Coronavirus

Svømmehaller, legelande og træningscentre kan åbne fra mandag, viser notat

Alle landets indendørs træningsfaciliteter har været lukket siden midten af marts.

Regeringen ønsker, at alle indendørs idræts- og fritidsfaciliteter, som ikke allerede er åbnet, kan åbne fra mandag 8. juni som en del af genåbningens fase 3.

Det fremgår af et aftaleudkast udarbejdet af Kulturministeriet, som TV 2 er i besiddelse af.

Dermed kan landets mange vandhunde og træningsglade personer igen se frem til at forbrænde kalorier i svømmehaller, fitnesscentre og sportshaller på bagkant af coronakrisens nedlukning.

Alle indendørs træningsfaciliteter har været lukket siden midten af marts.

Efter planen skal de politiske partier forhandle om rammerne for den yderligere genåbning denne weekend.

Det drejer sig om følgende:

  • Spillehaller, lege- og badelande
  • Svømmehaller
  • Sportshaller
  • Træningscentre

Stor forskel på idrætstype

Af aftaleudkastet fremgår det, at det i høj grad er op til idrætslivet selv at udarbejde de konkrete sundhedsmæssige retningslinjer for en genåbning, men der vil gælde de overordnede retningslinjer vedrørende hygiejne og afstand.

I aftaleudkastet er det understreget, at såfremt epidemien blusser op, kan der pålægges yderligere restriktioner.

Lyn-analyse

Jeg tror, at det er rimelig sikkert, at det kommer til at ende nogenlunde, som det står i det her notat. Der er jo ikke rigtigt nogle, der er imod, at man gør det. Og så er det et billede på, at regeringen har skiftet strategi fuldstændigt, da den ikke længere hylder det her forsigtighedsprincip. For sagen er jo, at Statens Serum Institut jo også siger, at man ikke kan sige hvor farligt det er, og derfor er opfattelsen, at man lige så godt kan gøre det. Man har vurderet, også efter et politisk pres, at det var på tide at lægge ansvaret over på danskerne selv.

Vedlagt aftaleudkastet er et notat fra Statens Serum Institut. I dette fremgår det, at det "ikke er muligt at lave kvantitative modelberegninger alene for indendørsidræt". Blandt andet fordi, at der er store forskelle på typen af idræt.

Instituttet fremhæver blandt andet forskelle i kontakten mellem personer, intensitetsniveau i idrætten, om det er en lukket klub eller et lukket hold, muligheden for at rengøre udstyr samt smitterisikoen i lokalområdet.

- Risikoen per kontakt er således relativ og afhængig af den hidtidige udvikling af epidemikurven - og kan derfor ikke omsættes til eksakte tal for den risiko, der er ved at deltage i den enkelte aktivitet, lyder det.

Venstre, SF og de konservative siger til Jyllands-Posten, at man er tilfreds med aftaleudkastet. Og til TV 2 siger Enhedslisten:

- De helt store forsamlinger kan vi ikke endnu, men det her skridt, hvor vi åbner nogle indendørs idrætsaktiviteter, synes vi, kunne være godt, hvis man gør det på en forsvarlig måde med rådgivning fra sundhedsmyndighederne, siger Mai Villadsen, der er idrætsordfører i Enhedslisten.

Mange idrætsaktive er er faldet fra

Danmarks Idrætsforbund (DIF) ser frem til - igen - at åbne op for indendørs idræt for sine millioner af medlemmer.

Og idrætsdanmark har ventet utålmodigt på udmeldingen, lyder det fra DIF's direktør, Morten Mølholm Hansen.

- Det er fire uger siden, at den politiske beslutning om åbning af indendørsidrætten blev truffet, og vi havde virkelig håbet, at retningslinjerne var blevet meldt ud tidligere, så vores foreninger kunne komme i gang allerede fra på mandag, lyder det i en pressemeddelelse.

Morten Mølholm Hansen mener, at den langvarige nedlukniung af idrætten herhjemme har haft store konsekvenser. Næsten 40 procent af dem, der ellers var idrætsaktive, er stoppet under corona-nedlukningen, viser undersøgelser.

- Det viser med al tydelighed vigtigheden af, at vi får en fuld genåbning af idrætten. Og vi er klar til at sætte i gang, så snart vi får en melding fra politikerne, fastslår DIF-direktøren.