Politik

Tidligere folketingsmedlem præsenterer nyt parti uden ideologi - mød Lykkepartiet

Danmarks nye parti har hverken partiprogram eller ideologi, og medlemmerne må være uenige om alt.

“Trygge, når vi går i seng - og frie, når vi vågner”.

Det er sloganet for et nyt dansk parti; Lykkepartiet, der netop er blevet præsenteret for offentligheden ved et pressemøde på Rådhuspladsen i København.

Lykkepartiet er stiftet af René Gade, der tidligere var folketingsmedlem for Alternativet, hvor han blandt andet fungerede som gruppeformand i en periode.

Han kalder Lykkepartiet for "Danmarks nyskabende og demokratisk samlende parti".

- Der er behov for en helt ny måde at være politiker på, en helt ny måde at være parti på og for vælgerne nogle helt andre at stemme på. Lykkepartiet kommer til at være et parti, der har demokratiske programmer, som man comitter sig til som politiker, siger partistifteren.

Partimedlemmerne skal ikke være enige

Silkeborg-iværksætteren stoppede i Folketinget i juni sidste år, og en måned senere forlod han også Alternativet for at hellige sig noget andet end politik. Han trængte efter eget udsagn til at komme væk fra Christiansborg for at blive "iltet", men nu er han altså klar til at vende tilbage til politik.

Det nye politiske projekt tegnes indtil videre ikke af andre kendte navne end René Gade, og det skal ikke have en vælgerorganisation i ryggen. Partiet bekender sig hverken til en ideologi eller et partiprogram.

Blå bog: René Gade

 • 38 år og bosat i Silkeborg.
 • Han var fra 2015 til 2019 medlem af Folketinget for Alternativet for Vestjyllands Storkreds.
 • Gade forlod Folketinget ved valgudskrivelsen sidste år og en måned senere forlod han også Alternativet. 
 • René Gade var inden sin tid i Folketinget Account Director i det digitale reklamebureau Creuna.
 • Han er uddannet i dansk og medievidenskab og har en kandidat i film- og medievidenskab.
 • René Gade er desuden selvstændig og har arbejdet med iværksætteri i en årrække.

Det er derimod meningen, at partiets politikere skal være enige om nogle demokratiske spilleregler (se bunden af denne artikel, red.). Blandt vil partiet afskaffe statsministerposten, som vi kender den, og erstatte vedkommende med en erfaren leder udefra. Statsministeren skal heller ikke kunne udskive folketingsvalg, når det passer ham/hende. Og alle folketingsmedlemmer skal deltage i en udviklingsdag om året, hvor de øver samarbejde med hinanden på tværs af partierne gennem leg og idræt.

Derudover må de være fløjtende uenige om alt andet.

- Du kan være fra venstrefløjen, højrefløjen og fra midten, og så kan du være med hos os, hvis du har sagt ja til 20 demokratiske spilleregler, vi har sat op. Så vil man opleve, at vores parti kommer til at være noget, som man aldrig har set i dansk politik før, fordi vi fra start samler blokkene i ét parti og viser, at vi godt kan arbejde sammen, selvom vi måske stemmer forskelligt, siger René Gade.

Kandidater står på mål for egne holdninger

Der skal ikke være spin, mudderkast eller skjulte dagsordener. Derimod skal "ideer og visioner have frit spil", lyder det i en pressemeddelelse fra partiet, og svarene skal medlemmerne finde sammen. Dermed vil partiet "genskabe tilliden til politikerne og det politiske system".

Men hvad vil I rent politisk?

- Det rent politiske ligger hos den enkelte politiker, svarer René Gade.

- I grundloven står der heller ikke noget om partier. Der står, at den enkelte stiller op og skal stå på mål for sine egne holdninger.Det giver vi politikerne lov til. Og så må de mene, hvad de vil. De skal bare lade sig oplyse, søge viden, og så må de gå i dialog og debat, lyder det fra partistifteren.

Lykkepartiets demokratiske program:

 1. Statsministeren skal findes udenfor det politiske system. Partierne bag regeringsgrundlaget skal udpege en erfaren leder, som skal føre regeringsgrundlaget ud i livet.
 2. Hvis et folketingsmedlem udpeges til minister, skal vedkommende træde ud af Folketinget resten af valgperioden.
 3. Statsministeren skal udpege tre kandidater til hver ministerpost, og så skal Folketinget vælge ministrene.
 4. Folketingsvalg skal udskrives hvert fjerde år på en fast dato, så den siddende statsminister ikke længere kan udskive valg, når han/hun står godt i meningsmålingerne.
 5. Politikerne skal ikke kunne bestemme deres egen løn og pension. Derfor skal Vederlagskommissionens anbefalinger fra 2016 opdateres og træde i kraft.
 6. Man må ikke få lovforslag og politiske udspil til at se bedre ud, end de er. Der skal være åbenhed om slagsider og kendte mangler.
 7. En minister skal gå af, hvis vedkommende afsløres i at lyve eller modarbejde folkestyret.
 8. Hastelovgivning skal begrænses, så man kun kan haste en lov igennem, hvis det er absolut nødvendigt af hensyn til nationens sikkerhed.
 9. Folketingsmedlemmers immunitet skal ophæves.
 10. Folketingsmedlemmers geografiske spredning skal fremmes ved brug af teknologi. For eksempel foreslår partiet flere onlinemøder og digital afstemning.
 11. Folketingsmedlemmer må maks. deltage i to internationale udvalgsrejser årligt, medmindre det er for egen regning.
 12. Alle folketingsmedlemmer skal i tre ugers praktik om året indenfor et relevant fagområde.
 13. MF'ere og ministre skal hvert år deltage i en udviklingsdag, hvor de - på tværs af partierne - skal øve sig i at samarbejde gennem leg, idræt og kommunkationsøvelser.
 14. Partiet vil indføre 'mediedeklaration', så kilden fremgår hver gang, en artikel offentliggøres i et medie på baggrund af en henvendelse fra et parti eller en politiker.
 15. Der skal opbygges en fælles vidensbase og ekspertoversigt for alle fagområder, så det ikke er netværk, partistørrelse, erfaring og den slags, der afgør om den enkelte folkevalgte får adgang til relevante oplysninger.
 16. Lobbyregisteret skal genindføres.
 17. Offentlighedsloven skal tilpasses, så den ikke kan udnyttes til mørklægning.
 18. Der skal være øget åbenhed om bidrag til politiske partier, kandidater og vælgerforeninger. Alt over 2.400 kroner skal være offentligt tilgængeligt.
 19. Der skal være åbenhed om det, når organisationer og virksomheder indtræder i offentlige råd og kommissioner.
 20. Folketingsgruppestøtten skal føres tilbage på 2016-niveau, så politikerne i højere grad må samarbejde og søge viden udenfor det partipolitiske og hos Folketingets ikke-partiske medarbejdere. Det sparede beløb skal investeres i en styrkelse af Folketingets ekspertkompetencer.