Danmark under vand

Støttepartier kræver national plan for klimatilpasning

SF kommer med seks bud på værktøjer, som ifølge partiet kan sættes i gang med det samme. Regeringen er for langsom, lyder det.

Der skal gøres noget ved de voldsomme oversvømmelser i Danmark, og den plan, regeringen har lagt frem, er ikke omfattende nok.

Det mener SF, der nu vil have klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) til indkalde både partier, Kommunernes Landsforening, naturorganisationer og landbrugsorganisationer til forhandlinger om både klimasikring og klimatilpasning.

- Lige nu står folk med oversvømmede kældre og baghaver. For et par somre siden led vi under tørken. Voldsomme storme presser regelmæssigt vand langt ind over vores kyster. Det skal vi finde løsninger på, og vi kan ikke blive ved med at vente på, at det passer ind i regeringens drejebog og fireårsplan, siger partiformand Pia Olsen Dyhr.

Konkret har SF seks tiltag, som partiet mener kan sættes i gang allerede nu.

Blandt andet vil partiet have indført et klimasikringsmærke til huse, som vurderer risikoen for klimarelaterede vandskader, og få fastlagt, hvilke truede områder der bør 'gives fri' til naturen, og hvilke der bør klimasikres.

EL og R bakker op

Regeringen har selv tidligere på ugen præsenteret et forslag om spildevandsselskabernes klimatilpasning.

Blandt andet vil man gøre det nemmere at klimasikre byerne ved dels at lempe reglerne for klimatilpasning oven på jorden og dels ved at fjerne kravet om, at kommuner skal finansiering minimum 25 procent af projekterne, for at de kan godkendes.

Det tager SF som et tegn på, at ministeren er klar til at gøre noget. Det er bare for lidt og for langsomt, mener Pia Olsen Dyhr.

Vi skynder os alt det, vi overhovedet kan

Statsminister Mette Frederiksen (S) om klimaindsatsen

Regeringens to øvrige støttepartier, Enhedslisten og Det Radikale Venstre, støtter SF's udspil og fra højrefløjen er der desuden opbakning fra Venstre:

- Jeg synes, det er en ret vild situation, vi står i, siger klimaordfører Tommy Ahlers (V).

- Det regner, så det oversvømmer hele Danmark, og det viser, vi kan ikke bare sidde og vente her. Vi er nødt til at komme i gang med at handle – kom nu i gang kære regering.

Regeringen vil ikke sætte dato for forhandlinger

Under tirsdagens spørgetime med statsministeren i Folketinget pressede støttepartierne på for at indlede forhandlingerne om en handlingsplan for klimaområdet.

Men regeringen vil endnu ikke sætte en dato, svarede statsminister Mette Frederiksen (S):

- Der er ikke noget ændret fra regeringens side i forhold til vigtigheden af opgaven, eller at det haster. Vi skynder os alt det, vi overhovedet kan, og vi skal være nået et godt stykke, inden vi går på sommerferie, sagde Mette Frederiksen.

I forlængelse af præsentationen af forslagene om spildevandsselskabernes klimatilpasning har regeringen indkaldt partierne bag vandsektorloven, som tæller alle på nær Alternativet og Nye Borgerlige, til forhandlinger torsdag.

Her glæder man sig til at diskutere SF's forslag, som man ifølge miljøordfører Mette Gjerskov umiddelbart er positiv over for.

- Mange af de ting, SF foreslår, har vi allerede kigget på, eller er vi i gang med at kigge på. Det er måske i nogle lidt andre detaljer, men der er helt klart åbent for en god dialog, siger hun til TV 2.

Sådan vil SF klimasikre og klimatilpasse Danmark

 1. Nødplan til fremtidig klimasikring

  Fastlæggelse af, hvilke truede områder der bør ’gives fri’ til naturen, og hvilke der bør klimasikres. Det gælder bygninger og infrastruktur og også lavbundsområder og ådale. Der skal samtidig laves en detailkortlægning af de truede områder med en tidshorisont på minimum 100 år og med intervaller på 10-20 år. Desuden skal det fastlægges, hvilke områder der skal klimasikres som national prioritet.

 2. Jordfordeling i landbruget

  Landmænd skal afgive lavtliggende jord i bytte for højere beliggende land. På de lavtliggende områder skal skabes natur, der bedre holder på vandet og det kulstof, der er lagret i jorden. 

   At tage de lavtliggende tørvejorder i ådalene ud af drift vil – udover effekterne i forhold til natur og klimatilpasning – medføre en markant reduktion af drivhusgasudledninger.

 3. Klimasikret byggeri og infrastruktur

  Forbud mod byggeri og infrastruktur i truede områder uden etablering af levetidsholdbar klimatilpasning. Klimatilpasningen skal se frem mod de kommende minimum 100 år.

 4. Budgetloven skal klimaopdateres

  Anlægsloftet skal ikke spænde ben for de grønne tiltag. Der er behov for renoveringer af bygninger i dårlig stand og sikring af bydele mod store regnskyl. Derfor skal det kommunale anlægsloft ikke omfatte energirenoveringer og jordkøb.

 5. Forpligtet forsikring af landbrug og skovbrug

  Jordbrug (landbrug og skovbrug) skal forpligtes til klimatilpasning, og det skal gøres lovpligtigt at forsikre sig mod tab som følge af ekstremt vejr.

 6. Klimasikringsmærke af huse

  Huskøbere skal have bedre overblik over risikoen for klimarelaterede vandskader på deres huse. Samtidig skal der sørges for, at flere er forsikret mod vandskader.