Derfor tror russerne, at Sanders kan blive deres nye nyttige idiot

KOMMENTAR: Den russiske støtte til senatoren er et forsøg på at øge den udprægede splittelse og mistillid, der dominerer amerikansk politik.

Avisen Washington Post kunne med henvisning til anonyme kilder i weekenden fortælle, at Rusland har forsøgt at støtte både Donald Trumps og Bernie Sanders` præsidentkampagne.

Lad os for en sikkerheds skyld starte med at tage de nødvendige forbehold. Der er tale om anonyme kilder, og en russisk talsmand har afvist, at Rusland skulle blande sig i den amerikanske valgkamp. Her kan man selvfølgelig anføre, at russerne jo i realiteten aldrig ville indrømme indblandingen, selv hvis den fandt sted, men benægtelsen skal selvfølgelig nævnes. Rusland nægter jo også fortsat at have blandet sig i 2016-valget, selvom dette er blevet dokumenteret ganske overbevisende.

Men måske vigtigst af alt har Bernie Sanders været ude og bekræfte, at han er blevet orienteret om russernes angivelige støtte og har også offentligt kommenteret og taget stærkt afstand fra selvsamme.

I og med Sanders selv har kommenteret historien, er det på tide at stille det oplagte spørgsmål: vi ved godt, at russerne tidligere har blandet sig i et amerikansk præsidentvalg med det formål at hjælpe Donald Trump. Men hvorfor skulle russerne nu være interesseret i at støtte Bernie Sanders?

Svaret er ganske enkelt, at russerne hĂĄber, at Sanders kan blive deres nye nyttige idiot.

Kaosteorien

Ligesom indblandingen under præsidentvalgkampen i 2016 er russernes primære målsætning i den her omgang indledningsvis nok at skabe kaos og underminere tilliden til det politiske system i USA.

Det er dét, som de falske historier og propaganda, der også florerede på de sociale medier i stor stil under 2016-valget, især skal opnå: at øge den i forvejen store splittelse i den amerikanske befolkning og underminere den i forvejen skrøbelige tillid til de samfundsbærende amerikanske institutioner.

Som en rapport fra de amerikanske efterretningstjenester konkluderede i januar 2017, så var formålet med indblandingen at underminere offentlighedens tillid til den demokratiske proces samt at ”nedgøre” den forventede næste amerikanske præsident, Hillary Clinton. Det var først over tid, at Rusland ”klart foretrak” præsidentkandidaten Trump og agerede med det formål, at Trump vandt valget.

Det er meget plausibelt, at der ligger et lignende rationale bag russernes angivelige indblanding den her gang. Set med russiske briller er der tale om en win-win-situation ved at støtte Sanders` kampagne i form af propaganda og desinformation på de sociale medier. I 2016 gik russerne i sidste ende aktivt ind for, at Donald Trump skulle slå Hillary Clinton. At Trump vandt valget snævert og sidenhen jævnligt har afvist, at Rusland skulle have blandet sig i præsidentvalget til hans fordel og i stedet for har fremført adskillige konspirationsteorier, har mildest talt ikke mindsket splittelsen i det amerikanske samfund. Tværtimod anser en ikke ubetydelig del USA's siddende præsident for at være Ruslands nyttige idiot, hvis ikke endda en decideret russisk agent. Trumps tidligere modstander Hillary Clinton er gået så langt som at kalde USA's præsident for ”Putins marionet”.

Sved pĂĄ panden

At russerne denne gang tilsyneladende også støtter en præsidentkandidat, der kun er demokrat, når det er belejligt, og blandt andet har gjort politisk karriere ved at være i opposition til netop det parti, han nu gerne vil være præsidentkandidat for, er derfor ikke særlig overraskende. Tværtimod er Bernie Sanders en nærliggende brik i russernes forsøg på at underminere tilliden til det amerikanske demokrati og øge den i forvejen udprægede splittelse.

Udsigten til at den selverklærede demokratiske socialist kunne gå hen og blive Demokraternes præsidentkandidat er i disse uger ved at give det demokratiske etablissement sved på panden. Selvom Sanders faktisk er den mest populære demokratiske præsidentkandidat, anses det som et mareridtsscenarie i partitoppen, hvis det bliver Sanders, der skal tage kampen op mod Trump, fordi socialisten angiveligt skulle være chanceløs mod præsidenten.

Samtidig er der blandt senatorens støtter en udbredt ide om, at det demokratiske etablissement i 2016 ”snød” Sanders for nomineringen, fordi de såkaldte superdelegerede i altovervejende grad støttede Hillary Clinton. Senatorens støtter ignorerer belejligt, at Sanders også lige fik små fire millioner færre stemmer end Clinton i primærvalgene. Så ideen om, at etablissementet ”stjal” nomineringen, er mildest talt tynd. Men det er altså en ide, der er udpræget hos Sanders' vælgere, og dermed har potentiale til at skabe problemer for Demokraterne, hvis Sanders igen ikke skulle vinde nomineringen. Det er af selvsamme årsag, at præsident Trump og hans støtter også gør deres ypperste for netop at promovere ”Demokraterne vil røvrende Bernie igen”-teorien.

Ruslands nye nyttige idiot

Derfor giver det åbenlys mening for Rusland at håbe og medvirke til, at Bernie Sanders bliver præsident Trumps kommende modstander.

Tænk hvis Sanders skulle vinde præsidentvalget, så vil spekulationerne om, hvorvidt russerne havde hjulpet den selverklærede demokratiske socialist - der i sin tid tog på bryllupsrejse til Sovjetunionen – klæbe til en mulig kommende præsident Sanders.

Denne tvivl kommer dog næppe til at være forbeholdt Sanders, men enhver kommende demokratisk præsident. Man må formode, at russerne kommer til at hjælpe de fleste demokratiske præsidentkandidater i et eller andet omfang, fordi det ypperste mål netop er at øge polariseringen og splittelsen i befolkningen.

Med andre ord vil mistilliden og konspirationsteorierne finde deres naturlige fortsættelse, uagtet om Donald Trump fortsætter som amerikansk præsident eller ej.

Set med russiske briller kan man næppe forestille sig noget bedre.

Uanset om Bernie Sanders vil det eller ej – og igen kan det ikke pointeres nok, at senatoren tager kraftig afstand fra den russiske støtte – er Sanders nemlig det mest oplagte bud på russernes nyttige idiot anno 2020.