Coronavirus

Folketinget vil betale for ubrugte institutionspladser

Alle partier er enige om at kompensere for forældrebetaling i dagtilbud i perioden fra 15. april til 11. maj.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at kompensere landets kommuner for de ekstra udgifter, de har, ved at åbne landets institutioner, dagplejer, SFO'er og klubber igen.

Det betyder også, at kommunerne kan blive kompenseret, hvis de giver forældre penge tilbage for en institutionsplads, de i øjeblikket ikke har til rådighed.

Det kan også være en madordning, som forældre betaler for, selv om børnene har madpakker med.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ikke alle børn kunne komme i institution

Når der er behov for kompensation, skyldes det, at det stadig ikke er alle børn, der kan komme i institution trods genåbningen. Blandt andet har flere institutioner pladsmangel, fordi de skal leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om at holde god afstand mellem børnene.

Det er dog de enkelte kommunernes eget valg, om de vil bruge pengene til kompensation på at reducere forældrebetalingen, eller om de vil bruge dem til andre formål.

- Kommunerne får mulighed for selv at træffe beslutning om, hvordan de vil gøre det, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Her vælger nogle kommuner at reducere forældrebetalingen, og det, vi gør med aftalen her, er at slå fast, at de omkostninger, som kommunerne har, skal indgå i forhandlingerne om den kommende økonomiaftale.

Kommunerne kan få kompensation for ekstraudgifter fra 15. april til 11. maj. Den periode dækker over første fase i genåbningen af samfundet. Det vil altså sige, at selv om institutionerne blev lukket midt i marts, er der ingen kompensation at hente for den periode.

Der er heller ikke klarhed over størrelsen på kompensationen.

Trængte familier kan få friplads

Venstre har slået på tromme for, at forældre skal have penge tilbage for de ubrugte institutionspladser, men parties børneordfører, Ellen Trane Nørby, er overordnet tilfreds med aftalen.

Særligt Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har slået på tromme for, at forældre skal have penge tilbage for de ubrugte institutionspladser - og gerne helt tilbage fra 1. april.

- Den aftale er bedre end ingenting. Vi havde gerne set en aftale, hvor man havde givet en garanti for fuld kompensation til forældrene, siger Ellen Trane Nørby, børneordfører for Venstre.

Aftalepartierne understreger i aftaleteksten, at det er vigtigt, at kommunerne behandler ansøgninger hurtigt, så familierne kan få de tilskud, de er berettiget til, allerede fra den kommende måned.

- Det bliver nu slået fast med syvtommersøm, at kommunerne hurtigt skal sørge for at give børn fripladser, hvis børnenes forældre mister deres indkomst. I en tid hvor flere mister deres arbejde, er det vigtigt, at det sociale sikkerhedsnet er hurtigt og fleksibelt, siger SF's undervisningsordfører Jacob Mark (SF).

Merudgifterne, som er forbundet med reduceret forældrebetaling og genåbning af dagtilbud, vil indgå i en samlet forhandling med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om udgifter i forbindelse med coronakrisen.

Kompensationen gives til kommunerne under ét.