Politik

Tilskud til restaurantbesøg og coronapenge: Her er partiernes vilde idéer til at få gang i dansk økonomi

Der bør sendes penge ud til danskerne, så de kan bruge penge her og nu og kickstarte økonomien, vurderer overvismand.

Statsfinansierede gavekort til restaurantbesøg, momsfrit år og corona-tillæg til dagpenge.

Flere partier på Christiansborg er i øjeblikket i gang med den store kreative brainstorm på, hvordan vi skal få gang i den styrtblødende danske økonomi på den anden side af coronakrisen.

Blandt andet foreslår Dansk Folkeparti, at den velkendte model for håndværkerfradrag skal overføres til andre brancher, så man eksempelvis får et fradrag fra staten på 10 eller 15 procent, når man går på restaurant.

- Det gælder om at få forbruget i gang og bruge nogle systemer, vi allerede kender, siger finansordfører René Christensen fra Dansk Folkeparti.

Gavekort til restaurantbesøg

På Christiansborg har der desuden været snak om et statsfinansieret gavekort til for eksempel restaurantbesøg. Enhedslisten mener, at det er et spændende forslag, og at det i så fald skal gives til dem, der tjener mindst.

Enhedslisten foreslår selv at give et coronatillæg til dagpenge, så man lander på 25.000 kroner mod godt 19.000 kroner i dag.

Situationen er alvorlig

Overvismand Carl-Johan Dalgaard

Partiet har desuden tanker om at etablere en statslig fond med en investeringskapital samt afsætte et stort milliardbeløb til grønne investeringer i for eksempel elektrificering af tog og energirenoveringer.

- Selv om coronakrisen rammer os hårdt, er der råd til at sikre velfærd og investere i den grønne omstilling. For ti år siden blev regningen for finanskrisen sendt til dem, der har mindst. Det skal ikke ske igen, siger finansordfører Rune Lund fra Enhedslisten.

De politiske partier har både kreative og mere traditionelle bud på, hvordan dansk økonomi skal kickstartes. Herunder kan du se nogle af forslagene:

Partiernes forslag til kickstart af dansk økonomi

Soc.dem.

Soc.dem.

Socialdemokratiet afviser at komme med konkrete bud på genstart af dansk økonomi på nuværende tidspunkt, da fokus i øjeblikket er på hjælpepakker og mere genåbning af landet. 

- Hvis man laver en genopretningspakke på et tidspunkt, hvor mange butikker har lukket, risikerer man at spilde mange penge, og vi har brug for at komme længere frem i forløbet og få bedre overblik over økonomiske konsekvenser af krisen først, siger finansordfører Christian Rabjerg Madsen.

Foto: TV 2 Grafik

Radikale

Radikale

Partiet har udarbejdet 13 forslag til grøn genstart af dansk økonomi. Et af dem er at igangsætte renoveringsprojekter i den såkaldte Landsbyggefond. 

Derudover foreslår partiet en kombination af lempeligere finanspolitik og indførelse af en CO2-afgift. I første omgang skal der indføres eksempelvis skattelettelser, så forbrugerne får flere penge mellem hænderne, og så skal der indføres en CO2-afgift, som på sigt skal pålægges de virksomheder, der forurener.

Er også åben for at sætte momsen ned samt stop for kontanthjælpsloftet.

Foto: TV 2 Graftik

Kons.

Kons.

Konservative afviser at kommentere, hvordan partiet ønsker at kickstarte økonomien, da fokus i øjeblikket er rettet mod at genåbne Danmark.

Foto: TV 2 Grafik

Nye Borgerlige

Nye Borgerlige

Nye Borgerlige vil halvere el-afgiften og frigive indefrosne feriepenge.

Vil sænke selskabsskatten og kapitalskatten.

Foto: TV 2 Grafik

SF

SF

Partiet vil fremrykke aftalte velfærdsforbedringer som eksempelvis minimumsnormeringer og flere lærere i folkeskolen.

Landsbyggefonden skal have lov til at bruge flere penge til investeringer i den almene boligsektor, herunder energirenoveringer.

En formueskat på nettoformuer over fem millioner kroner.

Omlægning af arveafgiften, så der betales mere for arv over tre millioner kroner.

Foto: TV 2 Grafik

LA

LA

Liberal Alliance vil øge jobfradraget, så alle får 2500 kroner ekstra til sig selv hver måned.

Partiet vil have udbetalt indefrosne feriepenge. 

Mere langsigtet vil partiet også have lavere selskabsskat og lavere skat på aktier og investeringer. 

Foto: TV 2 Grafik

DF

DF

Partiet vil overføre modellen for håndværkerfradrag til andre brancher, så man eksempelvis får fradrag, når man går på restaurant. Har ikke lagt sig fast på størrelsen af fradraget, men et bud er 10 eller 15 procent rabat.

Foto: TV 2 Grafik

Venstre

Venstre

Venstre vil fremrykke investeringer i infrastruktur og havvindmølleparker.

Partiet vil frigive de 18,4 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, så der kan komme gang i renoveringer af de almene boliger.

Skattestop – ingen skatter hæves.

Allerede aftalte skattelettelser skal fremrykkes.

Foto: TV 2 Grafik

Enhl.

Enhl.

Enhedslisten vil give et coronatillæg til dagpenge. Så dagpengemodtagere får 25.000 kroner mod de 19.083 kroner, de får i dag.

Vil efter tysk forbillede etablere en statslig fond med investeringskapital på 60 milliarder kroner, som kan skyde penge i virksomheder mod at få aktier til gengæld.

Grønne investeringer for 55 milliarder kroner i eksempelvis elektrificering af tog, energirenoveringer og havvindmølleparker. 

Vil frigive feriepenge til danskerne.

Foto: TV 2 Grafik

Alternativet

Alternativet

Partiet vil igangsætte store energirenoveringsprojekter af bygninger og boliger, for eksempel gennem Landsbyggefonden.

Vil afsætte et endnu større milliardbeløb til grønne investeringer og diverse støtteordninger, der kan hjælpe virksomhederne i gang igen. For eksempel ved at udbygge og elektrificere infrastrukturen og ved at øge midlerne til grøn forskning og grøn teknologi.

Vil fremrykke investeringer i Danmarks Grønne Fremtidsfond, så man sætter turbo under den grønne omstilling i industrien.

Foto: TV 2 Grafik

Grøn genstart og momsfrit år

Flere partier foreslår også at igangsætte grønne renoveringsprojekter i Landsbyggefonden, og især Radikale Venstre, SF og Alternativet har stort fokus på, at genstarten af dansk økonomi skal være med et grønt sigte.

Flere partier foreslår også at lempe finanspolitikken ved eksempelvis at sætte skatter og afgifter ned. Venstre foreslår et skattestop, mens Liberal Alliance mener, at jobfradraget skal øges, så alle får 2500 kroner ekstra til sig selv hver måned.

- I stedet for at politikerne skal lege superinvestor, er det bedre at give nogle flere penge til danskerne, siger partileder Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance.

Liberal Alliance foreslår også at sløjfe eller halvere momsen for udvalgte brancher, der er særligt hårdt ramt, resten af året.

Send flere penge ud til danskerne

Der er i høj grad brug for kreative tiltag for at få gang i dansk økonomi igen, for det ser i øjeblikket sort ud.

- Situationen er alvorlig. Min forventning er, at vi vil se et generelt tilbageslag på tværs af alle brancher, når Danmark åbner igen, og tilbageslaget er meget dybt, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Tirsdag viste en analyse fra Finansministeriet, at Danmark har oplevet en tilbagegang i produktionen på mellem 10 og 20 procent i løbet af coronakrisen, hvilket svarer til en milliard kroner i tabt bruttonationalprodukt om dagen.

Overvismanden peger på, at der skal sendes penge ud til forbrugerne for at hjælpe økonomien her og nu, og at investeringer i for eksempel en ny motorvej er for langsigtet.

- Der er brug for tiltag, der hurtigt øger efterspørgslen i samfundet. Det kan eksempelvis være at frigive danskernes feriepenge eller lave modeller, der overfører penge til den del af befolkningen, der har den højeste forbrugertilbøjelighed. Det er unge, ældre og lavtlønnede, siger Carl-Johan Dalgaard.

- Håbet er, at Danmark kan vende hurtigere tilbage til normalen end i forbindelse med finanskrisen. Men det afhænger af en række ubekendte forhold, for eksempel om der kommer et nyt udbrud senere på året, siger han.