Coronavirus

Nu er hastelovgivning vedtaget – kontroversiel bestemmelse taget ud

For at afbøde og forsinke coronasmitten får regeringen nu beføjelser til blandt andet at tvinge folk i behandling og aflyse større arrangementer.

Efter en hel dags langstrakte forhandlinger har Folketinget nu endelig stemt den hastelovgivning igennem, der giver regering hidtil usete beføjelser i kampen mod at afbøde og forsinke smitten af coronavirussen.

Vedtagelsen betyder blandt andet, at myndighederne fremover kan tvinge syge og smittede i behandling, tvangsvaccinere og aflyse større arrangementer.

Til gengæld får politiet alligevel ikke lov til at trænge ind i private hjem uden dommerkendelse. Det havde regeringen oprindeligt lagt op til, men i forhandlingerne er den bestemmelse altså blevet pillet ud. Dog kan er der mulighed for at give politiet beføjelserne til uden dommerkendelse at tvinge sig adgang til lokaler eller andre lokaliteter, hvis formålet er at kontrollere om ellers forbudte arrangementer afholdes.

Loven træder i kraft tirsdag og i overskriftform kan du her se et udsnit af, hvad den nye lovgivning åbner op for:

 • At tvinge folk i isolation og behandling
 • Forbyde større arrangementer
 • Lukke offentlige institutioner
 • Lukke skoler og institutioner
 • At tilsidesætte patientrettigheder som for eksempel behandlingsgaranti
 • At begrænse adgang til transport
 • At forhindre besøgende på hospitaler og plejehjem
 • At indføre foranstaltninger, der sikrer varetilførsel

Evalueres til efteråret

De nye tiltag - der er vedtaget af samtlige partier i Folketinget - er alle omfattet af en såkaldt solnedgangsklausul, der betyder, at de kun gælder frem til 1. marts 2021.

Samtidig har man i forbindelse med forhandlingerne føjet ind, at lovgivningen skal evalueres i november, og at en følgegruppe skal kontrollere at beføjelserne ikke anvendes unødigt.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er begejstret for, at lovgivningen blev stemt igennem af samtlige af Folketingets partier:

- Vi har nogle ting i skuffen nu, som gør, at hvis epidemien udvikler på værst tænkelige vis, så vil vi kunne gribe hurtigt ind og gøre nogle ting, som man nogen steder i verden har været for lang tid om at gøre, siger han.

Hos landets næststørste parti, Venstre, kalder sundhedsordfører Martin Geertsen lovgivningen for "ikke god, men nødvendig".

- Det er en meget indgribende lov, og jeg synes, det har været en meget alvorstung dag, hvor vi har være tvunget til at træffe nogle svære beslutninger. Landet står i en svær situation, og det har kaldt på nogle drastiske beslutninger, siger han.

Respondenter til Megafon

TV 2 har i mange år samarbejdet med analyseinstituttet Megafon om at afdække danskernes holdninger til politiske og samfundsrelevante emner.

Kunne du tænke dig at være medlem af Megafon’s Danmarkspanel? Det er et repræsentativt sammensat ”mini-Danmark”, hvor medlemmerne løbende får tilsendt spørgsmål.

Panelets besvarelser bliver blandt andet brugt som baggrund til aktuelle artikler og indslag i Politiken og TV 2 Nyhederne.

Hvis du vil have din stemme hørt i debatten, så tryk her og tilmeld dig.

Herunder følger en uddybende beskrivelse af lovgivningens vigtigste elementer:

Her er regeringens nye beføjelser

 1. Mulighed for at tvinge folk i isolation

  Sundheds- og ældreministeren får fremover beføjelser til at påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson, at lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet og at lade sig isolere i en egnet facilitet.

  Sundheds- og ældreministeren kan desuden tvinge en syg eller smittet i behandling og kan også få hjælp af for eksempel politiet til at håndhæve det. Desuden kan han beslutte, at personer i "nærmere bestemte risikogrupper" tvangsvaccineres.

 2. Påbud mod større arrangementer

  Modsat i dag vil det med den nye lovgivning fremover være muligt for regeringen at lave et generelt påbud om ikke at afholde arrangementer af en vis størrelse. Det gælder både indendørs og udendørs samt offentlige såvel som private arrangementer. Myndighederne anbefalede i går, at man ikke afholdt arrangementer med deltagelse af personer på mere end 100 personer.

  For at kontrollere af påbuddet overholdes kan ministeren efter forhandlinger med justitsministeren  give politiet tilladelse tvinge sig adgang til lokaler eller andre lokaliteter uden retskendelse.

 3. Mulighed for at lukke offentlige institutioner

  Sundheds- og ældreministeren får også mulighed for at begrænse adgangen til og helt lukke offentlige institutioner. Ministeren kan også afspærre hele områder, hvor en alment farlig sygdom optræder, hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang.

  Ministeren kan desuden efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over.

 4. Kan lukke skoler og daginstitutioner

  Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning. Han kan også vedtage foranstaltninger, der sikrer nødpasning.

 5. Mulighed for at tilsidesætte patientrettigheder

  For at sikre sikre kapacitet til behandling og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom på landets hospitaler, får sundheds- og ældreministeren mulighed for at indføre bestemmelser, der gør, at almene patientrettigheder som udredningspligt, behandlingsgaranti, frit sygehusvalg og så videre kan tilsidesættes.

 6. Begrænsning af transport

  Sundheds- og ældreministeren får på transportområdet sammen med transportministeren kompetence til at indføre forbud mod adgang til eller restriktioner for transportmidler.

  Han kan desuden blandt andet bestemme, at folk på skibe ikke må have samkvem med personer på land.

 7. Ingen besøgende på hospitaler og plejehjem

  Sundheds- og ældreministeren kan beslutte, at det i en tid ikke vil være muligt at komme på besøg hos indlagte på både offentlige og private plejehjem og sygehuse.

 8. Sikring af varetilførsel

  Hvis det bliver nødvendigt, kan sundheds- og ældreministeren efter forhandling med relevante ministre fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.

 9. Kan ekspropriere privat ejendom

  Sundheds- og ældreministeren får beføjelser til at ekspropriere privat ejendom.