Politik

Dan Jørgensen trodser klar anbefaling - vil ikke trække stikket på dansk olieeventyr endnu

Klimaministeren mener ikke, at han har fået klare nok anbefalinger fra Klimarådet.

Selvom det er regeringens ambition, at Danmark skal være et grønt forgangsland, er klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) endnu ikke klar til at følge Klimarådets anbefaling og trække stikket på det danske olieeventyr i Nordsøen.

Han mener ikke, at rådet har leveret stærke nok argumenter:

- På den økonomfaglige og klimafaglige del ville jeg have ønsket, at der måske havde været nogle klarere analytiske resultater. Det har Klimarådet ikke kunnet levere. Til gengæld kommer de med et politisk argument om, at hvis man går forrest, vil det have betydning ude i verden, og det tager vi selvfølgelig med i analysen, siger han til TV 2.

Vigtigste rådgiver

Klimarådet blev i Klimaloven fra december fremhævet som regeringens vigtigste rådgivende organ i klimaspørgsmål. I en netop offentliggjort rapport, som Dan Jørgensen selv har bestilt, råder de til, at regeringen aflyser den såkaldt ottende udbudsrunde, hvor fire olieselskaber har budt ind på muligheden for at foretage nye boringer og undersøgelser i Nordsøen.

Dan Jørgensen (S) har tidligere udtalt, at de nuværende tilladelser til at bore og udvinde olie potentielt kan række frem til mindst 2052, mens det kan strække sig til 2055, hvis den ottende udbudsrunde gennemføres.

Det er ikke nogen helt lille beslutning

Dan Jørgensen, klimaminister (S)

Ud over at aflyse den ottende udbudsrunde anbefaler Klimarådet også, at der som udgangspunkt ikke gennemføres eventuelle senere udbudsrunder af boringer i Nordsøen.

- Det vil være et meget stærkt klimapolitisk signal at sende internationalt, og det styrker troværdigheden om vores ambitiøse klimapolitik i Danmark. Derudover gavner det samlet set klimaet, skriver Rådet blandt andet.

Kan ikke leve med usikkerheden

Til gengæld kan det ikke med sikkerhed sige, hvor stor en del af udvindingen der vil flytte til udlandet, hvis Danmark stopper sine aktiviteter. I rapporten anfører Klimarådet, at lækagen ikke vil være en til en, men den kan dog være helt op til 95 procent.

Når det kommer til økonomien, anslår Klimarådets formand, Peter Møllgaard, at det vil det koste statskassen en-to milliarder kroner årligt de næste 20-30 år, hvis man aflyser fremtidige tilladelser til at bore og udvinde olie i Nordsøen.

Men ingen af de svar er gode nok for Dan Jørgensen:

- Som regering kan vi ikke som Klimarådet gå ud og sige, at vi bare lever med, at der er stor usikkerhed omkring det her. For det er jo rigtigt menneskers job. Det er rigtige skattekroner, der betaler for velfærd. Og derudover skal vi jo, når vi gerne vil være klimaforegangsland, gerne være sikre på, at det, vi gør, også rent faktisk har en effekt, siger han.

- Det er klart, at klimaaspekterne er vigtige, men det er ikke de eneste aspekter, der vigtige. Der skal være en rimelig balance mellem, hvad noget koster, og så den effekt, det har.

Regeringens støttepartier SF, Enhedslisten og De Radikale mener, at ministeren bør lytte til Klimarådets anbefaling.

Beslutning efter sommerferien

Dan Jørgensen, hvordan kan du med troværdighed i stemmen sige, at Danmark er et grønt foregangsland, hvis du ikke engang vil forpligte dig på, at Danmark ikke hiver mere olie op af undergrunden efter 2027?

- Den politik, vi fører, skal være balanceret. Vi er ikke noget foregangsland, hvis vi bare bevidstløst fører en politik, der flytter arbejdspladser og skattekroner ud ad landet, uden at det også har en god klimaeffekt.

- Vi er i gang med at foretage en meget grundig analyse, hvor Klimarådets analytiske arbejde og anbefalinger naturligvis også indgår, men det er ikke det eneste, vi kigger på. Nordsøen har bidraget ganske betragteligt til udbyggelsen af vores velfærdsstat her i landet med omkring 500 milliarder kroner over årene. Så det er ikke nogen helt lille beslutning. Men vi er selvfølgelig glade for det indspark, vi nu får fra Klimarådet.

Hvor lang tid kan du blive ved med at udskyde denne beslutning?

- På et tidspunkt skal der træffes en beslutning. Det er klart. Men det er ikke sådan, at vi har hånden på kogepladen lige nu. Det drejer sig om nogle aktiviteter, der måske skal foregå ude i Nordsøen om ganske mange år. Vi arbejder så hurtigt, vi kan, men det her er en stor beslutning for Danmark, og vi skal være sikre på, at vi gør det rigtige af hensyn til klimaet, men også af hensyn til de mange skattekroner og arbejdspladser, der er på højkant her, siger Dan Jørgensen, men tilføjer dog, at han regner med at træffe en beslutning på den anden side af sommerferien.