Pind slår fast: - Støjberg blev advaret om ulovligheder

Justitsministeriet advarede Inger Støjberg om, at hun brød loven i sagen om adskillelse af ægtepar i 2016, skriver den daværende justitsminister.

Da Udlændingestyrelsen i 2016 adskilte asylsøgende ægtepar, hvor bruden var under 18 år, var det ulovligt.

Det er blevet slået fast flere gange, og praksissen blev da også ændret efter omkring en måned. Men en kommission er i dag torsdag for alvor gået i gang med at undersøge, hvordan det præcis gik til, at styrelsen så bort fra internationale konventioner.

Et særdeles vigtigt element i den sag handler om, hvor meget information daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der stod bag tiltaget, havde på hvilket tidspunkt. Og det har daværende justitsminister Søren Pind (V) nu kastet lys over. Han skriver nemlig på Twitter, at hun var advaret.

- Beskeden dengang fra Justitsministeriet var klokkeklar: Man kunne ikke bare generelt skille mand og kone ad - hvert enkelt tilfælde skulle vurderes konkret. Andet manglende også bare. Og den besked tilgik også Integrationsministeriet.

Opklarer vigtig tvivl

Ifølge TV 2s politiske analytiker Peter Lautrup-Larsen har det længe været en dårlig bevaret hemmelighed, at Justitsministeriet havde sendt en advarsel. Men informationer er kommet fra anonyme kilder og lækkede emails.

- Det er meget opsigtsvækkende, at en tidligere minister og Støjbergs tidligere partikollega på den her måde går ud og blander sig. Og slår fast, at hun må have kendt til den her holdning fra Justitsministeriet, siger han.

Støjberg-sagen

I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene.

Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par.

Instrukskommissionen undersøger nu, om Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun har talt usandt over for Folketinget.

Kernen i sagen er, at udmeldingen fra Integrationsministeriet og den efterfølgende adskillelse af 20 ægtepar ikke gav plads til nogen form for undtagelser. Alle ægtepar, hvor hustruen var under 18 år, skulle adskilles, uanset omstændighederne, mandens alder eller om parret havde børn sammen.

Den del er imod flere internationale konventioner, blandt andet FN's Børnekonvention. Her dikteres det, at der skal foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag. Noget som Støjbergs politik altså ikke gjorde, og som Søren Pind nu fastslår, at hun godt kendte til.

- Pind øger indtrykket af, at det var Støjbergs beslutning at gå ud over det, man kunne ifølge loven. Han må jo føle trang til at lægge afstand til hende og hendes forklaring/spin. Det øger helt sikkert presset på Støjberg. Hendes forklaring halter, når nu Pind siger det her, lyder vurderingen fra Peter Lautrup-Larsen.

Interne mails beskriver ulovlig strategi

Kommissionen blev nedsat i januar og gennemførte i dag de første afhøringer. Den har fået to år til sit arbejde, og det er ikke nogen nem sag at afgøre, da der primært er tale om beviser fra andenhåndskilder. Det gælder for eksempel emails fra Støjbergs embedsmænd, hvor det fremgår, at ministeren var villig til at bryde loven.

For eksempel står der i en intern mail i Udlændingestyrelsen, at "Støjberg højlydt skulle have udbrudt: Den risiko tager jeg gerne" med henblik på at bryde konventionerne. I flere mails står der desuden, at hun havde givet klart udtryk for, at der ikke skulle være plads til undtagelser.

Det gælder blandt andet denne fra Lykke Sørensen, afdelingschef i ministeriet, til Merete Milo, chefkonsulent i ministeriet:

- Det kan vi ikke, fordi det er ministerens klare tilkendegivelse, at der ikke skal være undtagelser. Jesper (Gori, kontorchef i ministeriet, red.) og jeg har haft et længere forløb med ministeren om sagen.

Men der er endnu ikke dukket mails eller lignende op fra ministerens egen hånd, der fastslår dette.

Tyder på enegang

Inger Støjberg har tidligere forklaret, at en politisk motiveret pressemeddelelse, som altså fastslog, at alle de relevante ægtepar skulle adskilles, ved en fejl blev brugt som en reel instruks i Udlændingestyrelsen. Hun fastholder, at hun mundtligt havde givet ordre om at gøre de korrekte vurderinger og undtagelser.

Det skulle blandt andet være gjort på et møde 10. februar 2016, men ifølge Peter Lautrup-Larsen er der ingen forklaringer, der støtter Støjberg på det punkt.

- Det, vi hører fra embedsværket, er, at hun ikke nævner nogen undtagelser, at embedsværket advarer hende om ulovlighederne, men at hun vil skille dem ad uanset Børnekonventionen, fortæller Peter Lautrup-Larsen.

Tilbage står altså, at den pressemeddelelse, der blev brugt som instruks, ikke nævner undtagelser, selvom både embedsværket og Justitsministeriet hævder at have advaret om, at alt andet ville være ulovligt.

- Pinds udmelding forstærker indtrykket af, at hun har gået enegang. Nogen i Venstre har selvfølgelig støttet hende, men det er tydeligt, at Pind ikke vil lade hende slippe af sted med at fremstå forfulgt og uskyldig, siger Peter Lautrup-Larsen.

Inger Støjberg skal selv afhøres af Instrukskommissionen, som den hedder, 24. og 25. maj.

Støjbergs ulovlige instruks

 1. 2016

  1. Central pressemeddelelse sendes

   Integrationsminister Inger Støjberg (V) meddeler i en pressemeddelelse, at alle gifte eller samlevende asylsøgere skal adskilles i hvert sit asylcenter, hvis den ene er under 18 år. 

   Pressemeddelelsen bliver af sagsbehandlerne opfattet som en instruks fra ministeren. 

  2. Støjberg åbner for undtagelser

   Under et samråd i Folketinget oplyser Inger Støjberg, at der kan gøres undtagelser. På det tidspunkt er 20 par adskilt. 

 2. 2017

  1. Ombudsmand: Ulovlig adskillelse

   Ombudsmanden offentliggør en beretning, der betegner adskillelserne for ulovlige. Der er blandt andet ikke foretaget en individuel sagsbehandling med det, der hedder partshøring. 

   Inger Støjberg tager kritikken til efterretning. 

 3. 2020

  1. Hækkerup nedsætter kommission

   Justitsminister Nick Hækkerup nedsætter officielt Instrukskommissionen på tre medlemmer med Landsdommer Peter Mørk Thomsen som formand. Til udspørger udpeges advokat Lars Kjeldsen. 

   Kommissionen skal undersøge sagsbehandlingen, og om Folketinget har fået fyldestgørende oplysninger. Kommissionen får to år til sit arbejde.