Coronavirus

Hvordan søger jeg om penge? Få svar på seks centrale spørgsmål om ny milliardhjælp

Her kan du få overblik over, hvilke virksomheder der kan søge om støtte, hvordan og hvornår.

På Christiansborg er alle partier klar til at give milliarder af kroner til virksomheder, der risikerer at dreje nøglen om på grund af coronakrisen.

Torsdag præsenterede regeringen og Folketingets partier en aftale, der skal støtte små og mellemstore virksomheder.

Men hvad sker der så nu? Hvornår kan du få penge til din virksomhed? Hvordan skal du ansøge? Få et overblik her.

1. Hvem kan ansøge om kompensation?

Folketinget har i dag præsenteret to kompensationsordninger: En for selvstændige og freelancere samt en for virksomheder med store tab i omsætning.

  • Selvstændige med minimum 30 procent fald i deres omsætning kan få kompensation for 75 procent af det forventede tab. Dog kan de maksimalt få 23.000 kroner per måned per ejer. For at være omfattet af ordningen skal virksomheden tidligere have haft en omsætning på mindst 15.000 kroner, og der må maksimalt være 10 fuldtidsansatte.
  • Freelancere kan få dækket 75 procent af det forventede indtægtstab, dog maksimalt 23.000 kroner per måned. Ordningen omfatter personer, der har tjent mindst 180.000 kroner i 2019, og som ikke har en personlig indkomst på over 800.000 i 2020.
  • Virksomheder kan få kompensation for faste udgifter såsom husleje og uopsigelige kontrakter, hvis de har et omsætningstab på mindst 40 procent. Kompensationen udgør mellem 25 og 80 procent, afhængig af størrelsen på omsætningsnedgangen. Virksomheder, som regeringen har påbudt at lukke ned, vil blive kompenseret 100 procent for faste udgifter.

2. Hvor længe kan jeg få kompensation?

Kompensationsordningerne gælder i tre måneder fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020.

3. Kan jeg ansøge allerede nu?

Nej. Kompensationsordningerne skal først vedtages ved lov eller godkendes som såkaldte aktstykker i Folketinget, og ansøgningssystemet skal først skrues sammen i Erhvervsstyrelsen.

Det er uklart, hvornår ordningerne kan træde i kraft, men det forventes at ske i meget nær fremtid.

Nogle af ordningerne i hjælpepakker, der tidligere er blevet vedtaget, træder i kræft fredag og i næste uge, og efterfølgende vil de andre ordninger komme "som perler på en snor", har erhvervsminister Simon Kollerup (S) udtalt.

4. Hvordan ansøger jeg, når det er?

I begge kompensationsordninger skal virksomhederne ansøge om kompensation på www.virksomhedsguiden.dk.

  • Selvstændige skal angive det forventede omsætningstab og begrunde, hvordan tabet er en konsekvens af coronakrisen. Efterfølgende skal ejeren dokumentere et tab på 30 procent i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår eller sammenholdt med momsregistreringer til SKAT. Hvis virksomheden har eksisteret under seks måneder, skal ejeren godtgøre tabet på anden vis. Selvstændige skal desuden benytte sig af revisorbistand og udfylde en tro- og loveerklæring.
  • Det fremgår ikke klart af aftaleteksten mellem regeringen og Folketingets partier, hvad freelancere skal indsende af dokumentation, og det har ikke været muligt for TV 2 at få det besvaret inden deadline. Ifølge Erhvervsstyrelsen vil det senest fremgå i forbindelse med ansøgningsformularen.
  • Virksomhederne skal dokumentere faste udgifter samt sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang, og de skal ligeledes bekræfte med tro- og love, at omsætningen er faldet.

5. Hvornår kommer pengene?

Respondenter til Megafon

Politiken og TV2 Nyhederne har i mange år samarbejdet med analyseinstituttet Megafon om at afdække danskernes holdninger til politiske og samfundsrelevante emner.

Kunne du tænke dig at være medlem af Megafon’s Danmarkspanel? Det er et repræsentativt sammensat ”mini-Danmark”, hvor medlemmerne løbende får tilsendt spørgsmål.

Panelets besvarelser bliver blandt andet brugt som baggrund til aktuelle artikler og indslag i Politiken og TV 2 Nyhederne.

Hvis du vil have din stemme hørt i debatten, så tryk her og tilmeld dig.

Når virksomhederne har søgt om pengene, bliver sagen behandlet i Erhvervsstyrelsen.

Det er endnu uvist, hvor længe det præcist vil tage, før pengene bliver udbetalt. Finansministeriet tilstræber, at det sker "hurtigst muligt".

6. Hvad skal jeg gøre nu?

Virksomhederne skal først og fremmest holde sig orienteret på virksomhedsguiden.dk.

I mellemtiden opfordrer erhvervsminister Simon Kollerup virksomheder til at tage en snak med banken om at forlænge kredittiden, indtil der kommer penge fra staten.

Kilde: Finansministeriet - Aftale om COVID-19-initiativer, Finansministeriet - Faktaark, hjælpepakke til dansk økonomi, Erhvervsstyrelsen, erhvervsminister Simon Kollerup