Politik

Topjurist advarede Støjberg mod at adskille asylpar

Centralt vidne bekræfter, at hun advarede Støjberg om, at det var ulovligt at adskille asylpar uden forbehold.

For første gang offentligt bekræfter tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen, at hun mundtligt har advaret daværende minister Inger Støjberg på et omtalt møde 10. februar 2016.

På mødet blev Støjberg kraftigt advaret om, at det ville være ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårige, hvis de ikke fik en individuel vurdering af deres sag. Det pressede Støjberg ellers på for.

- Jeg var påvirket. Det er ikke hver dag en afdelingschef skal sidde med mange mennesker til stede og sige til ministeren, at hun kan sige, hvad hun vil, og skrive hvad hun vil, men danske myndigheder skal overholde reglerne, siger Lykke Sørensen.

Hun afhøres mandag af Instrukskommissionen, der undersøger Inger Støjbergs rolle i sagen om adskillelse af asylpar i 2016.

Fjernede forbehold

Støjberg har erkendt, at hun har fjernet forbeholdene fra en pressemeddelelse, der kom til at fungere som en instruks. Forbeholdene gik på, at hvert enkelt par havde ret til en individuel vurdering.

Støjberg-sagen

I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene.

Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par.

Instrukskommissionen undersøger nu, om Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun har talt usandt over for Folketinget.

Under de to første afhøringer i Instrukskommissionen har det stået mere og mere klart, at Lykke Sørensen var kvinden, der sagde ministeren imod på det centrale møde. Mandag vidner hun for første gang.

Hun vurderede, at det ville være ulovligt - med opbakning fra Justitsministeriet - at fjerne asylpars ret til en individuel vurdering. Det pressede Støjberg på for.

Det var ulovligt, eksempelvis var der et hensyn til fælles børn.

Bakkes op af interne mails

Spørgsmålet er, om Inger Støjberg var blevet advaret og alligevel bad embedsværket om at udføre den ulovlige ordre. Det hævder den tidligere afdelingschef, og det bakkes op af interne mails fra embedsmænd, der har skrevet til hinanden.

- Hun havde en klar holdning om, at hun ville have en undtagelsesfri ordning, og hun havde svært ved at acceptere, at den ikke kunne være undtagelsesfri. Jeg sagde, "det er ligegyldigt, hvad du siger, den kan ikke være undtagelsesfri", siger Lykke Sørensen i vidneskranken.

Hun kan ikke huske, hvordan departementschef Uffe Toudal Pedersen reagerede.

Pressemeddelelsen blev ikke fulgt op af en ordre til embedsværket indadtil, og dermed kom pressemeddelelsen til at fungere som en instruks, hvilket var usædvanligt.

- Jeg har også tilkendegivet, at danske myndigheder skal overholde reglerne - uanset hvad ministeren siger. Det var et budskab til Udlændingestyrelsens direktør, siger Lykke Sørensen.

Individuelle hensyn

Embedsværket bad om retningslinjer, men tidligere direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet har erkendt, at myndighederne udførte den ulovlige ordre. Selv om de tilsyneladende blev advaret på mødet.

Støjberg har tidligere sagt, at hun mundtligt har sagt til embedsværket, at de skulle tage individuelle hensyn.

Grunnet mener ikke, at han fik besked på at tage individuelle hensyn. Det er et centralt spørgsmål, hvad departementschefen og ministeren har sagt i den forbindelse. De er også indkaldt til at vidne.

I starten sørgede styrelsen dog for kun at adskille par, der ikke havde fælles børn. Flere af de par, der blev adskilt har fundet sammen igen, og et syrisk par har fået økonomisk erstatning i byretten.

Justitsministeriet vurderede allerede inden mødet, at det var ulovligt ikke at give alle asylpar en konkret vurdering. I 2017 kaldte Folketingets Ombudsmand instruksen ulovlig og "særdeles betænkelig".

Her er de centrale datoer i Støjberg-sagen

 1. 2016

  1. Udsender instruks

   Udlændinge- og Integrationsministeriet udsender en pressemeddelelse om at adskille alle par på asylcentre, hvis den ene er under 18 år. Pressemeddelelsen opfattes af embedsværket som en instruks, og man begynder at adskille parrene.

  2. Ombudsmanden går ind i sagen

   Folketingets Ombudsmand går ind i sagen efter at have modtaget en klage fra et ungt syrisk par, der er blevet skilt ad.

  3. Nye regler

   Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer. Nu skal alle sager vurderes konkret og individuelt, hvilket er i overensstemmelse med loven.

 2. 2017

  1. Ulovlig instruks

   Ombudsmanden konkluderer, at Støjbergs instruks var ulovlig, fordi den ikke gav mulighed for at gøre undtagelser eller foretage individuelle vurderinger af parrene.

  2. Avis: Støjberg var advaret

   Politiken bringer en artikel om, at Støjberg var blevet advaret af sit embedsværk, inden instruksen blev udsendt. Ifølge anonyme kilder havde ministeren fået at vide, at det ville være i strid med loven at adskille parrene uden at foretage individuelle vurderinger.

   Støjberg erkender i et interview med Politiken, at hun havde fjernet embedsværkets forbehold i udkastet til instruksen, men ifølge hende godkendte embedsværket den endelige version.

  3. Maraton-samråd

   Støjberg er i et fem timer langt samråd. Hun forklarer, at instruksen kun var tænkt som en pressemeddelelse med det formål at udstikke en hård kurs over for ”barnebrude”.

   Hun skifter desuden forklaring og erkender, at hendes embedsværk ikke havde godkendt den endelige instruks, før den blev udsendt. 

   I den efterfølgende periode er Støjberg i flere samråd om sagen.

 3. 2018

  1. Blåt flertal stemmer mod undersøgelse

   I folketingsåret 2017-2018 fremsætter rød blok et beslutningsforslag om at undersøge Støjbergs rolle i sagen. Forslaget bliver nedstemt af det daværende blå flertal. 

 4. 2019

  1. Avis: Mail svækker forklaring

   Dagbladet Information bringer en artikel, der puster nyt liv i sagen. Avisen offentliggør en mail fra Udlændingestyrelsens forhenværende direktør, Henrik Grunnet, som er sendt 10. februar (samme dag som udsendelsen af instruksen), og som ifølge avisen svækker Støjbergs forklaring.

   Støjberg har hidtil fastholdt, at styrelsen var blevet orienteret om, at der skulle gøres undtagelser i nogen af sagerne – for dermed at overholde loven. Men i mailen skriver Henrik Grunnet: 

   - Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen - uanset Børnekonventionen, når parret har et fællesbarn.

   Kort efter er Støjberg i samråd om sagen igen.

   Under afhøringen i Instrukskommissionen i maj 2020 har Henrik Grunnet forklaret, at han ikke husker, at Støjberg deltog på mødet, og at det først senere på dagen stod klart for ham, at alle par skulle skilles ad. 

 5. 2020

  1. ​Kommission nedsættes

   Rød blok nedsætter en kommission, der skal kulegrave forløbet omkring instruksen. 

   Kommissionen skal gennemgå tusindvis af dokumenter og afhøre en lang række vidner.

  2. ​De første vidner taler

   Instrukskommissionen begynder de første afhøringer af vidner i retten på Frederiksberg. Der er planlagt afhøringer af flere end 20 vidner i maj, juni, august og september.

   Når kommissionen er færdig med sit arbejde, er det Folketinget, der skal vurdere, om der skal rejses en rigsretssag.