Coronavirus

Sundhedsforhandlinger var i den afgørende fase – men pludselig forsvandt Ellemann fra skærmen

Stemningen var "rå", og flere mødedeltagere sad forbløffede tilbage efter Venstre-formandens udbrud. TV 2 rekonstruerer forhandlingssammenbruddet.

Da Jakob Ellemann-Jensen mandag eftermiddag satte sig foran computeren i hjemmet i Birkerød, lå der en sut på skrivebordet.

Den får Venstre-formandens yngste søn, når han bliver utålmodig over, at hans far bruger for meget tid på møder.

Men denne 2. påskedag var det Jakob Ellemann-Jensen, der fik nok.

Venstres formand havde sat sig ved skrivebordet for at deltage i et videomøde, hvor målet var at lande en politisk aftale om genåbning af sundhedsvæsenet, hvor over 10.000 operationer og behandlinger er blevet aflyst og udskudt på grund af coronakrisen.

Det havde sundhedsordførerne fra Folketingets partier og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) også forsøgt hele søndagen. Men efter et sammenbrud, hvor de blå partier sent søndag aften forlod forhandlingerne, skulle der nu gøres et nyt forsøg.

Denne gang med deltagelse af partilederne og med finansminister Nicolai Wammen (S) som forhandlingsleder. Nu skulle det lykkes.

Men undervejs i mødet indtraf en episode, hvor det stod klart for flere af deltagerne, at det var umuligt at få Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Venstre, til at blive enige.

Det fortæller en række kilder tæt på forløbet til TV 2.

Kaffe og smil

Det begyndte ellers så godt.

Med fyldte kaffekopper og store smil hilste Nicolai Wammen, Magnus Heunicke, partilederne og et par sundhedsordførere pænt på hinanden, da der blev tændt for videosignalet anden påskedag klokken 14.

Jakob Ellemann-Jensen så også glad ud, selvom hans parti 15 timer tidligere havde udsendt en pressemeddelelse, hvor de beskyldte regeringen for ”slet ikke at have nok fokus på patienternes rettigheder”.

Sort skærm

Men flere kilder beskriver, at stemningen på mødet udviklede sig til at blive mere "rå", end den havde været blandt sundhedsordførerne dagen forinden. Det kom til udtryk, da Nicolai Wammen et stykke inde i mødet tog ordet.

Han henvendte sig til Jakob Ellemann-Jensen og lod ifølge flere kilder forstå, at regeringen havde forsøgt at imødekomme Venstre på flere områder.

Dels ved at være klar til at forhøje en pulje til nedbringelse af den hastigt voksende patientpukkel som følge af aflyste operationer fra 300 til 500 millioner kroner. Men også ved at foreslå at skrive ind i aftaleteksten, at de suspenderede patientrettigheder som eksempelvis udrednings- og behandlingsgarantien skulle genindføres hurtigst muligt. Dog uden at opstille konkrete sundhedsfaglige kriterier, som Venstre havde krævet.

Wammen forsøgte at lægge pres på Jakob Ellemann-Jensen ved at sige, at Venstre ikke ville have indflydelse, og at partiet måtte gå med i aftalen, hvis det ville være med til at tage ansvar for sundhedsvæsenet.

Det tog han ifølge flere kilder ikke godt imod.

Venstre-formanden tog prompte ordet og forklarede i utvetydige vendinger, at Venstre overhovedet ikke følte sig imødekommet af regeringen, og ifølge flere lod han forstå, at oppositionspartiet på ingen måde ville agere gummistempel for en aftale, de alligevel ikke havde indflydelse på.

Efter at have skældt ud på finansministeren blev der pludselig helt stille på forbindelsen fra Birkerød.

Skærmen med Jakob Ellemann-Jensens ansigt blev sort, og flere af deltagerne opfattede det som om, at han smækkede på og afbrød forbindelsen. Det gjorde han ifølge TV 2's oplysninger ikke helt, men Venstre-formanden slukkede for sit kamera og sagde ikke mere på mødet.

- Jeg har aldrig set ham sådan før

Flere af mødedeltagerne sad forbløffede tilbage.

En af dem fortæller til TV 2, at vedkommende aldrig har set Jakob Ellemann-Jensen så sur før, og en anden beskriver handlingen som en "voldsom overreaktion".

Der blev stille et par sekunder, og flere af mødedeltagerne så det som et klart tegn på, at det var umuligt at lave en aftale mellem regeringen og Venstre.

Men årsagen til det, er der forskellige udlægninger af.

Hvem har ansvaret?

Flere mødedeltagere – ikke kun fra blå blok - siger, at regeringen ikke for alvor leverede reelle indrømmelser til Venstre og de borgerlige partier.

Hos flere partier bliver det påpeget, at den øgede økonomiske bevilling fra 300 til 500 millioner kroner var ligegyldig, fordi Folketingets finansudvalg allerede har besluttet, at regionerne i år skal have de penge, der er nødvendige for at nedbringe patientpuklen.

Og så var regeringens tilbud om hurtigst muligt at genindføre de suspenderede patientrettigheder meget luftigt, mener især Venstre.

Ifølge TV 2s oplysninger har Venstre fra start været betænkelig ved at indgå en aftale, fordi oppositionspartiets tillid til regeringen ikke er voldsomt stor. En kilde forklarer, at Venstre ikke vil udstyre sundhedsminister Magnus Heunicke med et "carte blanche" i forhold til patientrettighedernes genindførsel og samtidig gøre sig selv til mål for en eventuel kritik fra utilfredse patienter, når de ingen indflydelse har.

Men der er også en anden udlægning.

Flere mødedeltagere – ikke kun fra rød blok - mener, at Venstre fra start var uinteresseret i at indgå en aftale. En kilde oplever, at Venstre ikke vil "fedtes ind" i en genåbning af sundhedsvæsenet, fordi den potentielt kan blive meget problematisk med mange ikke-coronapatienter, der risikerer at skulle vente meget længe på operationer.

Flere kilder tæt på forhandlingerne siger, at Venstre aldrig fik forklaret, hvordan partiets hovedkrav om en konkret plan for genindførsel af patientrettighederne skulle indfries. De tvivler derfor på partiets reelle intentioner.

Men fra Venstre lyder det, at de bad regeringen om at få sine sundhedsfaglige eksperter til at komme med bud på, hvor langt eksempelvis smittetrykket og presset på intensivpladserne skal ned, før det vil give mening at genindføre patientrettighederne.

Det ønskede regeringen ifølge Venstre ikke. Og i oppositionens største parti har der i forhandlingsforløbet været en oplevelse af, at Magnus Heunicke mere har optrådt som en ordstyrer uden beføjelser end en sundhedsminister med reel magt.

Lyn-analyse

Når Venstre så klart valgte at stå uden for en aftale om genåbning af sundhedsvæsenet, så handler det om meget andet og mere end sundhedspolitik. Partiet var trætte af ikke at blive inddraget i beslutningerne i coronaforløbet. Og selvom der ikke var meget politik på spil, så var det altså her, at man ville sætte foden ned og statuere et eksempel. I regeringen ryster man på hovedet over opførslen, og det store spørgsmål er nu, om Ellemanns håndtering på længere sigt giver resultater, eller om det generelt svækker hans og Venstres position. 

"Totalt spild af tid"

Tilbage ved videomødet tog Nicolai Wammen efter et par sekunders stilhed ordet.

Trods Jakob Ellemann-Jensens udbrud, mente finansministeren, at der var basis for videre forhandlinger, og at de skulle nu rykkes tilbage i regi af sundhedsminister Magnus Heunicke.

Da sundhedsordførerne om aftenen loggede på til et nyt videomøde, tvivlede flere på, om Venstre ville være med. Men partiets sundhedsordfører, Martin Geertsen, var blandt de ansigter, der dukkede op på skærmen.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, greb som en af de første ordet og sendte en ordentlig svada afsted mod Geertsen. Han kaldte det både urimeligt, uansvarligt og "totalt spild af tid", hvis Venstre af taktiske årsager ikke ville være med i en aftale, partierne nu havde brugt meget af påsken på at forhandle.

Martin Geertsen tog omgående til genmæle og skældte Peder Hvelplund ud. Venstre spillede ikke noget taktisk spil, forklarede han og tilføjede, at Venstre ikke ville være med i en aftale, hvor de ikke kunne få politiske indrømmelser. Samme budskab kom fra Dansk Folkeparti.

Den radikale sundhedsordfører, Stinus Lindgren, fortalte derefter, at hans parti også meldte pas, fordi Radikale Venstre ønskede en politisk aftale, der var bredt politisk funderet.

Ifølge TV 2s oplysninger havde sundhedsminister Magnus Heunicke også fået klar besked fra toppen af regeringen om, at han kun skulle indgå en bred aftale. Derfor afblæste sundhedsministeren hurtigt forhandlingerne.

Borgerlige partier troede på aftale

Liberal Alliance og Nye Borgerlige var ifølge TV 2s oplysninger ellers klar til at forhandle videre.

De to partier anså det som svært, men ikke umuligt, at få skrevet en passage ind i aftalen om, at privathospitalernes kapacitet fremover skal udnyttes til fulde i kampen mod den voksende patientpukkel.

Men så langt nåede de aldrig.

Kort tid efter sammenbruddet udsendte sundhedsminister Magnus Heunicke en pressemeddelelse, hvor det fremgik, at regeringen var blevet enig med Danske Regioner, kommunerne og de praktiserende læger om at skabe "mere aktivitet i sundhedsvæsenet".

Af aftalen fremgår det, at der skal arbejdes "hen imod en genindførelse af patientrettighederne", og at de private hospitaler "kan", men ikke skal bidrage i kampen mod ventelisterne.

- Vi havde gerne set en bred politisk aftale, men idet der ikke var politisk vilje til dette, går regeringen nu sammen med regionerne, KL og de praktiserende læger om at skrue op for aktiviteten i sundhedsvæsenet, udtalte sundhedsminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Venstres formand var på Twitter ikke imponeret.

- Regeringen har lukket landet ned uden en konkret plan for genåbning. I dag er det så patienterne, der betaler prisen. Forhandlinger om genåbning af sundhedsvæsnet er brudt sammen. Tre dages forhandlinger og ikke så meget som en skitse af en plan. Danske patienter fortjener mere!

Den knap så gode stemning mellem de to partier blev yderligere understreget et par dage senere, hvor Jakob Ellemann-Jensen fredag betegnede forløbet omkring aftalen for genåbning af de liberale erhverv som "et cirkus".