlændingestyrelsen blev bedt om at administrere med det udgangspunkt, at barnebrude skulle skilles fra deres ægtefæller, men at dansk lovgivning og internationale forpligtelser skulle overholdes, siger TV 2's Olav Christensen.

- Og det har Line Skytte Mørk Hansen i dag bekræftet, at hun instruerede Udlændingestyrelsen om i en telefonsamtale 10. februar.

Vidnet bekræftede også, at Inger Støjberg godkendte et ministernotat 9. februar, der understregede, at der skulle ske individuelle vurderinger af alle parrene. Det skete dagen før den meget omtalte pressemeddelelse blev udsendt 10. februar.

Det var der ellers ingen, der havde hørt om, før Støjbergs forklaring i kommissionen for to uger siden.

Afdelingschefen fastholdt, at alle måtte være fuldt indforståede med, at der selvfølgelig skulle gøres undtagelser fra hovedreglen om, at alle parrene skulle adskilles.

Men særligt tre ting springer i øjnene efter dagens afhøring, mener TV 2's Olav Christensen:

1. Styrelsen gjorde ingen undtagelser, og ministeriet pressede utålmodigt

- Tilbage står det faktum, at hele den måde, som Udlændingestyrelsen agerede på, var en administration uden undtagelser. Og at ministeriet gang på gang pressede på for, nærmest utålmodigt, at høre fra Udlændingestyrelsen, hvornår alle par var blevet skilt ad. De to ting strider mod hinanden, siger Olav Christensen.

Men Inger Støjbergs centrale påstand om, at Udlændingestyrelsen var instrueret i, at loven skulle overholdes, er ikke blevet modsagt under dagens afhøring.

2. Hvorfor er der intet på skrift?

- Det, som også står tilbage efter i dag, er et noget mudret billede, hvor vi nu kan konstatere embedsmænd, der modsiger hinanden. Og hvor det virker påfaldende, at man gang på gang ikke skriftligt har instrueret om, at der selvfølgelig skal ageres i respekt for Danmarks love og de internationale konventioner, siger Olav Christensen.

Der er ikke givet klare fyldestgørende svar til Folketinget. De er måske ikke decideret forkerte, men kønt er det ikke

Olav Christensen, TV 2's journalist, der føler Instrukskommissionen

De ting vidste vi dog også inden dagens afhøring, påpeger han. Dermed er Støjbergs situation altså ikke blevet forværret af dagens afhøring.

3. Hvis der skulle administreres efter loven, så skiltede man i hvert fald ikke med det

- Det virker påfaldende, at Udenrigsministeriet ikke på noget tidspunkt agerer som om, at man skal administrere med undtagelser. Det bliver heller ikke nævnt under samrådene eller i alle svarene til Folketinget, siger Olav Christensen.

- Standardsvaret fra Line Skytte Mørk Hansen er, at selvfølgelig skulle man det. Det måtte alle vide. Blandt andet efter de interne diskussioner i ministeriet.

Instrukskommissionens medlemmer undrede sig over, at der ikke står noget om undtagelser og individuelle vurderinger nogen steder. Ministeriet modsagde heller aldrig notaterne fra Udlændingestyrelsen, hvor det fremgår, at parrene blev skilt hurtigt, og hvor der kun står noget om, hvor gamle de er, og hvorvidt de har børn.

Det tyder ikke på, at der er sket den individuelle vurdering, som der skal være efter loven, mener Olav Christensen.

- Det er ikke kønt. Der er ikke blevet givet klare fyldestgørende svar til Folketinget. Det kan godt være, at de ikke er decideret forkerte, men kønt er det ikke, siger han.

Afhøringerne fortsætter 19. juni, hvor blandt andre daværende justitsminister Søren Pind (V) skal afgive forklaring.

Her er de centrale datoer i Støjberg-sagen

 1. 2016

  1. Udsender instruks

   Udlændinge- og Integrationsministeriet udsender en pressemeddelelse om at adskille alle par på asylcentre, hvis den ene er under 18 år. Pressemeddelelsen opfattes af embedsværket som en instruks, og man begynder at adskille parrene.

  2. Ombudsmanden går ind i sagen

   Folketingets Ombudsmand går ind i sagen efter at have modtaget en klage fra et ungt syrisk par, der er blevet skilt ad.

  3. Nye regler

   Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer. Nu skal alle sager vurderes konkret og individuelt, hvilket er i overensstemmelse med loven.

 2. 2017

  1. Ulovlig instruks

   Ombudsmanden konkluderer, at Støjbergs instruks var ulovlig, fordi den ikke gav mulighed for at gøre undtagelser eller foretage individuelle vurderinger af parrene.

  2. Avis: Støjberg var advaret

   Politiken bringer en artikel om, at Støjberg var blevet advaret af sit embedsværk, inden instruksen blev udsendt. Ifølge anonyme kilder havde ministeren fået at vide, at det ville være i strid med loven at adskille parrene uden at foretage individuelle vurderinger.

   Støjberg erkender i et interview med Politiken, at hun havde fjernet embedsværkets forbehold i udkastet til instruksen, men ifølge hende godkendte embedsværket den endelige version.

  3. Maraton-samråd

   Støjberg er i et fem timer langt samråd. Hun forklarer, at instruksen kun var tænkt som en pressemeddelelse med det formål at udstikke en hård kurs over for ”barnebrude”.

   Hun skifter desuden forklaring og erkender, at hendes embedsværk ikke havde godkendt den endelige instruks, før den blev udsendt. 

   I den efterfølgende periode er Støjberg i flere samråd om sagen.

 3. 2018

  1. Blåt flertal stemmer mod undersøgelse

   I folketingsåret 2017-2018 fremsætter rød blok et beslutningsforslag om at undersøge Støjbergs rolle i sagen. Forslaget bliver nedstemt af det daværende blå flertal. 

 4. 2019

  1. Avis: Mail svækker forklaring

   Dagbladet Information bringer en artikel, der puster nyt liv i sagen. Avisen offentliggør en mail fra Udlændingestyrelsens forhenværende direktør, Henrik Grunnet, som er sendt 10. februar (samme dag som udsendelsen af instruksen), og som ifølge avisen svækker Støjbergs forklaring.

   Støjberg har hidtil fastholdt, at styrelsen var blevet orienteret om, at der skulle gøres undtagelser i nogen af sagerne – for dermed at overholde loven. Men i mailen skriver Henrik Grunnet: 

   - Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen - uanset Børnekonventionen, når parret har et fællesbarn.

   Kort efter er Støjberg i samråd om sagen igen.

   Under afhøringen i Instrukskommissionen i maj 2020 har Henrik Grunnet forklaret, at han ikke husker, at Støjberg deltog på mødet, og at det først senere på dagen stod klart for ham, at alle par skulle skilles ad. 

 5. 2020

  1. ​Kommission nedsættes

   Rød blok nedsætter en kommission, der skal kulegrave forløbet omkring instruksen. 

   Kommissionen skal gennemgå tusindvis af dokumenter og afhøre en lang række vidner.

  2. ​De første vidner taler

   Instrukskommissionen begynder de første afhøringer af vidner i retten på Frederiksberg. Der er planlagt afhøringer af flere end 20 vidner i maj, juni, august og september.

   Når kommissionen er færdig med sit arbejde, er det Folketinget, der skal vurdere, om der skal rejses en rigsretssag.