Politik

Overblik: Her er hele regeringens forslag til at flytte milliarder mellem landets kommuner

Se de mest centrale punkter i regeringens udspil nedenfor.

Der skal flyttes penge fra by til land. I alt skal 1,4 milliarder kroner flyttes fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner, som er mere økonomisk pressede.

Det er et af hovedelementerne i regeringens udspil til en ny såkaldt udligningsreform, som netop er blevet præsenteret på et pressemøde i Finansministeriet.

- Forskellene mellem land og by er blevet for store. De forskelle ønsker regeringen at udligne, siger Social- og Udenrigsminister Astrid Krag (S).

Formålet er at sikre en mere lige velfærd i landets kommuner.

Onsdag løftede regeringen sløret for dele af sit forslag til et nyt udligningssystem, men først nu har regeringen præsenteret det samlede udspil.

De centrale elementer i regeringens forslag til nyt udligningssystem

 1. Penge fra by til land

  Regeringen vil flytte 1,4 milliarder kroner fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner. Pengene skal især komme fra Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør.

  Kommuner som Lolland, Langeland, Guldborgsund, Tønder og Frederikshavn skal modtage flere penge.

  I alt skal 58 kommuner modtage flere penge, mens 34 kommuner skal afgive flere penge. 6 kommuner vil ikke blive nævneværdigt berørt. 

 2. Statstilskud på 500 millioner

  Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner, der skal gå til et særligt tilskud til ø- og yderkommunerne. 

 3. Kommuner kan sætte skatten op

  Regeringen foreslår, at kommuner, som skal bidrage mere, får mulighed for at sætte kommuneskatten op og beholde de ekstra skatteindtægter. 

  Den statslige bundskattesats skal samtidig sættes ned. 

 4. Loft over rabat til velstående kommuner

  I dag får kommuner med lav skat en rabat i det beløb, de skal aflevere til andre kommuner via udligningssystemet. Regeringen vil sætte et nyt loft over den rabat, så de mest velstående kommuner skal bidrage mere.

 5. Flere penge til kommuner med mange svage ældre

  Der er forskel på, hvor længe borgere lever, og hvor svage eller friske, de er, mellem kommunerne. Regeringen vil flytte penge til de kommuner, hvor borgerne har en lav gennemsnitlig levetid, og som har høje udgifter til ældrepleje. 

 6. Socialt udsatte skal vægte højere

  Nogle kommuner har flere socialt udsatte borgere end andre kommuner. Ifølge regeringen bør der i den økonomiske omfordeling lægges mere vægt på antallet af borgere uden beskæftigelse eller erhvervsuddannelse, psykiatriske patienter, personer med handicap uden for arbejdsstyrken og børn i familier med lav uddannelse. 

 7. Au pairs skal ikke give tilskud

  I dag får kommunerne tilskud pr. au pair, fordi de tæller med i opgørelsen af udlændinge, som er tiltænkt at dække ekstra omkostninger i forbindelse med for eksempel integration. Au pairs skal ikke længere tælle med i udlændinge, der giver tilskud. 

 8. Kompensation og indfasning over tid

  Regeringen vil indfase det nye system over tid, blandt andet via en kompensationsordning. 

Kilde: Regeringsudspil: Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning, Social- og Indenrigsministeriet.