Advokat Jonas Christoffersen, journalist Anders Lund Madsen, sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsleder Asger Aamund svarer pĂĄ, om grundloven er under pres.
Politik

- Politikerne er fuldstændig liderlige efter regler. Der bliver sparket til grundloven, men den skal nok klare det

Er grundloven under pres? Ja, mener advokat Jonas Christoffersen, erhvervsleder Asger Aamund og journalist Anders Lund Madsen. Nej, siger minister.

Danmark er på få uger forvandlet fra et demokrati til DDR. Det mener erhvervsleder Asger Aamund. Og Anders Lund Madsen vil vædde 12 østers på, at flere vidtgående tiltag og hastelovgivninger ikke udløber lige foreløbig. Eller 24 østers for den sags skyld.

I dag bliver flaget hejst over alt i landet for at fejre grundloven. Men er loven, der sikrer vores rettigheder, under pres?

Spørgsmålet trænger sig især på, efter regeringen og Folketinget har indført en lang række tiltag og hastelovgivninger under coronakrisen. De giver blandt andet mulighed for at tvinge folk i isolation og behandling og forbyde større forsamlinger.

TV 2 har spurgt en erhvervsleder, en juraekspert, en journalist og den minister, der under krisen har fĂĄet stor magt over vores alles frihed.

Man har forvandlet Danmark fra demokrati til DDR pĂĄ fire uger

Asger Aamund, direktør, bestyrelsesformand og debattør

- Man har forvandlet Danmark fra demokrati til DDR på fire uger. Det kan så rulles tilbage, og det bliver det forhåbentlig også, men det har været en uhyggelig magtdemonstration af, hvad en regering og en svag opposition kan slippe afsted med i en alvorlig situation for landet, siger Asger Aamund.

- Enhver regering skal have mulighed for i en katastrofesituation at gennemføre nogle nødlove, men her har man jo også tilsidesat en lang række grundlovssikrede principper.

Har tiltagene ikke været nødvendige for at kunne handle i en krisesituation?

- Jo, men regeringen er blevet fanget med bukserne nede, som man altid bliver, når der kommet et jordskælv eller en tsunami eller her en pandemi. Der er aldrig nogen, der har forberedt sig på det, og når katastrofen sætter ind, sætter man sig ned og finder ud af, hvor omfangsrigt det bliver, og hvad vi kan gøre.

- Her har man jo været panikslagne og troet, at vi ville stå over for en forfærdelig dødskatastrofe, men det har man jo ikke gjort. Når man måler overlevelsesprocenten op mod det enorme indgreb på vores økonomi, hænger det ikke sammen. De har gjort for meget og for omfangsrigt.

Folketinget har givet stort set al magt til regeringen. Der er ingen grund til, at regeringen har en magt, den ikke har brug for

Jonas Christoffersen, advokat og Dr. Jur., formand for Justitias Advisory Board

- Grundloven som dokument er ikke under pres, men dens værdier og principper om retssikkerhed, åbenhed og magtbalance mellem Folketinget og regeringen er presset, siger Jonas Christoffersen.

- Det største problem er den magtforskydning, der er sket fra Folketinget til regeringen under coronapandemien. Folketinget har givet stort set al magt til regeringen, men i den forbindelse glemt at indføre sikkerhedsmekanismer, der sikrer, at regeringen inddrager Folketinget.

Hvilken magt er det, regeringen har fĂĄet?

- Med epidemiloven kan regeringen i morgen lave regler om at kunne overvåge, hvor borgerne befinder sig, ved at bruge oplysninger fra betalingskort og teleselskaber, og man kan tvangsvaccinere og tvangsbehandle. Spørgsmålet nu er, om den på mange måder forståelige reaktion og den værktøjskasse, man gav regeringen i marts, i virkeligheden var for stor. Når vi kigger på sygdomsbilledet her to og en halv måned senere, er det så legitimt og proportionalt, at vi har en regering, der har magt til at gå ud og tvangsvaccinere befolkningen?

- Det har vist sig, at man ikke har brug for det. Der er ingen grund til, at regeringen har en magt, den ikke har behov for.

Jeg vil vædde 12 østers på, at nogle af dem bliver forlænget. Eller 24 østers. Politikerne elsker regler. De er fuldstændig liderlige efter de her regler

Anders Lund Madsen, journalist og tv- og radiovært

- Grundloven er altid under pres. Der er et evigt og evindeligt og altid forekommet pres, fordi det er jo det, vi har, der adskiller os fra vanviddet. Og det er klart, at vanviddet altid vil lægge pres på for at få sin vilje, siger Anders Lund Madsen.

- Lige nu er vi presset på vores frihed. Vi står i en coronakrise, hvor regeringen har givet en masse beføjelser til sig selv. Alt det er gjort i bedste mening, men det er også et farligt forsøg på at skære det ene ben af tredelingen af.

Landet har været i en ekstraordinær situation. Er det ikke berettiget med ekstraordinære tiltag?

- Det er stukket af. Alle de her overgreb på borgere fra en stat lyder enormt giftige. Jeg kan godt forstå, at man gør det. Men problemet med den slags regler er, at de har en tendens til at sidde fast, selvom der er indskrevet solnedgangsklausuler (udløbsdato på lovgivning, red.). Jeg vil vædde 12 østers på, at nogle af dem bliver forlænget. Eller 24 østers. Politikerne elsker regler. De er fuldstændig liderlige efter de her regler.

- Jeg kan godt lige grundloven. Det er en top grundlov. Den skal bare overholdes. Lige nu bliver der prikket i den, og nĂĄr man begynder at fifle med tredelingen, sparker man til grundlovens grundpiller. Men den skal nok klare det.

Det er fuldkommen forfejlet, og det er en historieløs kritik

Magnus Heunicke, sundhedsminister (S)

Mener du, at grundloven er under pres?

- Nej, jeg mener, at den her historiske krise netop har vist, at vi inden for grundlovens rammer kan fĂĄ en epidemi og stor sundhedskrise under kontrol, siger Magnus Heunicke.

Der er indført vidtgående lovgivning, som vi normalt ikke ser. Blandt andet muligheden for at tvangsvaccinere borgere, og I som regering havde også foreslået at give politiet mulighed for at trænge ind i folks hjem uden en dommerkendelse. Flere topjurister har alarmeret om, at retssikkerheden er truet. Er du enig i det?

- Jeg er enig i, at vi har måttet indføre nogle indgreb i folks rettigheder, som ingen af os ønsker at gøre normalt, blandt andet maksimalt ti mennesker samlet, aflyste festivaler og fodbold for tomme stadioner. Det var helt nødvendigt at gøre det på det tidspunkt. Vi fik epidemien under kontrol, som betød, at vi har lukket mindre ned end andre lande og har kunnet åbne tidligere. Nogle lande har haft langt mere indskrænkning, end vi har haft.

Juraekspert Jonas Christoffersen sætter spørgsmålstegn ved, om for eksempel tvangsvaccination er proportionalt med det sygdomsbillede, vi har set, og ifølge ham er retssikkerheden presset. Tager han fejl?

- Han tager grundlæggende fejl. Fordi der er en grund til, at vi har undgået overdødelighed, og at vi på nuværende tidspunkt er sluppet så mildt igennem. Det var, fordi vi satte tidligt ind. Det var et spørgsmål om dage, om vi kunne nå at få epidemien under kontrol, eller om den ville løbe ud af kontrol med skrækkelige følger for vores sundhedsvæsen og dermed også vores frihedsrettigheder, som vi ville have været nødt til at indskrænke endnu.

Asger Aamund mener, at I handlede for voldsomt, og at Danmark forvandlede sig fra demokrati til DDR på fire uger. Kan du følge ham i det?

- Nej. Det er fuldkommen forfejlet, og det er en historieløs kritik.

Er der nogen af indskrænkningerne, der ikke var nødvendige, eller som du fortryder?

- Det er for tidligt at lave den konklusion. Men det er klart, at i takt med at vi bliver klogere og ved mere om sygdommen, jo mere ved vi også, hvilke værktøjer der virker.

- Jeg anerkender fuldt ud, at det er en indskrænkning af borgernes frihed at sige, at maksimalt ti personer kan mødes. Men jeg kan bare se, at de lande, der ikke gjorde det tilstrækkeligt tidligt, måtte indføre endnu strengere sanktioner senere og fik overdødelighed.

- Og de centrale grundlæggende demokratiske rettigheder har ikke været en del af hastelovene. Blandt andet demonstrationer, ytringsfrihed og politisk forsamlingsfrihed.

Du anerkender, at I har indskrænket borgernes frihed. Hvorfor mener du ikke, at det presser grundloven?

- Grundloven har jo været robust nok til at rumme det her. Alle partier støttede vores hastelov, og vi indførte solnedgangsklausuler og bestemmelser om politiske manifestationer. Jeg mener, at det er en fundamental fejltagelse, hvis man mener, at grundloven er presset.

Journalist Anders Lund Madsen er bekymret for, at hastelovene bliver forlænget. Kan du garantere, at de udløber med solnedgangsklausulerne?

- Der er indført solnedgangsklausuler ved samtlige hastelove, så de udløber senest i marts 2021.

Men kan du garantere, at I ikke forlænger dem?

- Ingen kan forudse, hvordan epidemien udvikler sig et halvt år frem. Men hvis den udvikler sig på en måde, hvor der er behov for det, vil det kræve, at Folketinget træder sammen igen på demokratisk vis og vedtager en ny lov med nye solnedgangsklausuler. Ellers forsvinder den ved solnedgangen.

Grundloven

Danmarks Riges Grundlov er den danske forfatning og højeste lovgivning i Danmark.

Den blev indført 5. juni 1849 og er siden ændret i 1866, 1915, 1920 og 1953.