Coronavirus

Overblik: Her er de centrale punkter i ny hjælpepakke til virksomheder

Regeringen og Folketingets partier er klar til at bruge et trecifret milliardbeløb, hvis det bliver nødvendigt.

Støtte til selvstændige, fuld kompensation for udgifter til lukkede virksomheder og hjælp til rejseselskaber.

Det er nogle af tiltagene i en ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder, som regeringen har landet med alle partier i Folketinget, og som blev præsenteret på et pressemøde i Finansministeriet torsdag.

Formålet er at hjælpe virksomheder, der risikerer at skulle dreje nøglen om som følge af coronakrisen.

Her er de centrale punkter i aftalen:

  • Kompensation til selvstændige og freelancere, som oplever minimum 30 procent fald i deres omsætning. Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kroner per måned per ejer. Ordningen vil gælde i tre måneder fra 9. marts til 9. juni.
  • Kompensation for virksomheders faste udgifter. For eksempel kan hoteller, restauranter og flyselskaber få kompensation for udgifter som husleje og uopsigelige kontrakter, hvis de har et omsætningstab på mindst 40 procent. Det gælder for virksomheder, der har mindst 40 procents omsætningstab. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen. Virksomheder, som regeringen har påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret 100 procent for faste udgifter i perioden.
  • Øget adgang til eksportkredit for små og mellemstore eksportvirksomheder. De får mulighed for at tage nye lån gennem Danmarks Eksportkredit.
  • Rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjes for store, mellemstore og små virksomheder.
  • Offentlige indkøb i staten skal understøtte virksomhederne ved at dispensere fra en række bevillingsregler. For eksempel skal staten undlade at gøre misligeholdelsesbestemmelser gældende over for leverandører. Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om tilsvarende i kommuner og regioner.
  • Rejsegarantifonden styrkes med en statslig garanti på 1,5 milliarder kroner for at hjælpe rejseselskaberne. Samtidig udvides rejsegarantifondens formål, så den også yder kompensation i forbindelse med aflyste rejser.
  • Lempeligere adgang til dagpenge og sygedagpenge i tre måneder fra 9. marts til 9. juni. For dagpengemodtagere medtæller perioden ikke i de lediges dagpengeanciennitet, og personer, der har opbrugt deres dagpengeret, kan melde sig ind igen og få dagpenge frem til 9. juni. Personer på sygedagpenge, der ellers ikke ville kunne få forlænget deres sygedagpenge, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.
  • Bedre lånemuligheder for elever og studerende, der risikerer at miste deres job. Studerende og elever på ungdomsuddannelser får ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6388 kroner per måned i marts og april ud over de gældende lånemuligheder.

Kilde: Finansministeriet

Klar med trecifret milliardbeløb

Under pressemødet understregede finansminister Nicolai Wammen (S) og partilederne, at de er klar til at bruge et trecifret milliardbeløb for at holde hånden under erhvervslivet, hvis det er nødvendigt.

- Vi er parat til at tage alle nødvendige skridt for at tage Danmark gennem coronakrisen, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Aftalen er forhandlet på plads i løbet af natten, efter regeringen onsdag kom med sit bud på en hjælpepakke.

Respondenter til Megafon

TV 2 har i mange år samarbejdet med analyseinstituttet Megafon om at afdække danskernes holdninger til politiske og samfundsrelevante emner.

Kunne du tænke dig at være medlem af Megafon’s Danmarkspanel? Det er et repræsentativt sammensat ”mini-Danmark”, hvor medlemmerne løbende får tilsendt spørgsmål.

Panelets besvarelser bliver blandt andet brugt som baggrund til aktuelle artikler og indslag i Politiken og TV 2 Nyhederne.

Hvis du vil have din stemme hørt i debatten, så tryk her og tilmeld dig.

I den forbindelse foreslog Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti at oprette en hjælpefond på 300 milliarder, men det er der foreløbig ikke indgået aftale om.

Indtil nu koster tiltag 287 milliarder

Ud over den nye hjælpepakke har regeringen givet selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at udskyde deres betaling af moms og B-skat.

Desuden præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) søndag en trepartsaftale, der giver et løntilskud til større virksomheder for at bremse potentielle massefyringer. Her giver staten lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, som virksomhederne betaler de medarbejdere, der er blevet sendt hjem som følge af coronakrisen.

Samlet set løber statens tilskud, garantier og øvrig likviditet for nuværende op i 287 milliarder kroner.