Aftale på plads: Skattelettelser og milliarder af kroner tilbage til boligejere

Boligejerne får nu skattelettelser allerede næste år, selvom nyt boligskattesystem blev udskudt til 2024.

Et politisk flertal har givet håndslag på en aftale, der skal sikre ro om boligskatten, indtil den nye boligskatteordning kommer i 2024, og sende milliarder tilbage til boligejerne.

Det oplyser Skatteministeriet.

Forligspartierne er blandt andet blevet enige om:

  • At lempe ejendomsværdiskatten med tre milliarder kroner fra 2021 til 2023
  • Loft over grundskyldsstigninger på 2,8 procent årligt i 2022-2024
  • De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028
  • Boligskatterne bliver sænket varigt med 0,6 milliarder mere, end hvis det nye boligskattesystem var blevet indført i 2021 som planlagt.
  • Cirka 13 milliarder kroner - skattefrit - skal betales tilbage til de boligejere, der har betalt skat af for høje vurderinger i 2011-2020.

- Alle boligejere vil allerede fra 2021 få en større skattelettelse end det oprindeligt var aftalt. Og fra 2024 får boligejerne en varig skattelettelse, der var større end det oprindeligt var aftalt, siger skatteminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde.

Aftale kompenserer boligejere for it-koks

Boligejernes tryghed omkring boligskatterne røg, da skatteministeren for et halvt år siden måtte udskyde det længe ventede nye boligskattesystem, der skulle have trådt i kraft næste år.

Den nye poiitiske aftale skal kompensere boligejerne for konsekvenserne af at udskyde den nye boligskatteordning med tre år.

Der skal være tryghed om boligskatten. Og den tryghed røg, da skatteminister Morten Bødskov (S) for et halvt år siden måtte udskyde det længe ventede nye boligskattesystem, der skulle have trådt i kraft næste år.

Udskydelsen betød nemlig i udgangspunktet, at boligskatterne ville fortsætte med at stige for meget i de tre år. For eksempel ville grundskylden fortsætte med at stige op til syv procent årligt.

Det ville give omkring ti milliarder mere i statskassen, og det var ikke meningen, lød det allerede i oktober fra skatteministeren.

Fejl i ejendomsvurderinger

Det nye boligskattesystem, der skal sikre danskerne en mere præcis vurdering og dermed beskatning af deres ejerboliger, blev vedtaget i 2017 af den daværende blå regering. Med aftalen skulle seks ud af ti boligejere betale mindre i boligskat fra 2021.

Aftalen stod på ryggen af et nyt ejendomsvurderingssystem, der skulle sikre en præcis vurdering af landets ejerboliger.

Ejendomsvurderingerne har været indefrosset siden 2013, hvor Rigsrevisionen fastslog, at de var både uigennemskuelige og fulde af fejl. Tidligere beregninger fra Skatteministeriet har vist, at omkring 800.000 boligejere har betalt for meget i boligskat siden 2011.

For et halvt år siden måtte skatteminister Morten Bødskov altså erkende, at tidsplanen er "absolut urealistisk". Skattevæsenet kan ikke nå at få de nye ejendomsvurderinger klar, viste et gennemsyn af ”skattevæsenets akutte it-problemer på ejendoms-, gælds-, moms- og toldområdet”.

Store skattelettelser i vente

Alle boligejere kommer til at mærke de nye boligskatteregler og den nye kompensationsaftale allerede fra første januar næste år.

I 2024 skal den gennemsnitlige boligejer betale 20 procent mindre i boligskat i forhold til de gamle boligskatteregler.

Knap to ud af tre boligejere vil opleve en skattelettelse ved overgangen til det nye system i forhold til året før. Resten af boligejerne vil få en skattarabat i form af, at boligskatten ikke stiger i forhold til 2023.

De nye ejendomsvurderinger vil begynde at tikke ind hos boligejerne i andet halvår af dette år. Skatteminister Morten Bødskov siger, at tilbagebetalingen til boligejere med for høje ejendomsvurderinger indledes i foråret 2021.

Der er altså i alt 13 milliarder kroner på vej til de berørte boligejere.