Politik

S og R vil ikke give blinde børn minimumsret til støtte

Dansk Blindesamfund vil have indført minimumsrettigheder for blinde børn, efter en treårig blind pige fik frataget sin støttepædagog i børnehaven.

Omfanget af støtte til blinde børn må ikke afhænge af den enkelte kommunes økonomi, lyder det fra Dansk Blindesamfund, efter det er kommet frem, at en treårig blind pige siden årsskiftet har gået i børnehave uden nogen form for særlig støtte.

En fejl i ansøgningen til Københavns Kommune betød, at børnehaven ikke længere kunne få dækket lønnen til den støttepædagog, treårige Paloma tidligere har været bevilliget.

Men situationen er ikke enestående, fortæller landsformand for Dansk Blindesamfund, Thorkild Olesen. Derfor har organisationen nu opstillet en række anbefalinger til en lovændring, der skal sikre, at ingen kommuner fremover vil kunne fratage blinde børn deres støttepædagoger.

Anbefalinger, som en række politiske partier nu bakker op om.

Opbakning fra flere partier

Udover en grundpakke, der blandt andet skal sikre hjælpemidler, træning i at gå med stok, en psykosocial hjælp til at leve med et synshandicap og kurser for pårørende, anbefaler Dansk Blindesamfund blandt andet følgende rettigheder til blinde børn i alderen 0-18 år:

  • En garanti for adgang til støttetimer i dagsinstitution. Selve antallet skal afhænge af, hvor blindt barnet er.
  • En samlet bevilling for de første fem år frem til skolestart. I dag skal der ifølge Dansk Blindesamfund søges på ny hvert år, og dermed risikerer blinde at blive skåret i støtte fra år til år. I Palomas tilfælde har børnehaven skulle søge om støtte hver tredje måned.
  • Kurser til pædagogisk personale, der skal have med barnet at gøre, udbudt af et nationalt kompetencecenter.
  • Adgang til løbende rådgivning til det pædagogiske personale.

Både Venstre, Liberal Alliance, SF, Nye Borgerlige og Enhedslisten fortæller til TV 2, at de er klar til at stemme for et forslag om minimumsrettigheder til blinde børn. Tilsammen har de 76 ud af Folketingets 179 mandater.

- Jeg er fuldstændig enig med Dansk Blindesamfund i den her sag. Jeg synes, det er helt naturligt, at man laver nogle pakker, man kan tage i brug, når man enten får et blindt barn eller mister synet – ligesom man har gjort det med kræftpakkerne, siger Venstres handicapordfører, Anni Mathiesen, som undrer sig over, at det ikke er blevet gjort for længe siden.

På nuværende tidspunkt afhænger støtten til blinde af en vurdering, som en sagsbehandler i kommunen skal foretage. Men der findes ingen krav om, at sagsbehandleren skal have nogen specialiseret viden om det at være blind.

- Det her skal bringes ind på ministerens bord og gennemføres, for jeg kan ikke se, hvordan nogen politikere skulle være modstandere af det her, siger V-ordføreren.

Også Enhedslisten og SF's ordførere på området siger, at de er klar til at stille forslaget, såfremt der er politisk flertal for det.

Dansk Blindesamfund kalder det "uacceptabelt", at treårige Polema ikke længere har en støttepædagog i sin børnehave.

Regeringen siger nej

Hverken den socialdemokratiske regering eller Radikale Venstre bakker dog op om anbefalingerne. Handicapordfører Daniel Toft Jakobsen (S) siger til TV 2, at han ikke mener, at det er en god idé at lave minimumsrettigheder på området.

- Vi vil gerne holde fast i de individuelle vurderinger, for jeg tror ikke, en hel masse specifikke minimumsrettigheder løser problemerne, siger han.

Til gengæld er socialdemokraterne positivt stemt overfor blindesamfundets anbefaling om at lave længere bevillinger, så de enkelte institutioner ikke skal søge om støtte én eller flere gange om året, som det er tilfældet i dag. Om en ændring er nødvendig, vil den socialdemokratiske handicapordfører dog ikke konkludere, før der ligger en færdig evaluering af hele området.

En sådan evaluering står skrevet ind i regeringens forståelsespapir samt finansloven for 2020 og sættes i gang i foråret.

Radikale vil lovgive bredere

Hos Radikale Venstre synes man ikke, forslaget fra Dansk Blindesamfund er den rigtige måde at lovgive på.

- Jeg har ikke lyst til at gå ind og lave regler for blinde for sig. Jeg er meget optaget af, at der skal gøres noget, men jeg vil altid foretrække, at man lovgiver bredere, siger socialordfører Rasmus Helveg Petersen, som også taler for at afvente den evaluering, der igangsættes til foråret.

Men det er der ikke tid til at vente på, siger landsformand for Dansk Blindesamfund Thorkild Olesen. Han kalder det nuværende system et "rent postnummer-lotteri", fordi der ifølge ham er stor forskel på, hvor meget støtte de enkelte kommuner giver.

- Tiden går, og klokken slår. Paloma er langt fra den eneste, der er i klemme, så vi har brug for, at der snart sker noget.

Spørgsmål til ministeren

Hverken de konservative eller Dansk Folkeparti er direkte afvisende overfor anbefalingen af minimumsrettigheder, men handicapordfører Karina Adsbøl (DF) har en bekymring for, at indførelsen af rettigheder vil ske på bekostning af den individuelle faglige vurdering.

Hun foreslår i stedet at indføre opsættende virkning, som betyder, at man skal følge den seneste afgørelse, der er truffet. I Palomas tilfælde ville det have betydet, at støttepædagogen kunne have fortsat, indtil kommunen aktivt havde taget stilling til, hvorvidt støtten skulle fortsætte eller ej. I stedet udløb støtten, fordi der ikke blev genansøgt korrekt.

Her er Lea og Paloma. Paloma er blindfødt og lige blevet 3 år. Lea er eller rettere VAR Palomas støttepædagog i...

Posted by Rikke Marie Hubert on Monday, January 13, 2020

Da TV 2 torsdag skrev artiklen om treårige Paloma, gik Karina Adsbøl til tasterne for at stille spørgsmål til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S). Hun ville have hende til at kommentere på artiklen, og om hun var enig i, at opsættende virkning vil være en god idé.

- Når man har behov for støtte, skal man have det, men balancen med de her minimumsrettigheder er, at man jo godt kan have behov for mere. Jeg kan derfor godt lide de individuelle vurderinger, men det er ikke dermed sagt, at der ikke skal være minimumsrettigheder, siger Karina Adsbøl til TV 2.

125 blinde børn

Det Konservative Folkeparti vil først vende anbefalingerne i deres folketingsgruppe, før de kan afgøre, om de vil stemme for et eventuelt forslag.

Beslutter de konservative at bakke op, vil forslaget være ét mandat fra et flertal.

Ifølge synsregisteret er der i dag 125 børn under 18 år, der per den danske klassifikation kategoriseres som blinde. Det vil sige, at de maksimalt har ti procent af deres syn. Tæller man stærkt svagtsynede med, er tallet 700 børn.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Alternativets handicapordfører, Torsten Gejl, for at spørge, om partiet bakker op om anbefalingerne, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.