Politik

Kritik af regeringens affaldsmål: - Det er helt urealistisk

Der findes omkring 1000 forskellige typer plast, siger forsker. Fem-seks af dem bruges i husholdningen.

Affaldssorteringen skal ensrettes, og vi skal brænde mindre affald af – særligt plastik.

Det lod regeringen os forstå mandag, da den præsenterede sin plan for at reducere CO2-udledningen fra vores affald frem mod 2030.

Og netop plastikken skal der være 80 procent mindre af i forbrændingsanlæggene i 2030, lød det.

Det er ambitiøst og glædeligt, men det kommer ikke til at ske, lyder det fra klyngeorganisationen Clean, der arbejder for grøn innovation og vækst i danske virksomheder.

- Jeg mener, at det er helt urealistisk inden for den tidshorisont, der er sat. Med det vi kender til sorteringsanlæg i dag, virker det helt urealistisk, siger Anne Dorthe Josiassen, der er projektchef i Clean.

Omvendt rækkefølge – anlæg skal følge med

Og Clean er ikke alene om den kritik.

Samme melding kommer fra Dansk Affaldsforening, der er en interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber.

- Jeg håber, at det kan lade sig gøre. Men med de nuværende produkter og teknologi, så er der meget, meget langt, siger Mikkel Brandrup, der er direktør i Dansk Affaldsforening.

Mandag fremlagde regeringen, at affaldssortering skal ensrettes i hele landet, og det betyder, at alle danskere skal sortere skraldet i ti typer af affald.

Og det er både ”positivt” og ”rigtigt” at sætte en ambitiøs målsætning, men det kræver også en infrastruktur for affaldet, hvis man skal nå i mål, lyder det.

- Når man skal sortere plastaffald på et anlæg, skal det passe på den måde, som anlægget er indrettet. Hvis man kildesorterer uden at tage hensyn til, hvor det sendes hen bagefter, passer tingene ikke sammen, og så når man ikke de genavendelsesprocenter, siger Anne Dorthe Josiassen.

Hos Dansk Affaldforening er man klar til det. Men mener også, at der skal regulering og ensretning til – blandt andet fra EU.

Direktør i Dansk Affaldsforening, Mikkel Brandrup, siger til TV 2, at regeringens målsætning er ambitiøs, og at der er langt i mål.

- Det vigtigste er, at produkterne er egnet til genanvendelse. Og der står vi med en stor udfordring. Nogle har både pap og plastik svejset sammen. Jeg tror, at vi skal bruge EU. Det er den rette ramme til at få sat fart på det her og sat nogle krav til virksomhederne, siger Mikkel Brandrup.

Forsker: Som at brænde olie af

Det er Kristian Syberg enig i. Han er lektor ved Institut for Miljø og Naturvidenskab på Roskilde Universitet. Han fortæller, at der findes over 1000 forskellige typer plast. Langt de fleste husholdningsprodukter laves med fem-seks forskellige.

Og skal man nå en reduktion på 80 procent, kræver det, at man reducerer antallet af plasttyper og øger muligheden for at skille produkterne ad.

Lykkes det, så er målet om 80 procent reduktion mere realistisk, siger Kristian Syberg. Og det vil kunne mærkes:

- Man bruger jo olie til at producere langt det meste plastik, så når vi brænder plastik af, svarer det til at brænde olie af, og det er klart, at det har en stor miljøpåvirkning. Så hvis vi kan øge vores genanvendelse med de mængder, vil det have en betragtelig betydning, siger Kristian Syberg.

Minister uenig i kritik

I regeringen er miljøminister Lea Wermelin (S) ikke enig i kritikken fra Clean og Dansk Affaldsforening:

- Det er rigtigt, at vi er meget ambitiøse med det udspil. Og det er vi jo, fordi vi skal nå et mål med 70 procents reduktion af CO2 i 2030. Og der er forbrænding af plastik en vigtig kilde til forurening, som vi skal have nedbragt. Derfor beder vi danskerne om at sortere meget mere, siger miljøminister Lea Wermelin til TV 2.

Ministeren mener heller ikke, at de starter omvendt og har fokus på sortering fremfor håndtering:

- Vi hører, at de har brug for den ensartede sortering på tværs af Danmark. Særligt på plasten har vi et rigtigt stort problem. Det er kun omkring 20 procent af plasten i dag, der bliver genanvendt, men selvfølgelig kan det ikke stå alene. Det er også derfor, at vi skal kigge på produktionsansvaret, så emballagen kan blive genbrugt og genavendt, siger Lea Wermelin.

I regeringen er miljøminister Lea Wermelin (S) ikke enig i kritikken fra Clean og Dansk Affaldsforening.

Affaldsudspillet kommer som et led i målet om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 i forhold til udledningen i 1990. Og Danmark vil være CO2-neutralt senest i 2050.

Et mål, som et historisk bredt flertal i Folketinget besluttede i december 2019, da det vedtog 'den mest ambitiøse klimalov i verden'.

Danmark er det land i EU, der med 800 kilo per indbygger producerer mest affald om året. Plast udgør cirka 360.000 ton af den danske afbrænding af affald i Danmark.