Politik

Flere kommuner klar til at lade forældre slippe for betaling af dagtilbud

Til gengæld vil kommunerne have regeringen til at betale regningen.

En række kommuner er nu klar til at følge Gladsaxes og Københavns eksempel og kompensere forældre, der skal eller kan passe deres børn hjemme.

Kommunerne er dog ikke klar til selv at betale. De vil have staten på banen, viser en rundringning, som TV 2 har foretaget.

- Vi håber, at regeringen vil kompensere de manglende indtægter, vi som kommune vil få, hvis vi anvender den mulighed at lade forældrene passe hjemme, mod at de så ikke skal betale for deres plads. Det er jo for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens krav, så de børn der virkelig har brug for pasning kan tilbydes det, lyder det fra borgmester i Esbjerg Jesper Frost (V).

Helt konkret vil det betyde en omkostning på 5,5 millioner kroner for Esbjerg Kommune at betale for, at 20 procent af kommunens børn bliver holdt hjemme, mod at forældrene ikke skal betale for institutionspladsen.

Også i Halsnæs kræver de en garanti fra regeringen for, at de får dækket udgifterne, hvis de skal give forældrene mulighed for at slippe for betaling, siger borgmester Steffen Jensen (S). Han uddyber, at det kan blive et effektivt værktøj at tage i brug for at undgå at overstige kommunens kapacitet for pasning.

Kun pasning to timer om ugen

I Lyngby-Taarbæk håber de også på en statslig håndsrækning. Kommunen kan ende i en situation, hvor den kun kan tilbyde hvert enkelt barn pasning et par timer om ugen. Det kan ske, hvis for mange børn sendes afsted i institution.

Derfor kan det blive helt nødvendigt, at nogle børn skal holdes hjemme.

- Hvis det er en løsning, vi skal gøre brug af, er det dog helt afgørende, at kommunerne kompenseres økonomisk. I modsat fald vil vi jo mangle pengene i vores budgetter, hvilket i sidste ende vil betyde, at vi skal spare på området, forklarer borgmester Sofia Osmani (K).

Ikke plads til alle kommunens børn

Som situationen er lige nu, er det langt fra alle forældre, der har valgt at sende deres børn afsted i kommunernes vuggestuer og børnehaver. Men kommunerne forbereder sig på, at flere og flere børn sendes afsted den kommende tid.

Det kan blive en udfordring, lyder det fra flere borgmestre.

- Hvis alle børn vælger at komme i institution, er vi ude i, at alle ikke kan være i de institutioner, vi har, samtidig med at vi skal leve op til sundhedsmyndighedernes krav, lyder det fra Halsnæs-borgmester Steffen Jensen.

Nødplan om pasning hver anden uge

Også i Esbjerg er de udfordret, hvis alle børn begynder at komme tilbage i daginstitutionerne.

- Vi har politisk besluttet, at vi kan reducere åbningstiden med op til ti timer per uge, og at der prioriteres i hvilke børn, der kan tilbydes pasning. Forældre i samfundskritiske funktioner kan få passet børnene hver dag, mens vi har vedtaget rammer, som gør, at hvis det bliver nødvendigt, kan vi gå ned til kun at tilbyde pasning hver anden uge til øvrige børn, fortæller borgmester Jesper Frost.

Det er Sundhedsstyrelsens krav til de fysiske rammer og den pædagogiske opgave, der gør, at kommunen er presset på fysisk plads og på personaleressourcer, uddyber han

- Når pladskravene er dobbelt så høje som normalt, vil vi alt andet lige kun have plads til halvdelen af børnene i den samme bygningsmasse. Det kompenseres der så for ved væsentligt mere udeaktivitet og anvendelsen af midlertidige lokaler. Personaleressourcerne er dog det mest kritiske, da der er krav om opdeling i små hold, ligesom sygdom og coronasymptomer hos personalet også vil gøre, at vi bliver endnu mere pressede på det område, lyder det fra Esbjerg-borgmesteren.

På dagsordenen i Folketinget

Der er fredag videomøde om covid-19-situationen i Børne- og Undervisningsministeriet, hvor alle partier er repræsenteret. TV 2 har set dagsordenen, og her står forældrebetaling som et selvstændigt punkt.

Indtil nu har der ikke været meget respons fra ministeren, når netop forældrebetaling har været nævnt på forrige møder. Men det, håber flere partier, ændrer sig i dag.

Undervisningsordfører for de konservative Mai Mercado (K) mener, at ønsket fra kommunerne giver god mening, og bakker op.

- Flere kommuner kommer til at mangle kapacitet, så hvorfor ikke give de forældre, der har mulighed for det, incitament til at holde deres børn hjemme, mod at de så ikke skal betale for institutionspladsen, siger hun.

Tilbud til forældre skal ikke afhænge af kommunens økonomi

Også Venstre og Dansk Folkeparti bakker op om forslaget og mener, at staten skal betale regningen for kommunerne, hvis forældre ikke gør brug af institutionspladsen og holder børnene hjemme.

- Det er ikke rimeligt, at det kun er de kommuner med guld på kistebunden, der har mulighed for at tilbagebetale forældre penge, for en plads de ikke bruger. Det er en mulighed, alle kommuner skal have, og en regning som staten bør betale, mener Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ikke haft mulighed for at komme med en kommentar inden artiklens udgivelse.