Coronavirus

Her er tallene, der nu får Mette Frederiksen til at indkalde til nye forhandlinger

De nye beregninger fra Statens Serum Institut har fået statsministeren til at indkalde til forhandlinger om en udvidelse af fase 2.

Artiklen er præciseret: I første version stod der, at antallet af indlagte i scenarierne ville være "cirka x". Men da der er tale om percentiler i udregningerne, er antallet af indlagte et maksimalt scenarie, hvorfor antallet af indlagte også kan være under det, som tabellen viser.

I løbet af de næste uger vil store dele af Danmark komme tilbage til noget, der minder om en normal hverdag, når fase 2 træder i kraft.

Og såfremt alle voksne udviser den adfærd, vi har tillagt os i løbet af de seneste to måneder, vil antallet af indlagte per 1. juli ligge på maksimalt cirka 110, heraf op til 20 indlagte på intensive afdelinger.

Det viser de nyeste beregninger fra Statens Serum Institut, som landets partiledere har fået i hånden torsdag.

Beregningerne bygger på simulationer. I 75 procent af simulationerne holder vi os under et smittetryk på 1,09, fremgår det af rapporten.

De nye beregninger har torsdag fået statsminister Mette Frederiksen (S) til at indkaldte til nye forhandlinger i næste uge om at udvide fase to.

Stor usikkerhed i simulationerne

Der er dog også usikkerhed i beregningerne, skriver Statens Serum Institut.

Således bliver modellerne mere usikre ”desto længere ude i fremtiden man beregner”, og des flere scenarier, man tager med i modellerne.

Der er dermed en risiko for, at antallet af indlagte i stedet for op til 110 kan være op til 360, og at antallet af indlagte på intensive afdelinger, kan ende på op til 60 i forhold til 20 per 1. juli – selvom vi beholder vores gode vaner.

Det vil maksimalt give et smittetryk på 1,25.

Lægger vi imidlertid vores gode vaner helt til side og går tilbage til en adfærd, som vi havde, før epidemien kom til Danmark - uden afstand og hygiejneregler - viser 75 procent af simulationerne, at antallet af indlagte vil være op til cirka 300 og op til cirka 40 på intensive afdelinger per 1. juli.

I værste tilfælde kan det ende med op til 1200 indlagte, hvoraf op til cirka 150 af dem er på intensive afdelinger, viser 95 procent af simulationerne. Det vil maksimalt give et smittetryk på 1,52.

Statens Serum Institut fremhæver i deres konklusion resultaterne fra 75 procent af simulationerne og ikke de 95 procent. Og det er der en forklaring på, siger Robert Skov, der er overlæge på Statens Serum Institut og leder af ekspertgruppen bag rapporten.

- Maskinen laver små, bitte justeringer hver gang, at den kører en af omkring 1000 beregninger. Og vi ved, at des længere man kommer væk fra den nuværende dato, desto større bliver usikkerheden. Særligt for de sidste 20 procent, siger Robert Skov til TV 2.

Ifølge overlægen vil tallene blive regnet på igen, hvis der skulle komme store forandringer i eksempelvis smittetryk. Men kigger man de næste uger frem, så er billedet klart:

- Det her er simulationssandsynligheder. Og det mest sandsynlige er, at antallet af indlagte ligger inden for det interval, som 75 procent af simulationerne viser, siger Robert Skov.

Teststrategi ikke medregnet i modellerne

Statens Serum Institut skriver, at der vil være regionale forskelle på antallet af indlagte, da særligt Region Hovedstaden vil mærke en større belastning per 1. juli.

I rapporten fremgår det imidlertid, at der fortsat er en ”let faldende tendens” i antallet af indlagte, og at fase 1 af genåbningen ikke ser ud til at have øget antallet af indlagte.

Samtidig bemærker instituttet, at afstandskravet 10. maj blev ændret fra to til én meter, men at dette ikke vil få betydning, da ”de nye afstandskrav antages at have samme smittedæmpende effekt som det tidligere”.

Heller ikke den nye teststrategi, der blev præsenteret tirsdag 12., og indebærer, at markant flere kan og vil blive testet, og at eventuelt smittede hurtigere kan blive isoleret samt smittesporingen, er medregnet i modellerne. Men det vurderes, at det vil nedbringe dagene, hvor en smittet kan viderebringe smitten og ”hermed begrænse smitteudbredelsen og hermed reducere Re (smittetrykket .red) samt antal nyindlagte”.

Smittetrykket udtrykker, hvor mange andre én person med covid-19 smitter. Smittetrykket er for nuværende 0,7 i Danmark, hvilket betyder, at en smittet gennemsnitligt smitter 0,7 andre.

Hvis smittetrykket er over 1,0, er det udtryk for, at epidemien accelererer. Hvis det er under 1,0, er det udtryk for, at epidemien aftager.

Antallet af indlagte toppede i Danmark 1. april, hvor 535 var indlagt.