Radikale kræver 'grøn genstart' af økonomien for at nå klimamål

Ifølge Det Radikale Venstre kan vi ikke vente. Skal "genstarten" af Danmark være grøn, skal politikerne beslutte sig for det allerede nu, lyder det.

Når dansk økonomi oven på coronakrisen skal hjælpes i gang igen, er det vigtigt, at det sker på en måde, som samtidig er god for klimaet.

Det mener Det Radikale Venstre, som nu lancerer en række forslag til det, partiet selv kalder en "grøn genstart" af Danmark.

Blandt forslagene er en fremrykning af flere jernbaneprojekter, en kraftig udbygning af antallet af ladestationer til elbiler samt større præmier for at skrotte olie- og gasfyr.

Ifølge politisk leder Morten Østergaard er tiltagene nødvendige for at nå i mål med målsætningen om en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 70 procent i 2030. Og samtidig vil det gavne beskæftigelsen, hvor over 40.000 danskere har meldt sig ledige de seneste to uger, lyder det.

- Det her går ud på at sørge for, at den nuværende sundhedskrise ikke bliver til en stor økonomisk krise. Der er behov for en grundlæggende genstart af dansk økonomi, og vores sigte med det er at tage nogle af de investeringer, vi alligevel kommer til at gøre senere, når vi skal reducere CO2-udledningen, siger Morten Østergaard til TV 2.

- Det er nu, vi skal beslutte os

Morten Østergaard forklarer, at det for Det Radikale Venstre handler om at tage beslutninger nu, der sikrer, at vi efter coronakrisen kommer "et godt stykke ind i en grøn fremtid".

Han peger på, at byggeriet for øjeblikket er ramt i form af mange aflyste ordrer, og at det derfor vil være oplagt få håndværkere i gang med eksempelvis at skifte ladestandere og oliefyr.

Regeringen besluttede dog allerede i sidste uge at fjerne kommunernes og regionernes såkaldte anlægsloft, så de nu kan bruge væsentligt flere penge på at anlægge og renovere, end de ellers havde lov til.

Et nærliggende spørgsmål er derfor, om politikerne på den anden side af coronakrisen ikke risikerer at overstimulere byggebranchen og løbe tør for arbejdskraft. Det frygter Morten Østergaard ikke.

- Vi er ikke nervøse for at sætte de her ting i gang. Vi tror på, at dansk byggeri kan levere varen, og at nogle af dem, der har mistet deres job, kan få et nyt.

Han siger, at der alligevel vil gå noget tid, fra politikerne på Christiansborg eventuelt beslutter sig for at sætte gang i nye initiativer, til de rent faktisk bliver ført ud i livet.

- Hvis genstarten af Danmark skal være grøn, er det nu, vi skal beslutte os for det, lyder det fra den radikale leder.

Han tilføjer, at det er et hovedkrav for Radikale Venstre, at forhandlingerne om en genstartspakke kommer til at foregå i Finansministerier, hvor de store økonomiske beslutninger tages.

Venstre lufter lignende tanker

De radikale forslag kommer samtidig med, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, lufter lignende tanker.

Han siger onsdag, at der bør fremrykkes statslige anlægsprojekter for "et betydeligt milliardbeløb" indenfor infrastruktur, almene boliger og havvindmøller.

- Vi mener, at man lige så godt kan rykke de her ting frem, så vi får gang i mange af de virksomheder, der går med tomme ordrebøger i disse dage, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Flertal udenom regeringen

Både Venstre og Det Radikale Venstre er en del af et flertal udenom regeringen, der vil sætte gang i energirenoveringer i den almene boligsektor med penge fra Landsbyggefonden. Her er der 453 godkendte renoveringsprojekter til 18,4 milliarder kroner, som venter på at komme i gang.

Bliver alle projekter søsat ,vil det ifølge Bygge- Anlægs- og Trækartellet generere omtrent 35.000 fuldtidsstillinger.

Her tæller både bygningsarbejdere, ingeniører, chauffører og den ansatte i smørrebrødsbutikken, der skal levere frokosten.

Wammen: Vent på regeringens udspil

Finansminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet siger til TV 2, at det er "fornuftigt" at se mod Landsbyggefonden, som ifølge ham er "et af de værktøjer, der kan bruges for at få gang i hjulene igen".

Han vil dog endnu ikke give grønt lys til at sætte en masse nye projekter i gang.

- Jeg tror, vi skal vente på det udspil, regeringen vil komme med, hvor vi vil præsentere vores ideer, siger Nicolai Wammen til TV 2.

Finansministeren er ikke konkret i forhold til, hvornår regeringen vil præsentere sin plan for, hvordan der skal gang i dansk økonomi igen.

Hovedpunkter: Radikale Venstres forslag til en "grøn genstart"

 1. Renoveringsprojekter i Landsbyggefonden

  Radikale Venstre vil ligesom et flertal af partier uden om regeringen sætte gang i energirenoveringer i den almene boligsektor med penge fra Landsbyggefonden. I Landsbyggefonden er der 453 godkendte renoveringsprojekter til 18,4 milliarder kroner, som venter på at komme i gang.

 2. Afskaffe afgift på overskudsvarme

  Radikale Venstre vil afskaffe afgiften på overskudsvarme. Ifølge partiet står mange virksomheder med overskudsvarmeprojekter, som er gode for klimaet, men som ikke bliver til noget på grund af afgiften. Ifølge Radikale Venstre vil den koste 45 millioner kroner at afskaffe.

 3. Flere varmepumper

  For at få flere danskere til at skifte fossile energikilder som oliefyr ud med grøn strøm via varmepumper foreslår Radikale Venstre:

  - At sænke grænsen for elvarmeafgiften fra 4000 kWh til 3000 kWh.

  - At sænke elvarmeafgiften med yderligere fem øre udover det allerede aftalte.

  Ifølge Radikale Venstre koster de to initiativer 200 millioner kroner.

 4. Større præmie for at skrotte fyr

  Radikale Venstre vil udvide og fremrykke puljen til med skrotpræmier for oliefyr. Den skal også gælde for skrotning af naturgasfyr, men kun udløse en skrotpræmie, hvis olie- eller gasfyret erstattes med en varmepumpe.

 5. Grøn energi i erhvervslivet

  Ifølge Radikale Venstre foregår meget af det "sorte energiforbrug" i det private erhvervsliv, men de vil efter coronakrisen have svært ved at finde midler til at investere i grønne løsninger, mener partiet. 

  Derfor skal der afsættes en pulje på eksempelvis 500 millioner kroner målrettet tilskud til fuld konvertering væk fra olie og gas til fordel for varmepumper, individuelle varmepumper eller andre grønne løsninger i industri, service og landbrug.

 6. Penge til grøn forskning

  Radikale Venstre vil afsætte flere penge til forskning i grønne energiløsninger. Det kan eksempelvis være til forskning i, hvordan grøn strøm omdannes til miljøvenligt brændstof.

  Partiet foreslår at afsætte omkring 250 millioner kroner til at begynde med.

 7. Hurtigere udfasning af kul

  Det skal gå hurtigere med udfasning af kul. Derfor vil Radikale Venstre bruge omkring 500 millioner kroner på at støtte projekter, som sigter mod fuld udfasning af kul fra industri og fjernvarme. Det kan være til forsøg med CO2-fangst, energilagring og geotermi. Ifølge partiet vil det også være godt for beskæftigelsen, da flere projekter vil kræve et stort anlægsarbejde.

 8. Større innovationsfond

  Radikale Venstre vil fordoble Innovationsfondens grønne pulje fra 700 millioner til cirka 1,4 milliarder. Formålet er at hjælpe flere projekter, der fremmer grønne løsninger.

 9. Flere ladestandere

  Radikale Venstre vil lade det offentlige hjælpe til med at udbygge antallet af ladestandere til elbiler. Derudover vil partiet også udbygge elnettet.

 10. Fremrykke jernbaneinvesteringer

  Radikale Venstre vil fremrykke allerede planlagte jernbaneprojekter. Konkret foreslår partiet allerede nu at gå i gang med at hastighedsopgradere strækningen Ringsted-Odense og fremrykke den vestfynske jernbane.