Coronavirus

Enigt folketing afsætter millioner til udsatte danskere

Der skal ikke lukkes mere ned på det sociale område end nødvendigt, lyder det fra social- og indenrigsminister.

Regeringen har sammen med alle Folketingets partier indgået en aftale om en række initiativer for i alt 215 millioner kroner, der skal hjælpe de mest sårbare og udsatte grupper i Danmark bedst muligt gennem coronakrisen.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Hovedelementerne i aftalen dækker over tre nye partnerskaber på socialområdet, og pengene bliver i grove træk fordelt således:

 • 131 millioner kroner øremærket til særlig hjælp til udsatte børn og unge
 • Der er 37,6 millioner kroner til hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser
 • 35,7 millioner til at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap
 • 10 millioner til at understøtte højskolernes og foreningslivets sociale indsats

De tre partnerskaber skal bestå af aktører på tværs af myndigheder og civilsamfund, som har særligt kendskab til målgrupperne på området og de særlige udfordringer, der opstår i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet.

- De tre partnerskaber på socialområdet skal sikre, at vi finder gode løsninger i tæt samarbejde med alle aktørerne, så vi får en tryg tilbagevenden til fællesskabet for udsatte og sårbare grupper. Samtidig sørger vi for, at det sociale område ikke er lukket mere ned end nødvendigt, udtaler social- og indenrigsminister Astrid Krag i meddelelsen.

Aftale sikrer ekstra indsats

Ministeren uddyber aftalen overfor TV 2:

- Aftalen siger vældig meget om, hvem vi skal være som samfund, når vi nu formår at holde hånden stærkere under de sårbare grupper, som har betalt en høj pris under coronakrisen.

Vi ser erhvervslivet få milliarder og atter milliarder i støtte under krisen. Hvorfor mener du, at 215 millioner kroner til socialområdet er nok?

- Beløbet skal ses i sammenhæng med den indsats, som hver dag løftes ude i kommunerne. Pengene her bliver givet til organisationer, som kan sikre, at vi gør noget ekstra, blandt andet finde nye metoder til at hjælpe de udsatte børn og stofmisbrugerne, siger Astrid Krag til TV 2.

Hos Venstre siger socialordfører Anni Matthiesen, at socialt udsatte, psykisk syge og handicappede har oplevet øget angst, ensomhed og mistrivsel under coronakrisen. Aftalen skal afhjælpe, at de udsatte bliver mere syge.

- Derfor har Venstre kæmpet for, at der afsættes penge til blandt andet krisecentre, de handicappede og til de socialt udsatte børn, unge og voksne. Vi håber med aftalen, at flere hurtigst muligt hjælpes tilbage til en tålelig hverdag igen, lyder det.

Aftale kan ikke gælde alle i første omgang

Af aftaleteksten fremgår det dog, at "den gradvise genåbning af Danmark ikke i første omgang kan omfatte alle udsatte grupper", fordi mange fortsat er "sårbare over for smitte og smittespredning".

Hvem er det, der skal sidde derude og vente lidt endnu?

- For at give et eksempel, så sidder der unge i botilbud i dag, hvor der måske er en mindre gruppe på fem-seks unge mennesker med særlige behov, hvor hovedparten af dem måske er ligeså lidt i fare for at blive smittet af corona som du og jeg, siger Anni Matthiesen til TV 2 og uddyber:

- Men det er klart, vi alle sammen ønsker, at det skal gå hurtigt, så de sårbare kan komme tilbage til den hverdag, vi kendte før corona.

Partierne vil i de kommende dage diskutere de nærmere detaljer ved hvert enkelt tiltag med de relevante myndigheder, lyder det fra ministeriet.

Aftalen ses som et led i den delvise genåbning af Danmark. Tidligere under coronakrisen har Folketinget blandt andet sat penge af til hjemløse, udsatte børnefamilier og frivillige organisationer på socialområdet.

Læs mere om de enkelte elementer i aftalen her:

Aftale for socialt udsatte under coronakrisen

 1. Indsatser målrettet udsatte børn og unge

  Herunder er et udsnit af de indsatser, som et enigt folketing giver støtte til:

  Der er afsat 60 millioner kroner til at få udsatte børn og unge godt tilbage i skole. Midlerne skal anvendes til lokale indsatser, der kan medvirke til at lukke udsatte elevers faglige huller som følge af nedlukningen, som eksempelvis særligt tilrettelagte undervisningsforløb på skolerne og ekstra lektiecaféer.

  Derudover er der også afsat 10 millioner kroner i tilskud til udvalgte frivillige organisationer, idrætsforeninger og spejderkorps, herunder Lær for Livet, Julemærkehjemmene og Muskelsvindfonden. Midlerne skal anvendes til at styrke foreningernes og organisationernes opsøgende arbejde og indsatser.

  Foreningen TUBA tildeles 7 millioner kroner. Midlerne skal anvendes til at udvide åbningstiden for foreningens chat.

  Flere psykiatriorganisationer skal deles om 6 millioner kroner. Midlerne er øremærket terapi, rådgivning og støtte til børn og unge med forældre med psykisk eller anden alvorlig sygdom.

  Frivillige foreninger og organisationer, som afholder ferielejre for målgruppen, får mulighed for at søge midler, så udsatte børn og unge kan komme på enten ferieophold, endagsudflugt eller til et musik- og kulturarrangement i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021.

 2. Indsatser målrettet udsatte voksne

  Herunder er et udsnit af de indsatser, som et enigt folketing giver støtte til:

  Der er afsat 15 millioner kroner til at styrke indsatsen på voldsområdet. Midlerne skal bruges til at øge kapaciteten hos ambulante behandlingstilbud til voldsramte mennesker og voldsudøvere.

  Organisationer, der arbejder med aktive stofmisbrugere, bliver tildelt 5 millioner kroner i støtte for at sikre den opsøgende indsats over for udsatte borgere med aktivt misbrug, som i forbindelse med krisen skal isolere sig og derfor kan have brug for behandling.

  Flere hjemløseorganisationer modtager i alt 5,5 millioner kroner med formålet om at udvide kapaciteten for overnatninger eller indgå aftaler med lokale hoteller. Derudover kan midlerne også bruges til at tilbyde måltider.

  Derudover får patientorganisationer, der hjælper risikogrupper med kroniske sygdomme, samt psykiatrigrupper, der hjælper psykisk sårbare voksne, også støtte med den nye aftale.

 3. Indsatser målrettet handicapområdet

  Herunder er et udsnit af de indsatser, som et enigt folketing giver støtte til:

  Der bliver afsat 25 millioner kroner til opsøgende indsatser over for mennesker med funktionsnedsættelse. I praksis betyder det, at Danske Handicaporganisationer i første omgang telefonisk eller ved personlig kontakt kan rådgive om covid-19. Senere i forløbet skal midlerne også bruges til at understøtte, at mennesker med handicap kan vende tilbage til hverdagen og fællesskabet.

  Der afsættes 10 millioner kroner til Dansk Blindesamfund. Midlerne skal både bruges til at dække det øgede behov blandt folk med synshandicap, ligesom organisationen skal rådgive om, hvad der kan hjælpe til at bryde isolationen.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet