Politik

Bred aftale: Sådan vil Folketinget forhindre underbetalte chauffører på de danske landeveje

Fremover skal udenlandske transportfirmaer dokumentere, at deres chauffører får en løn, der svarer til danske vilkår, når de kører i Danmark.

Det skal være slut med underbetalte, udenlandske chauffører på de danske landeveje.

Et bredt flertal bestående af samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance har netop vedtaget en aftale, der fremover sikrer, at udenlandske transportfirmaer skal dokumentere, at deres chauffører får en løn, der ikke afviger væsentligt fra danske vilkår, når de kører i Danmark.

- Aftalen sætter en meget stort stopklods for de horrible lønninger og uretfærdige arbejdsvilkår, vi har set i transportbranchen. Nu sikrer vi gode lønninger, gode arbejdsvilkår og ordentlig konkurrence, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Aftalen bygger på de anbefalinger, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i fællesskab har foreslået for at forhindre løndumping i transportbranchen, og indholder en række krav om dokumentation og kontrol på transportområdet:

Sådan vil Folketinget forhindre løndumping på de danske landeveje

 1. Løn skal matche danske overenskomster

  Fremover skal udenlandske transportfirmaer kunne dokumentere, at deres chauffører får en løn, der ikke afviger væsentligt fra danske vilkår, når de kører i Danmark.

  Udgangspunktet er de overenskomster på transportområdet, der er mest repræsentative.

  Samtidig skærpes kravene også til danske vognmænd, som også skal følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få en godskørselstilladelse.

 2. Registrering og dokumentation

  For at kunne køre i Danmark skal udenlandske vognmænd registrere sig i et nyt register, så danske myndigheder ved, hvem der kører cabotagekørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have

  Samtidig skal deres chauffører permanent have papirer liggende i førerhuset, der dokumenterer, at de er ansat på vilkår, der matcher de danske. 

  Det bliver politiet og en administrativ myndighed, som skal kontrollere, at kravene til de udenlandske vognmænd bliver overholdt.

 3. Bøder for brud på reglerne

  Hvis de udenlandske transportvirksomheder ikke anmelder oplysninger til det nye register, kan de få bøder på op til 10.000 kr.

  Hvis de ikke overholder lønniveauet, kan de få bøder på minimum 35.000 kr.  

  Sanktionerne over for danske vognmænd forbliver de samme som i dag, hvor en tilladelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for den ikke er overholdt.  

Underbetalte filippinere i Padborg

Behovet for en ny aftale på transportområdet blev særlig tydelig, efter Fagbladet 3F og TV 2 i efteråret 2018 kunne dokumentere, at filippinske chauffører, der kørte for Kurt Beier Transport, levede under kritisable og primitive forhold til en lav løn i Padborg.

De var kommet til Danmark via Polen, hvor de var ansat i Kurt Beier Transports datterselskab. Med arbejdstilladelse i det polske selskab stod det dem frit for at arbejde i Danmark - men til polske løntakster, hvilket betød, at de arbejdede for helt ned til 15 kroner i timen.

Det er rigtigt, at kernen af det, der var problemet i Padborg-sagen, ikke er løst endnu

Peter Hummelgaard (S), beskæftigelsesminister

Efter afsløringen er blandt andre politiet, Center for Menneskerettigheder og Aabenraa Kommune gået ind i sagen, og Kurt Beier Transport er blevet politianmeldt af både sidstnævnte i Danmark og et hollandsk transportarbejderforbund i Tyskland.

Gælder kun cabotagekørsel

Onsdagens aftale griber dog kun ind for den såkaldte cabotagekørsel, hvor udenlandske chauffører efter en tur til Danmark kører flere ture her i landet.

Den internationale kørsel, hvor chauffører blot kører igennem Danmark, rammer aftalen ikke, og derfor erkender beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard også, at man ikke er helt i mål endnu:

- Det er rigtigt, at kernen af det, der var problemet i Padborg-sagen, ikke er løst endnu. Men aftalen kommer til at sikre gode lønninger og gode arbejdsforhold for dem, der kører i Danmark, og chauffører, der kører for udenlandske virksomheder i Danmark. Det er jeg meget glad for, siger han.

Den internationale del er i stedet noget, der skal kontrolleres gennem EU, hvor man lige nu er igang med forhandlinger om, hvordan man fremover forhindrer løndumping på tværs af kontinentet.

Fagforeningsfriheden er sikret

Det har i lang tid ligget de røde partier i Folketinget på sinde at få gjort noget ved problemerne med løndumping i transportbranchen, men at det nu også er lykkedes regeringen at få de blå partier med skyldes i særlig grad én formulering.

Modsat hvad fagbevægelsen og arbejdsgiverne har foreslået, er det blevet skrevet ind, at lønningerne ikke nødvendigvis skal være den samme som i 3F's overenskomster, men blot ikke må afvige "væsentligt":

- Venstre har kæmpet for, at vi får sikret ordnede forhold på transportområdet på det danske arbejdsmarked. Den såkaldte Padborg-sag er fuldstændig uacceptabel. Alle chauffører i Danmark - også udenlandske - skal arbejde under ordnede og værdige forhold. Derfor er jeg tilfreds med aftalen. Og jeg er samtidig glad for, at der er blevet lyttet til Venstres krav om, at det skal ske med respekt for den danske model og fagforeningsfriheden i Danmark, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen.

Alle partierne bag aftalen er enige om at evaluere aftalen to år efter, at den er fuldt ud gennemført.