Coronavirus

Ny rapport fra SSI: Selv med yderligere åbning vil epidemien dø ud - for nu

Der er stor risiko for, at en andenbølge af epidemien vil ramme Danmark på et senere tidspunkt.

Selv hvis Danmark genåbner storcentre, biblioteker, zoologiske haver og for eksempel lader Superliga-bolden rulle uden tilskuere, så vil coronavirussen sandsynligvis dø ud af sig selv.

Det konkluderer Statens Serum Institut i en ny rapport.

Rapporten er bestilt af regeringen og skal danne grundlag for den videre genåbning af Danmark.

Partilederne på Christiansborg har netop modtaget den forud for et møde om netop genåbningen senere i aften.

Har regnet på 11 scenarier

Regeringen har bedt Statens Serum Institut om at regne på risikoen for smittespredning og sygehusbelastning ud fra en række scenarier.

Scenarierne tager alle udgangspunkt i en grundblok, hvor detailhandel (herunder storcentre), professionel idræt uden tilskuere, biblioteker (kun ind- og udlån), kritiske offentlige arbejdspladser samt zoologiske- og botaniske haver genåbnes.

Lyn-analyse

Grundlæggende viser rapporten, at fortsætter danskerne med at holde afstand, så vurderer Statens Serum Institut, at sundhedsvæsnet sagtens vil kunne håndtere en fase to. Men de er også bekymret for, at konsekvenserne af fase et ikke helt er slået igennem i modellerne endnu. Derfor er de usikre på, om vi om en uge, selv hvis vi ikke åbner mere, vil se nogle andre tal, end dem vi ser i øjeblikket. Statens Serum Institut er altså bekymrede for, om vi går til fase to for tidligt. Man kan derfor både læse rapporten optimistisk og pessimistisk.

Grundblokken er så blevet kombineret med forskellige andre tiltag. For eksempel mulighed for udendørsservering for caféer og restauranter og genåbning af efterskoler.

I de fleste af de scenarier, der er regnet på, indgår også det, at eleverne i 6.-10. klasse vender tilbage til skolen.

I alt er der regnet på 11 scenarier, og det ser ud til at være relativt forsvarligt at åbne en del op, så længe der fortsat holdes social afstand og vaskes hænder.

Gør vi ikke noget, er det "overvejende sandsynligt", at epidemien dør ud, og hvis man åbner, hvad der svarer til grundblokken, er det også forventningen.

Sundhedsøkonom: Åben det hele

Uagtet hvilket scenarie, man kigger på, overstiger effekten formentlig ikke 500 indlagte på landsplan og 100 indlagte på intensiv indtil starten af juli, hvilket er inden for sundhedsvæsenets kapacitet.

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard, mener derfor, at rapporten viser, det ikke er nødvendigt fortsat at holde store dele af samfundet lukket.

- Den viser, det er mere afgørende, at den voksne befolkning overholder retningslinjerne med afstand og hygiejne, end hvor meget vi genåbner, siger han og fortsætter:

- Hvis den afstand, vi holdt de første fire uger, kan opretholdes, så kan vi faktisk godt åbne det hele op, ser det ud til.

Væsentlig usikkerhed

Dog understreger Statens Serum Institut, at deres modelberegninger er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Eksperterne pointerer samtidig, at det kan være, at effekterne af den første fase af genåbningen ikke er slået igennem endnu.

- Der er derfor en risiko for, at modelberegningernes estimerede effekter af scenarier for anden fase af genåbningen på nuværende tidspunkt kan underestimere effekten af smittespredningen og belastningen af kritiske sygehusfunktioner, skriver de.

Risiko for anden bølge

Ved de scenarier, hvor der åbnes mest for forskellige funktioner i samfundet, viser beregningerne, at smittetrykket i starten af juli vil have en opadgående kurve. Men disse stigende kurver, vurderer eksperterne, vil toppe og bøje af i den efterfølgende måned. Det vil sige i august.

I rapporten skriver de, at immuniteten blandt den danske befolkning fortsat er relativ lav, hvilket kan medføre en betydelig risiko for, at der senere kommer en anden bølge af epidemien.

Det tilføjes i øvrigt, at der er store regionale forskelle på, hvor udbredt covid-19 er. Hovedstaden er klart hårdest ramt, mens der andre steder i landet næsten ikke er nogen smittede.

Igennem rapporten understreges det løbende, at overholdelse af fysisk afstand og god hygiejne har stor betydning.