Coronavirus

Aftale til 5,4 milliarder om lærepladser på plads

Elever, der har fået afbrudt deres uddannelsesforløb under coronakrisen, kan få lov til at gå direkte til skolepraktik.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at fordele 5,4 milliarder til virksomheder for at sikre flere lære- og elevpladser.

Det fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) torsdag aften.

Pernille Rosenkrantz-Theil påpeger, at der er en del af aftalen, der specifikt har fokus på coronakrisen.

- Der bliver oprettet masser af lærepladser, så den ungdomsgeneration, der kommer ud nu, får de lærepladser, de skal have, siger hun til TV 2.

Af aftalen fremgår det blandt andet, at:

  • Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 procent i løntilskud.
  • For uddannelsesaftaler, der bliver indgået efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 procent for ordinære uddannelsesaftaler med videre.
  • For korte aftaler, der bliver indgået efter 1. maj 2020, ydes der et tilskud på 45 procent.
  • Der bliver afsat 120 millioner kroner i 2020 til at yde en bonus til kommuner og regioner på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler med elever efter 1. maj 2020.
  • Alle elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, kan overgå direkte til skolepraktik, hvis dette er muligt på deres pågældende hovedforløb.
  • Der etableres mulighed for, at skolerne ekstraordinært kan oprette skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen er skolepraktik.

Aftalen er kommet på plads efter forhandlinger mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, 3F, Dansk Metal, HK, FOA, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner, der blev indledt 19. maj.

Peter Hummelgaard beskriver aftalen som 'rigtig god' og er glad for, at den er blevet indgået på relativt kort tid.

- Endnu en gang viser trepartsinstitutionen sin kæmpe styrke ved, at vi på så kort tid kan blive enige om en aftale, siger han til TV 2.

For at finansiere de nye tiltag har partene brugt midler fra en opsparing opbygget i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

AUB er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende. Ved udgangen af 2020 er det forventningen, at der vil være 6 milliarder i overskud i AUB.

Det er det overskud, der er blevet brugt af for at betale for tiltagene.