Politik

Uhørt giftig magtkamp er ved at tage livet af Alternativet

ANALYSE: Partiet, der prædiker "ny politisk kultur", er kastet ud i en magtkamp, der handler mere om personlige uvenskaber end politiske uenigheder.

Det vil være årets underdrivelse at skrive, at det ulmer i Alternativet.

Det brænder.

Jeg har det seneste år som journalist også dækket voldsomme magtkampe i både Venstre og Liberal Alliance. Men den giftighed og den voldsomhed, hvormed beskyldninger og insinuationer fyger på kryds og tværs i det parti, der ellers har brystet sig af at fremme en ”ny politisk kultur” bygget på empati og gennemsigtighed, trumfer med længder, hvad jeg har lagt øre til under samtaler med Venstre-folk og LA-støtter.

Forleden kunne Information, i en grundig artikel baseret på primært anonyme kilder, fortælle om en lang række episoder, hvor partiets nyvalgte leder, Josephine Fock, angiveligt har overfuset ansatte og partifæller og sågar har ”rusket” folk. Et tidligere folketingsmedlem har ifølge avisen modtaget ”professionel hjælp som følge af Josephine Focks hårde ledelsesstil”.

Over for avisen bekræfter Uffe Elbæk, at han ”er vidende om episoderne”, men har ikke yderligere at tilføje.

TV 2 har været i kontakt med nogle af de personer, der også har talt med Information, og de bekræfter, at artiklen gengiver deres oplevelser af en række episoder.

"Topmålet af ynkelighed"

Flere af Josephine Focks støtter er efterfølgende gået voldsomt i rette med det billede af den nyvalgte Å-leder, man efterlades med efter endt læsning af artiklen.

Som udenforstående er det mere end svært at finde ud af, hvad der er op og ned.

Se blot dette voldsomme skænderi, der i weekenden fandt sted mellem to tidligere absolutte hovedpersoner i Alternativet – tidligere politisk ordfører Carolina Magdalene Maier og tidligere sekretariatschef Mikkel Nørskov Kjær – på Maiers åbne Facebook-profil.

Den tidligere Å-ordfører, der i parentes bemærket er suppleant til Folketinget og vil få mulighed for at vende tilbage til Christiansborg, hvis Uffe Elbæk går i løbet af valgperioden, indleder med at kalde Informations arbejde for ”ussel journalistik, hvis vægtning er bevidst skæv”.

Hun langer samtidig voldsomt ud efter Uffe Elbæk, der som menigt folketingsmedlem ”underløber sin politiske leder” ved at bekræfte, at han er bekendt med de episoder, Information beskriver.

Det får Mikkel Nørskov Kjær til at beskylde sin tidligere nære kollega på den grønne gang på Christiansborg for ”topmålet af ynkelighed”. Skænderiet fortsætter i Facebook-tråden og flere alternativister blander sig undervejs.

- Jeg ved med sikkerhed, at der er andre og endnu mere kritiske vinkler, der end ikke er bragt, skriver Mikkel Nørskov Kjær blandt andet.

Tak for kaffe.

Personlige konflikter

Det er velkendt, at der mildest talt ikke var et harmonisk samarbejde mellem Josephine Fock, Rasmus Nordqvist og Uffe Elbæk, da disse tre i en stor del af sidste valgperiode udgjorde folketingsgruppens ledelse. Og det er ligeledes velkendt, at ingen af de fem nuværende medlemmer af Alternativets folketingsgruppe støttede Josephine Focks bestræbelser på at blive ny politisk leder.

Det foreløbige samarbejde mellem Fock som politisk leder og folketingsgruppen er også anstrengt.

Der er politiske forskelle mellem dem, der kæmper om magten i Alternativet. Eksempelvis har Fock talt for, at partiet skal rykke tættere på regeringen i jagten på politisk indflydelse i stedet for at insistere på at ville udgøre en grøn blok uden nævneværdig indflydelse på den førte politik.

Men konflikten i Alternativet handler ikke først og fremmest om politiske uenigheder. Den handler om personlige konflikter. Om ondt blod. Og om enormt mange rygter og beskyldninger på kryds og tværs, som jeg som journalist simpelthen ikke vil gengive her, da jeg ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre, hvilken fløj der har ret.

Hovedbestyrelsen skal tage stilling

Lørdag blev Informations artikel også genstand for en intens debat i Alternativets hovedbestyrelse. En hovedbestyrelse, der også i sig selv er splittet mellem dem, som bakker Fock op, og dem, der er voldsomt kritiske over for hende.

Kompromisset på mødet blev formuleret i en udtalelse, som efterfølgende blev sendt til TV 2.

Her understreger hovedbestyrelsens talsperson, at man ”tager anklagerne mod vores politiske leder meget alvorligt”, og at ”ruskeri og krænkende adfærd, som det er beskrevet i Informations artikel, er uforeneligt med Alternativets værdier og grundlag”.

Hovedbestyrelsen vil i løbet af de kommende dage afholde endnu et møde, denne gang med Josephine Fock, for at gennemgå anklagerne.

- Efter de møder vil Hovedbestyrelsen tage stilling til, om der skal iværksættes eventuelle yderligere handlinger, lyder det i en intern meddelelse fra hovedbestyrelsen til partiets folkevalgte, som TV 2 er i besiddelse af.

Hvad der sker herfra, er umuligt at spå om. Men det sidste opsigtsvækkende kapitel i den uhørt giftige og altoverskyggende magtkamp er næppe skrevet. Og så længe det fortsætter sådan, er det genopbygningsarbejde, der er fuldstændigt afgørende for Alternativets fremtid, umuligt.

Og kompromisset mellem de stridende parter er svært – hvis ikke umuligt – at få øje på.