Coronavirus

Folketinget er klar med hjælpepakke til landets efterskoler

Formanden for Efterskoleforeningen er meget tilfreds med den økonomiske håndsrækning.

Coronakrisen skal ikke lukke landets efterskoler eller få økonomisk pressede familier til at fravælge skoletilbuddet til deres børn.

Sådan lyder budskabet fra et enigt folketing, der onsdag har indgået en aftale om en hjælpepakke til landets efterskoler og frie fagskoler.

Som en del af hjælpepakken vil staten fra 1. april og en måned frem give skolerne et ekstra tilskud på 1000 kroner per uge per elev, som forældrene dermed slipper for at betale.

Når måneden er omme, vil regeringen og aftalepartierne tage stilling til, om tilskuddet skal forlænges.

- Efterskoler står for et helt særligt ungdomsfællesskab. Det er vigtigt, at vi får skabt noget ro omkring dem og de mange skoler med kosttilbud. De står med en særlig økonomisk udfordring på grund af nedlukningen, og jeg er glad for, at Folketinget står sammen om at få dem helskindet igennem coronakrisen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor længe skolerne må holde lukket, men ministeriet anslår, at merudgiften bliver 540 millioner kroner.

Hjælpepakke redder os, siger Efterskoleforeningen

I puljen er der afsat 60 millioner kroner, som kan søges af efterskoler, som oplever, at elever melder sig ud frem mod sommerferien i år. Med puljen kan efterskoler søge om at få dækket 75 procent af det økonomiske tab som følge af elevfaldet for skoleåret for elever, der udmelder sig mellem 15. marts og 9. juni.

I Efterskoleforeningen er formand Torben Vind Rasmussen meget tilfreds med aftalen.

- Den betyder, at vi kan fortsætte med at lave efterskole som inden coronakrisen. Vi har allerede set udmeldinger fra forældre, der ikke længere har råd til at have deres børn tilmeldt, og samtidig har familier ventet med at melde deres børn til næste års efterskole på grund af den usikre økonomiske situation. Men med den her pakke vil det undre mig, hvis der er efterskoler, der kommer til at dreje nøglen om på grund af coronakrisen, siger han.

Det indeholder hjælpepakken:

  • Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kroner per uge pr. elev fra 1. april og en måned frem.
  • En pulje på 60 millioner kroner afsættes til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger frem mod sommerferien 2020.
  • Der afsættes en pulje på 170 millioner kroner til at hjælpe efterskoler og frie fagskole, som oplever faldende elevtal til skoleåret 2020/21 set i forhold til tre foregående skoleår.
  • Der afsættes 50 millioner kroner i 2020 øremærket til nedsættelse af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler
  • Kravene til den mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler suspenderes midlertidigt for kalenderåret 2020.