Politik

OVERBLIK: Sådan vil regeringen have os til at håndtere affald

Danmarks affaldshåndtering skal være CO2-neutral i 2030, mener regeringen, der foreslår initiativer til mindre afbrænding og mere genbrug.

Vi skal genbruge mere og brænde mindre. Især plast.

Det er hovedbudskabet i regeringens plan for at reducere CO2-udledningen fra vores affald.

Visionen er en klimaneutral affaldssektor i 2030, og målet er at fjerne 80 procent af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030.

Forbrænding af affald - særligt plastikaffald - går hårdt ud over klimaet. Hvis vi fortsætter som nu, vil forbrændingsanlæggene ifølge regeringen stå for udledningen af 1,5 millioner tons CO2 i 2030.

Her er regeringens forslag til en grønnere affaldssektor:

Sådan skal Danmark håndtere affald

 1. Ens affaldssortering i hele landet

  Affaldssorteringen skal være ens i hele landet, mener regeringen.

  I dag bestemmer kommunerne, hvordan danskerne skal sortere affald. Derfor er der stor forskel på, hvad der sorteres og hvordan. Vi sorterer mellem tre og otte typer affald. For størstedelen af danskerne gælder det fem til syv typer, alt efter hvilken kommune man bor i.

  I nogle kommuner skal man på genbrugspladsen med det - i andre kommuner afhentes det sorterede affald ved folks bolig.

  Regeringen foreslår, at alt det sorterede affald skal afhentes ved folks husstand.

  Og virksomheder skal sortere affald efter samme regler som husholdningerne. 

 2. Ti typer affald

  Står det til regeringen, skal alle danskere sortere deres husholdningsaffald i ti grupper:

  Mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. 

  Piktogrammer skal sættes på affaldsspandende. De skal tydeligt forklare, at en æggebakke eksempelvis skal i papbeholderen.

  Regeringen foreslår, at den nye slags sortering skal gælde fra juli næste år. 

 3. Flere rum i spandene

  Ti typer affald betyder dog ikke, at villaejerne skal have ti affaldsspande stående i indkørslen.

  Ifølge forslaget vil det blive muligt at samle visse affaldstyper i samme rum i affaldsspandene - for eksempel papir og pap og metal og glas.

 4. Bedre genanvendelse af plast

  Forbrænding af affald går hårdt ud over klimaet, og særligt plastik står for den største CO2-udledning fra affaldssektoren.

  Der forbrændes 370.000 tons plastikaffald om året i Danmark.

  Kun 20 procent af det plastaffald, som danskerne sorterer, bliver rent faktisk genanvendt. Det skal ændres, mener regeringen. Målet er, at 80 procent af det plast, der i dag ender i forbrændingsanlæggene, skal genanvendes. 

 5. Fokus på brancher

  Regeringen vil have "fokus" på de brancher, der bruger meget plast. De skal blive bedre til at skære ned på plastforbruget samt at sortere affaldet og genanvende det. 

  Regeringen vil også have virksomhederne til at gøre sig mere umage med at designe emballage, der kan genanvendes eller er lavet af genbrugsplast. 

 6. Affaldstilsyn

  Vi skal have et "effektivt affaldstilsyn", mener regeringen. Tilsynet skal sikre, at det nytter at sortere sit affald - at det også rent faktisk bliver genanvendt. 

  TV 2 har bragt en lang række historier om sorteret affald, der alligevel ender i forbrændingsanlæggene eller eksporteres til eksempelvis Asien. Men Danmark skal "ikke eksportere vores affaldsproblemer", lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).

  Og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) varsler et opgør med, at danske forbrændingsanlæg i dag importerer og brænder andre landes affald, fordi danske anlæg har overkapacitet. 

 7. Færre forbrændinger - flere genanvendelsesanlæg

  Vi ønsker et Danmark, hvor vi bygger genanvendelsesanlæg frem for forbrændingsanlæg, lyder det fra ministrene. 

  Regeringen vil drøfte med Folketingets partier, hvordan vi får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænset importen af udenlandsk affald.  

Kilde: Miljøministeriet og Klima-, energi- og forsyningsministeriet

Onsdag begynder forhandlingerne

Det store mål er at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 i forhold til udledningen i 1990. Og Danmark vil være CO2-neutralt senest i 2050.

Det besluttede et historisk bredt flertal i Folketinget i december, da det vedtog 'den mest ambitiøse klimalov i verden'.

På onsdag kommer regeringen med sit samlede udspil til den længe ventede klimahandlingsplan, der skal sørge for, at vi når klimalovens reduktionsmål. Og derefter begynder forhandlingerne med Folketingets partier - undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance, der ikke er med i aftalen.

Søndag kom første del af regeringens udspil. Regeringen vil afsætte 2,3 milliarder frem til 2024 til et tilskud, der skal få danskerne til at skifte deres olie- og gasfyr ud med en varmepumpe eller fjernvarme.

Regeringen har lovet en klimahandlingsplan før sommerferien.