FDM om tiltag mod vanvidsbilister: Ét punkt skurrer i ørerne

Det er urimeligt og alt for vidtgående, at tredjeparter fremover kan blive straffet, mener både FDM og brancheforeningen Finans og Leasing.

Der er mange gode og fornuftige initiativer i regeringens udspil mod vanvidskørsel, men ét punkt stikker ud ifølge bilejernes interesseorganisation, FDM.

Et af de foreslåede initiativer er nemlig, at alle biler anvendt til vanvidskørsel i udgangspunktet skal beslaglægges og bortauktioneres, uanset om bilen er ejet af en anden end føreren.

Og det skurrer i ørerne, mener juridisk konsulent i FDM Dennis Lange.

- I min optik hopper kæden af, når man vil straffe nogen for noget, andre har gjort. Grundlæggende er det jo sådan i en retsstat, at du straffer dem, der begår lovovertrædelsen, siger han.

I den danske grundlov er der fri ejendomsret, men ifølge regeringen er forslaget gangbart rent juridisk.

Problemer med leasede biler

Tiltaget skal modvirke det problem, at det i dag ofte er bilister i leasede muskelbiler, der kører vanvidskørsel. Det begrænser sanktionsmulighederne hos politiet, der ikke kan konfiskere køretøjerne.

Med de nye regler vil leasingselskaberne dog fremover få ret til at søge erstatning hos gerningsmanden, hvis en af deres biler bliver konfiskeret på grund af vanvidskørsel. Derudover får de flere muligheder for at tjekke økonomiske oplysninger om lejeren.

Det skal minimere risikoen for, at økonomisk dårligt stillede stråmænd kan lease biler. Formodningen er nemlig, at vanvidsbilister benytter stråmænd til at leje bilerne, og at der er tale om socialt udsatte borgere med dårlig økonomi.

- Vi har set situationer, hvor alt for mange leasede biler har været med i det her, og det skal stoppes. De har en forpligtelse til at leve op til, at tingene også er i orden for dem, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Her påpeger Dennis Lange fra FDM, at private bilejere også risikerer at blive straffet, hvis de har lånt deres bil ud, men at regeringens udspil ikke lægger op til at give bilejerne tilsvarende ekstra kontrolmuligheder.

Vidtgående indgreb

Brancheforeningen Finans og Leasing roser regeringens udspil, men direktør Christian Brandt synes på linje med FDM, at man med konfiskationsmodellen er gået for vidt.

- Vi er helt med på, at bilen skal beslaglægges fra bilisten. Men vi synes, det er for vidtgående, at bilen, som er leasingselskabets ejendom, skal overtages af staten. Det er jo vanvidsbilisten, der har gjort noget forkert, siger han.

Han giver ikke meget for, at leasingselskaberne får mulighed for at søge erstatning hos gerningspersonen, for virkeligheden vil i de fleste tilfælde blive, at regningen ikke bliver betalt.

- Så de facto er det leasingselskabet, der bliver straffet. Det er urimeligt, mener Christian Brandt.

Blandt de øvrige initiativer i regeringens udspil er bedre muligheder for at konfiskere førerretten og for at straffe med fængsel, allerede ved første forseelse.