Coronavirus

Hastelov træder i kraft: Større forsamlinger kan forbydes

Den første hastelov for at afbøde coronakrise virker fra tirsdag. To yderligere lovforslag hastebehandles.

Tirsdag formiddag underskriver dronningen den omfattende hastelovgivning, der skal hjælpe til at bremse spredningen af coronavirusset.

Dermed træder den officielt i kraft, efter at et enigt Folketing torsdag både 1., 2. og 3. behandlede den.

Det betyder også, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) får en række usædvanligt vidtgående beføjelser.

Regeringen har på forhånd bebudet, at den straks vil tage loven i brug.

Forsamlinger på mere end 100 bliver forbudt

Først og fremmest bliver større arrangementer forbudt, og pårørende får ringere mulighed for at komme på besøg på plejehjem og hospitaler.

- Noget af det, som vil træde i kraft, er begrænsning af forsamlinger og begrænsninger på besøg på ældrecentre og hospitaler, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag eftermiddag.

Regeringen har i sidste uge annonceret, at forsamlinger - også private - på flere end 100 personer vil blive forbudt.

Arbejder efter et forsigtighedsprincip

Den seneste uge er antallet smittede med coronavirus i Danmark steget eksplosivt. Det fik onsdag i sidste uge regeringen til at tage den drastiske beslutning at lukke landet delvist ned.

Respondenter til Megafon

TV 2 har i mange år samarbejdet med analyseinstituttet Megafon om at afdække danskernes holdninger til politiske og samfundsrelevante emner.

Kunne du tænke dig at være medlem af Megafon’s Danmarkspanel? Det er et repræsentativt sammensat ”mini-Danmark”, hvor medlemmerne løbende får tilsendt spørgsmål.

Panelets besvarelser bliver blandt andet brugt som baggrund til aktuelle artikler og indslag i Politiken og TV 2 Nyhederne.

Hvis du vil have din stemme hørt i debatten, så tryk her og tilmeld dig.

Daginstitutioner, skoler og uddannelser holder lukket, mens offentligt ansatte, som ikke varetager en såkaldt "kritisk funktion", er blevet sendt hjem.

Flere EU-lande går videre end det. Blandt andet har Tyskland lukket barer, diskoteker, svømmehaller, legepladser, teatre, koncertsteder, museer og en lang række andre steder.

Regeringen har ikke afvist, at det også bliver tilfældet i Danmark. Og med hasteloven har den fået bemyndigelse til at gå endnu videre i forsøget på at begrænse smitte.

- Vi vil forsætte med at arbejde efter et forsigtighedsprincip, lød det mandag fra sundhedsministeren.

(Artiklen fortsætter under listen)

Her er regeringens nye beføjelser

 1. Mulighed for at tvinge folk i isolation

  Sundheds- og ældreministeren får fremover beføjelser til at påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson, at lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet og at lade sig isolere i en egnet facilitet.

  Sundheds- og ældreministeren kan desuden tvinge en syg eller smittet i behandling og kan også få hjælp af for eksempel politiet til at håndhæve det. Desuden kan han beslutte, at personer i "nærmere bestemte risikogrupper" tvangsvaccineres.

 2. Påbud mod større arrangementer

  Modsat i dag vil det med den nye lovgivning fremover være muligt for regeringen at lave et generelt påbud om ikke at afholde arrangementer af en vis størrelse. Det gælder både indendørs og udendørs samt offentlige såvel som private arrangementer. Myndighederne anbefalede i går, at man ikke afholdt arrangementer med deltagelse af personer på mere end 100 personer.

  For at kontrollere af påbuddet overholdes kan ministeren efter forhandlinger med justitsministeren  give politiet tilladelse tvinge sig adgang til lokaler eller andre lokaliteter uden retskendelse.

 3. Mulighed for at lukke offentlige institutioner

  Sundheds- og ældreministeren får også mulighed for at begrænse adgangen til og helt lukke offentlige institutioner. Ministeren kan også afspærre hele områder, hvor en alment farlig sygdom optræder, hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang.

  Ministeren kan desuden efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over.

 4. Kan lukke skoler og daginstitutioner

  Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning. Han kan også vedtage foranstaltninger, der sikrer nødpasning.

 5. Mulighed for at tilsidesætte patientrettigheder

  For at sikre sikre kapacitet til behandling og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom på landets hospitaler, får sundheds- og ældreministeren mulighed for at indføre bestemmelser, der gør, at almene patientrettigheder som udredningspligt, behandlingsgaranti, frit sygehusvalg og så videre kan tilsidesættes.

 6. Begrænsning af transport

  Sundheds- og ældreministeren får på transportområdet sammen med transportministeren kompetence til at indføre forbud mod adgang til eller restriktioner for transportmidler.

  Han kan desuden blandt andet bestemme, at folk på skibe ikke må have samkvem med personer på land.

 7. Ingen besøgende på hospitaler og plejehjem

  Sundheds- og ældreministeren kan beslutte, at det i en tid ikke vil være muligt at komme på besøg hos indlagte på både offentlige og private plejehjem og sygehuse.

 8. Sikring af varetilførsel

  Hvis det bliver nødvendigt, kan sundheds- og ældreministeren efter forhandling med relevante ministre fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.

 9. Kan ekspropriere privat ejendom

  Sundheds- og ældreministeren får beføjelser til at ekspropriere privat ejendom.

Yderligere to forslag skal hastebehandles

De officielle anbefalinger fra myndighederne lyder fortsat, at man godt kan "tage sine børn med på legepladsen, lufte hunden, eller gå og løbe ture i skoven".

Tirsdag skal Folketinget hastebehandle yderligere to lovforslag, som skal afbøde nogle af de konsekvenser, som coronakrisen har for erhvervslivet.

Med det ene forslag vil regeringen give arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende på grund af coronavirus.

Derudover foreslår regeringen at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms midlertidigt.