Politik

Ny undersøgelse: Halvdelen af alle landets daginstitutioner lever ikke op til lovkrav

Særligt om morgenen og fra middag frem til klokken cirka 15 er der i gennemsnit et højt antal børn per voksne i daginstitutionerne.

Om FOA's undersøgelse

Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle danske daginstitutioner. Der er opnået en svarprocent på 30 procent for lederne og 24 procent for medarbejderne – henholdsvis 836 besvarelser og 671 besvarelser. Der er kommet besvarelser fra daginstitutioner i alle 98 kommuner.

Beregningen omfatter kun den tid, hvor børnegruppen er åben, og det bliver antaget, at medarbejderne hver holder en halv times frokost i tidsrummet 12.00-13.30 Der er ikke taget højde for eventuelt syge børn, men der er heller ikke taget højde for eventuelt syge medarbejdere.

Halvdelen af alle landets vuggestuer og børnehaver lever i dag ikke op til det antal pædagoger per barn, som ifølge regeringen skal være minimumsnormeringen i landets daginstitutioner i 2025.

Det viser den årlige undersøgelse på daginstitutionsområdet ”Daginstitutionernes hverdag,” som Bureau 2000 har foretaget for FOA.

Ifølge undersøgelsen er der i gennemsnit 4,7 børn per voksen i vuggestuegrupperne og 9,1 børn per voksen i børnehavegrupperne. Og i cirka halvdelen af daginstitutionerne bliver kravet om maksimalt tre eller seks børn per voksen aldrig opfyldt eller kun opfyldt i én time om dagen.

- Med så ringe normeringer, som der er i praksis i dag, bliver vi nødt til at sikre, at alle børn bliver omfattet af minimumsnormeringerne. Det betyder også, at loven skal indføres på institutionsniveau, siger Kim Henriksen, der er formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

Han fremhæver samtidig, at kommunerne ifølge FOA skal forpligtes til at prioritere de mindste børn først, så lovkravet om antal børn per voksen først opfyldes i vuggestuegrupperne.

- Manglen på voksenkontakt er kritisk for alle børn, men de mindste børn og socialt udsatte børn er mest afhængige af den for at trives og danne gode relationer, siger han.

Det kan være rigtig svært at give den omsorg og tryghed, jeg gerne vil

FOA's undersøgelse

Undersøgelsen er baseret på medarbejdernes oplyste mødetider, men der er ikke taget højde for, at medarbejderne i løbet af dagen rydder op, laver dokumentation, skriver på intra eller udfører andet praktisk arbejde, mens de samtidig holder øje med børnene, fremgår det af undersøgelsen.

- Jeg er alene med op til 18 børn

Særligt om morgenen og fra middag frem til klokken cirka 15 er der gennemsnitligt et højt antal børn per voksne i institutionerne – mellem klokken 7.45 og 8.15 er der eksempelvis mere end 11 børnehavebørn per voksen, mens der i vuggestuen er over fem børn per voksen.

Eller som en stuemedarbejder i en daginstitution har skrevet som kommentar i sin besvarelse:

- Når man er alene, er man ofte nødt til at træffe valg mellem et barn, der skal skiftes eller tørres, og et barn der græder.

Det samme er tilfældet fra klokken cirka 12 til cirka 13.30, hvor der er over 11 børnehavebørn per voksen og mellem seks og syv vuggestuebørn per voksen.

En anden skriver:

- Når min kollega har åbnet og går til pause mellem klokken 09.00 og 09.30 og til overleveringssamtale eller planlægningsmøde, er jeg alene med op til 18 børn fra tre til fem år.

Samlet set viser undersøgelsen, at der i 56 procent af institutionerne gennemsnitligt er en medarbejder alene i institutionen om morgenen efter åbningstid, mens der i 68 procent af institutionerne er en medarbejder alene i institutionen om eftermiddagen.

Og det kommer de 500 millioner kroner, som regeringen og dens støttepartier i februar blev enige om i første omgang at udmønte til området, ikke til at ændre ved, siger Kim Henriksen.

- Når man kigger på tallene, er normeringen i spidsbelastningssituationerne mere end dobbelt så slem som miniumumskravene, så der er lang vej, selvom vi har en plan til 2025. Vi har foretaget et kvantespring med de første 500 millioner kroner, men vi kommer ikke i mål set i forhold til 2025.

Mange oplever ikke at kunne give børnene nok omsorg

Rapporten har også kigget på, om medarbejderne oplever at kunne give børnene tilstrækkeligt med omsorg.

På dét spørgsmål har 63 procent svaret, at de dagligt eller flere gange om ugen oplever ikke at kunne give tilstrækkelig med omsorg. Det er en stigning på ti procentpoint i forhold til 2019.

Samtidig oplever 41 procent dagligt eller flere gange om ugen ikke at kunne give et barn trøst.

- Det kan være rigtig svært at give den omsorg og tryghed, jeg gerne vil. Det fylder meget i mig, og jeg har tit dårlig samvittighed, når jeg kører hjem, skriver en i en kommentar til sin besvarelse.